Organisatie

De ruim 3000 medewerkers van ZZG zorggroep bieden wijkverpleging (zorg thuis), beschermd en beschut wonen en revalidatie- en herstelzorg in de regio Nijmegen, Wijchen, Maas en Waal. Samen met zo’n 900 vrijwilligers ondersteunen zij jaarlijks ongeveer 9000 cliënten. ZZG zorggroep gaat uit van gezondheid, wat nog wel kan. Medewerkers van ZZG zorggroep staan cliënten bij om hun kwaliteit van leven zo lang mogelijk te kunnen behouden; zodat zij de mens kunnen blijven die zij willen zijn. Daarbij werkt ZZG vanuit drie waarden: deskundig, liefdevol en helder.

Bestuur en toezicht

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de dagelijkse leiding van ZZG zorggroep. De raad van toezicht heeft een toezichthoudende rol en is onafhankelijk. 

Missie, visie en waarden

De missie en visie vormt de basis van ons bestaan. Deskundig, liefdevol en helder. Dat zijn onze waarden. Het is de manier waarop we werken en handelen.

Cliëntenraden

Een cliëntenraad bestaat uit een groep cliënten of familieleden die opkomen voor de belangen van cliënten. Bij ZZG vinden we inspraak van cliënten belangrijk. 

Kwaliteit

Uw welzijn staat bij ons altijd voorop. Wij staan dan ook voor professionele zorg die voldoet aan voorgeschreven kwaliteitseisen.