Mantelzorg vergoeding

Voor uw werk als mantelzorger krijgt u niet betaald. Er bestaat geen algemene vergoeding voor mantelzorg. Bent u mantelzorger? Dan is het goed te weten dat er ook steun voor u is. Wij wijzen u graag de weg.  

 

Mantelzorgwaardering

Als mantelzorger levert u een belangrijke bijdrage aan de zorg voor uw naaste. Veel gemeentes waarderen dat. Met een kleine beloning zoals een geldbedrag of waardebon. Informeer hiernaar bij de gemeente waar u woont.

 

Vergoeding gemeente

In Nederland kennen we de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeentes voeren deze uit. Informeer bij uw eigen gemeente of u hulp kunt krijgen om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.  

Vergoeding zorgverzekering

Heeft u naast een basisverzekering ook een aanvullende verzekering? Dan krijgt u sommige kosten misschien vergoed. Zoals cursussen of een mantelzorgmakelaar. Informeer hiernaar bij uw eigen zorgverzekeraar. 

Mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment (ook wel bekend als mantelzorgwaardering of mantelzorgvergoeding) is een vergoeding die je ontvangt van de gemeente voor het zijn van een mantelzorger voor een van je naasten. Deze vergoeding kan per gemeente verschillen.