Disclaimer

Het team Communicatie van ZZG zorggroep verzorgt en onderhoudt de informatie op de website. Deze website valt onder het copyright van ZZG zorggroep.

Informatie op de website

ZZG zorggroep is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. U kunt daarom aan de informatie op de pagina’s van deze website geen rechten ontlenen. Daarnaast aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie op deze website.

Verwijzingen naar andere websites

Verwijzingen naar websites die ZZG zorggroep niet zelf onderhoudt zijn enkel ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel ZZG zorggroep uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar we verwijzen, kunnen we niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dit geldt ook voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. ZZG zorggroep wijst daarom elke aansprakelijkheid af met betrekking tot websites die we niet onderhouden.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website zoals teksten, foto’s of informatie in andere vorm, komen toe aan ZZG zorggroep.

© 2020 ZZG zorggroep – Alle rechten voorbehouden.