Aanvragen wijkverpleging

Wijkverpleging aanvragen

Woont u zelfstandig in uw vertrouwde thuisomgeving en heeft u professionele zorg en ondersteuning nodig? Dan kunt u onze wijkverpleging inschakelen. Een verwijzing van een huisarts of specialist is niet nodig. Ook met een Wlz-indicatie kunt u wijkverpleging en ondersteuning thuis ontvangen.
Hoe regelt u wijkverpleging?

Het aanvragen van wijkverpleging bij ZZG zorggroep is heel gemakkelijk. In enkele stappen heeft u het geregeld:

Stap 1: Neem contact op met ZZG

U kunt ons bellen op 024 - 366 57 77 om de mogelijkheden te bespreken. Uw dokter of een verpleegkundige uit het ziekenhuis kan dat ook voor u doen.

Stap 2: Wijkverpleegkundige komt thuis langs

De wijkverpleegkundige maakt een afspraak en komt bij u thuis langs. Samen bespreekt u welke zorg en ondersteuning nodig is. Dit kan bijvoorbeeld hulp zijn bij het verzorgen van uw wond. Of verzorging en ondersteuning bij het opstarten van uw dag. We stimuleren dat u uw eigen regie houdt en zo goed mogelijk voor uzelf kan zorgen. We kijken eerst naar wat u zelf kunt en hoe uw eigen netwerk en eventueel andere organisaties kunnen ondersteunen.

Wijkverpleging met een Wlz-indicatie

Als u langdurig veel wijkverpleging nodig heeft, bijvoorbeeld bij een blijvende ziekte of beginnende geheugenproblemen, dan kunt u in aanmerking komen voor een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U krijgt dan zorg thuis via een Modulair Pakket Thuis (mpt). U moet hiervoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Kijk voor meer informatie en heldere uitleg op www.zorgkantoor.nl.

 

Een nummer voor al uw zorgvragen:
Dit nummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar