De zorg van nu en morgen

In 2040 hebben twee keer zoveel mensen zorg nodig. Maar het aantal zorgmedewerkers blijft gelijk. Ook willen we dat de zorg voor iedereen betaalbaar, beschikbaar en passend blijft. Hoe we dat doen?  We willen niet afwachten, maar zijn aan de slag. 

En dat doen we samen. Met 3.000 medewerkers, 900 vrijwilligers, cliëntenraden, ondernemingsraden, professionele adviesraden en samenwerkingspartners. En natuurlijk met alle cliënten en hun naasten. Samen hebben we héél véél denk- en daadkracht om te zoeken hoe het anders moet.

´Anders´ hoeft niet meteen iets groots te zijn. Het kan al zitten in kleine dingen. Veel kleine stappen zorgen ook voor beweging. Zo inspireren we elkaar. Samen weten we zoveel meer, samen kunnen we zoveel meer.

Samen zorgen
Als u nu al zorg van ons heeft, dan kijken we altijd eerst om zoveel mogelijk met uw huidige leven door te gaan. Net zoals nu, met hulp van uw naasten, zoals familie, vrienden, buren. En met ondersteuning van vrijwilligers plus de inzet van technologische slimmigheden. Met ZZG zorgmedewerkers maakt u afspraken over de professionele verpleging, verzorging en behandeling die u nodig heeft vanwege uw aandoening. 

Begin op tijd het gesprek
Ouder worden lijkt voor sommigen misschien nog ver weg, maar wie straks ook vol van het leven wil blijven genieten, praat vandaag over morgen. Bijvoorbeeld over wat u voor elkaar kunt doen als er later zorg nodig is, of het huis waar u nu woont nog bij u past en hoe u fit blijft. Wat vindt u belangrijk voor later? Begin op tijd het gesprek.

De campagne van de overheid ´Praat Vandaag over Morgen´ laat u zien hoe het samen kan. Het helpt om met elkaar in gesprek te gaan over zorg, wonen en fit blijven. Met andere woorden: over ouder worden.

Wist u dat in Nederland…

  • 3.601.167 mensen 65 jaar of ouder zijn.
  • Ruim 80% van de Nederlanders nog geen duidelijke plannen heeft gemaakt voor de toekomstige zorg
  • De gemiddelde leeftijd waarop mensen zichzelf als oud beschouwen, rond de 73 ligt.
  • Naar schatting ongeveer 26% van de bevolking in 2040 65 jaar of ouder is, waarvan een groot deel ouder dan 80 jaar.
  • 56% van de mensen tussen de 60 en 75 jaar praat over later.
  • 26% van de mensen die nog niet over later praat, binnen vijf jaar het gesprek hierover wil starten.
  • 85% van de mensen praten over de toekomst nuttig vindt.


(bron: Actiz)