Cliëntenraden

Inspraak bij ZZG zorggroep

De cliëntenraad is een belangrijke schakel tussen cliënten en ZZG zorggroep. Want alleen met elkaar komen we tot de best passende zorg en dienstverlening.

Voor wie is de cliëntenraad?

De leden van de cliëntenraad vertegenwoordigen de stem van bewoners van de woonlocaties, het ZZG Herstelcentrum en de cliënten die zorg thuis van ZZG zorggroep krijgen. Alle woonlocaties, het ZZG Herstelcentrum en de wijkverpleging hebben een eigen raad.

Wat doet de cliëntenraad?

De leden denken mee over besluiten die ZZG neemt. Wat betekent dat voor cliënten en wat zijn de gevolgen? Ze doen hun best om ervoor te zorgen dat het besluit zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van de cliënten. Daarnaast wordt gevraagd en ongevraagd advies gegeven over allerlei zaken die betrekking hebben op de organisatie en activiteiten.

Uw mening telt

Want alleen wanneer de cliëntenraad weet wat er onder cliënten speelt, kan zij de belangen behartigen. Heeft u opmerkingen, wensen of wilt u meedenken? Dan kunt u contact opnemen met de cliëntenraad. 

 clientenraad@zzgzorggroep.nl