Vergoeding

Welke kosten krijg ik vergoed?

Heeft u zorg en ondersteuning thuis nodig? Dan is het fijn om te weten hoe het met de kosten zit. Wij leggen het graag uit. We maken daarbij verschil tussen kortdurende (tijdelijke) zorg en langdurige zorg.

Kosten kortdurende zorg

Als u tijdelijk wijkverpleging nodig heeft, bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis, vergoedt uw zorgverzekering de kosten. De zorg valt onder het basispakket. Er geldt geen eigen risico. U kunt het beste met uw eigen zorgverzekeraar bellen om te informeren of er bepaalde voorwaarden gelden.

Kosten langdurige zorg

Als u langdurig veel wijkverpleging nodig heeft, dan kunt u in aanmerking komen voor een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Bij een Wlz-indicatie betaalt u een eigen bijdrage. Dit geldt ook voor een Modulair Pakket thuis (MPT). De hoogte van dit bedrag hangt af van uw inkomen, vermogen, leeftijd, indicatie en persoonlijke situatie. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van de eigen bijdrage. Wilt u alvast een schatting van de kosten? Gebruik dan de Rekenhulp.