Praktijken

Gespecialiseerd in revalidatie en herstel

Werken aan uw herstel doet u in één van onze drie klinieken op Park Dekkerswald. We hebben de klinieken: neurorevalidatie, chirurgische revalidatie en interne revalidatie. Onder de drie klinieken vallen in totaal zes praktijken. Afhankelijk van uw soort revalidatie werkt u dus bij een van deze klinieken aan uw herstel. 

We hebben zes praktijken. Elk gespecialiseerd in specifieke aandoeningen en daarop afgestemde behandelingen. Onze medewerkers zijn opgeleid in revalidatiezorg voor ouderen met complexe zorg (zoals meerdere ziektes tegelijk) of chronisch zieken. Als iemand met diabetes bijvoorbeeld na een heupoperatie in het Herstelcentrum komt revalideren, is er kennis van beide aandoeningen.

Wijkkliniek Herstelcentrum

Ook hebben we een Wijkkliniek Herstelcentrum. Deze bevindt zich op een etage in het Herstelcentrum. Hier kunnen kwetsbare ouderen met een longontsteking of urinewegontsteking terecht. Dit gebeurt als de specialist van het CWZ de patiënt naar de Wijkkliniek doorverwijst. De patiënt krijgt in de Wijkkliniek een medisch specialistische behandeling en werkt tegelijk aan zijn conditie om acheruitgang te voorkomen.
De Wijkkliniek is een samenwerking van CWZ en ZZG zorggroep.

De praktijken

U wordt ingedeeld in de praktijk die het best past bij uw gezondheidsprobleem. Zo komt u  bij Praktijk Heelkunde en orthopedie  na een heup- of knieoperatie. Iedere praktijk heeft een eigen aandachtsgebied.  

Deskundige teams

Werken aan uw herstel doet u onder begeleiding van een deskundig team, bestaande uit zorgprofessionals en behandelaars (multidisciplinair). In elk team zitten verzorgenden, verpleegkundigen, een specialist ouderengeneeskunde, eventueel een verpleegkundig specialist, casemanager, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog en dagbestedingscoach. Het hangt van uw behandelplan af welke professionals we bij u inzetten. De specialist ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk voor het behandelplan. 

Bereikbaarheid 

Wanneer u binnenkomt bij het Herstelcentrum kunt u zich melden bij de receptie, deze bevindt zich in gebouw 'Bruuk'. Zij wijzen u vervolgens naar de kliniek waar u moet zijn. Dit is onderverdeeld in Bruuk, Kraayendal en Mulderskop. 

Onze klinieken en praktijken

Gebouw Bruuk

  • Praktijk Interne geneeskunde
  • Praktijk Trauma & amputatie

Gebouw Mulderskop

  • Praktijk Heelkunde en orthopedie
  • Praktijk cognitie & crisis Psychogeriatrie 

Gebouw Kraayendaal

  • Praktijk CVA (herseninfarct of hersenbloeding)
  • Praktijk Niet aangeboren Hersenletsel (NAH)
  • Praktijk overbrugging  Psychogeriatrie