Wijkverpleegkundige experts

De experts hebben extra kennis van:

Dementiezorg

Op verschillende manieren en momenten bieden we hulp en ondersteuning. Ook wanneer de diagnose dementie nog niet is gesteld. Samen met u kijken we naar oplossingen om ervoor te zorgen dat u zo lang, goed en veilig mogelijk thuis kunt blijven wonen.

 

Longzorg

Heeft u longproblemen zoals COPD, astma, ILD, een longontsteking of longkanker? Wilt u stoppen met roken of gebruikt u zuurstof of vernevelapparatuur en heeft u vragen? Dan kunnen we u thuis ondersteuning bieden. De zorg stemmen we af op uw behoeften. We kunnen u leren omgaan met de ziekte van uzelf of uw naaste. Het streven is dat u of uw naaste ondanks de longproblemen een goede kwaliteit van leven heeft.

Zorg in de laatste levensfase

Als genezen van een ziekte niet meer mogelijk is, gaat u een nieuwe (laatste) levensfase in. Onze wijkverpleegkundigen geven de zorg die u nodig heeft. En doen er alles aan om deze moeilijke periode zo prettig mogelijk te laten verlopen.  

Wondzorg

Een wond zoals een open been of doorligwond, kan bij u thuis verzorgd worden. Ook kan een specialist uit het ziekenhuis via beeldbellen uw wond beoordelen. Dat scheelt een bezoek aan het ziekenhuis.   

Technische Verpleging

Dit team biedt 24/7 complexe verpleegkundige zorg thuis. Denk hierbij aan sondevoeding, bloedtransfusie of een infuus. In veel gevallen nemen we de zorg over van het ziekenhuis, waardoor u thuis uw behandeling voortzet.

Frieda Kuik met paard Frieda Kuik met paard Frieda Kuik met paard Frieda Kuik met paard
Ik ben veel te jong om niks te doen
Frieda Kuik