Vergoeding

Welke kosten krijg ik vergoed?

Wilt u revalideren en herstellen in ZZG Herstelcentrum? Dan is het fijn te weten welke kosten vergoed worden en welk gedeelte u zelf betaalt. Zo komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan. 

Vergoeding verschilt per indicatie

  • Als u een indicatie heeft voor eerstelijnsverblijf (ELV) of geriatrisch revalidatiezorg (GRZ), wordt uw verblijf vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering (let op: er geldt wel een eigen risico).
  • Bij een indicatie voor Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (VV 9b) wordt uw verblijf vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een gedeelte zelf; de eigen bijdrage. De hoogte van dit bedrag wordt vastgesteld door het Centraal Administratiekantoor (CAK).