Vergoeding Wet langdurige zorg (Wlz)

Hoe is het in Nederland geregeld?

Verhuist u naar een woonlocatie van ZZG zorggroep, wilt u zich aanmelden voor dagbehandeling of wordt u opgenomen in het Herstelcentrum?  Dan is het fijn om te weten hoe het met de kosten geregeld is. Wat wordt vergoed en wat betaalt u zelf? Wij leggen het graag uit, zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. 

Vergoeding Wet langdurige zorg (Wlz)

De overheid vergoedt een groot deel van de kosten. Dit is geregeld in de Wet langdurige zorg. Wel moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.  

Eigen bijdrage

In de meeste gevallen worden de kosten niet helemaal vergoed. En blijft er een gedeelte over dat u zelf betaalt; de eigen bijdrage. De hoogte van dit bedrag hangt af van uw inkomen, vermogen, leeftijd, indicatie en persoonlijke situatie. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent het bedrag van de eigen bijdrage. Wilt u alvast een schatting van de kosten? Gebruik dan de Rekenhulp.