Aanvragen Wlz indicatie en plaatsingslijst

Wanneer kan ik terecht?

Een verhuizing naar een woonzorglocatie is een hele stap. Een goede voorbereiding is fijn, zo kunt u vast een beetje aan het idee wennen. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te begeleiden. Zodat u uw leven voortzet op de manier zoals u gewend bent.

Indicatie aanvragenOm u in te kunnen schrijven op de plaatsingslijst van een woonzorglocatie heeft u een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie nodig. Wlz staat voor Wet langdurige zorg en is bedoeld voor mensen die langdurige zorg nodig hebben.
Wat is een Wlz-indicatie?Met een Wlz-indicatie die u aanvraagt bij het CIZ (Centrum Indicatie Zorginstelling), komt u in aanmerking om te gaan wonen in een woonzorglocatie. U kunt er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. Dit is alleen mogelijk als de situatie thuis geschikt is om verantwoord en doelgericht zorg te krijgen. Het CIZ beoordeelt via een (online) huisbezoek of dit het geval is.

Hoe vraag ik een Wlz indicatie aan?Als eerste doet u een Wlz-check. Hiermee kunt u direct zien of het aanvragen van een Wlz indicatie zinvol is voor u. U kunt deze Wlz-check zelf doen via https://www.ciz.nl/wet-langdurige-zorg/wlz-check.
Heeft u hierbij ondersteuning nodig, dan kunt u (gratis) hulp krijgen van een cliëntondersteuner.
U leest hier meer over onafhankelijke cliëntondersteuning.
Als uit de Wlz-check blijkt dat u langdurige zorg nodig heeft, dan kunt u een Wlz-indicatie aanvragen bij CIZ. Het aanvragen van een Wlz-indicatie doet u via www.ciz.nl.
Hoe ziet het aanvraagproces eruit?
Het aanvragen van een Wlz-indicatie bestaat uit een aanvraagproces van een aantal stappen. U leest hier meer over het aanvraagproces.
Aan het eind van het aanvraagproces krijgt u een brief van het CIZ waarin staat of u wel of geen recht heeft op zorg uit de Wlz. Hierin staat ook uw Wlz- ofwel zorgindicatie vermeld.
Het CIZ brengt ook het zorgkantoor op de hoogte als blijkt dat u recht heeft op zorg vanuit de Wlz. Het kan zijn dat het zorgkantoor hierover nog contact met u opneemt.
Mocht u geen recht hebben op zorg vanuit de Wlz dan leest u hier wat u kunt doen.
Is uw zorgindicatie geregeld? Neem dan contact op met de afdeling Zorgbemiddeling van ZZG zorggroep.
Zij bekijken samen met u welke locatie het beste past bij uw zorgprofiel. U kunt ons hierover bellen op telefoonnummer: 024 - 301 76 20 of mailen naar: zorgbemiddeling@zzgzorggroep.nl 

PlaatsingslijstHet is verstandig dat u de indicatie zo vroeg mogelijk aanvraagt. Ook als het thuis nog wel gaat. Er is namelijk helaas voor bijna al onze locaties een plaatsingslijst. U kunt zich bij ZZG zorggroep inschrijven bij één woonzorglocatie en komt dan terecht op de plaatsingslijst van die locatie. Omdat de ene cliënt meer acute zorg nodig heeft dan de andere cliënt, krijgt iedereen die op de plaatsingslijst staat ook een wachtstatus. Deze wachtstatus zegt iets over hoe dringend een situatie is. Op het moment dat er een plek vrij is in de woonzorglocatie van uw voorkeur, kijken wij naar uw plek op de wachtlijst, maar óók naar uw wachtstatus. Cliënten met een hogere wachtstatus krijgen voorrang. Dus ook al staat u bovenaan de wachtlijst, betekent dit niet automatisch dat u de vrije plek krijgt. Meer informatie over de wachtstatussen kunt u hier lezen: https://zorgkantoor.nl/themas/wachtlijst

Extra zorg thuis nodig?Verandert uw zorgbehoefte sneller dan verwacht en is er nog geen plek? Dan kijken wij graag samen met u hoe u deze periode overbrugt. Dit kan met extra zorg thuis of dagbehandeling. Bij sommige locaties kunt u ook logeren. De zorg wordt dan betaald uit het budget van uw zorgprofiel. U kunt dit met uw zorgkantoor bespreken.

Een nummer voor al uw zorgvragen:
Dit nummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar