Compliment of klacht

Wilt u een compliment of klacht doorgeven?

Onze medewerkers werken hard en proberen goede zorg te bieden. Ze vinden het fijn om uw ervaring te horen. Zo weten ze dat hun werk gewaardeerd wordt. Of niet, maar ook dat horen ze graag. Zodat ze er iets aan kunnen doen en van de situatie leren.

Ik wil mijn ervaring delen

Wij zijn benieuwd naar uw ervaring. Zowel voor het aangeven van problemen of klachten als bij het delen van positieve ervaringen, kunt u contact opnemen met de eerstverantwoordelijk zorgverlener. Natuurlijk mag u uw ervaring ook delen op  Zorgkaart Nederland.  Hier leest u ook ervaringen van andere cliënten van ZZG zorggroep.

Hoe meldt u een klacht of verbeterpunt?

Wij doen ons best om de zorg zo goed mogelijk te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Blijft u hier vooral niet te lang mee rondlopen en geef het zo snel mogelijk aan ons door. Dit kan op verschillende manieren:

Gesprek met de medewerker
De snelste manier om uw ontevredenheid te bespreken, is door een open gesprek met de betreffende medewerker te voeren. U kijkt dan samen of er een oplossing gevonden kan worden.

Klachtenfunctionaris 
U kunt uw klacht bespreken met een klachtenfunctionaris. Of advies vragen als u ontevreden bent. Hij kan u helpen de juiste weg te vinden om uw klacht op te lossen. Of bemiddelen, door bijvoorbeeld een gesprek te regelen. Hij is onpartijdig, doet dus nooit een uitspraak over uw klacht en geeft geen mening. De hulp van een klachtenfunctionaris is gratis en wordt altijd geboden door een onafhankelijk persoon. Dit betekent dat deze niet in dienst is van ZZG zorggroep. 

024 – 366 57 77

   klachtenbemiddeling@zzgzorggroep.nl

Raad van bestuur 
Heeft u uw klacht besproken met de klachtenfunctionaris en komt u er niet uit? Dan kunt u uw klacht ook melden bij de raad van bestuur van ZZG zorggroep (dit kan overigens ook zonder tussenkomst van de klachtenfunctionaris). Zij nemen binnen vier werkdagen contact met u op en handelen uw klacht binnen zes weken af. Als er langer tijd nodig is, dan krijgt u daar bericht over. De klacht moet in ieder geval binnen tien weken afgehandeld zijn. 
U kunt uw klacht op de volgende manieren indienen:

   024 – 301 79 00  

   secretariaat.rvb@zzgzorggroep.nl

 ZZG zorggroep, secretariaat raad van bestuur, Postbus 9001, 6560 GB Groesbeek

 

Hoe meldt u een klacht in het kader van de Wzd?

Heeft u een klacht over onvrijwillige zorg, dan kunt u een klacht indienen bij de Landelijke KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). 

Een klacht over onvrijwillige zorg kan gaan over:

  • de beslissing van een arts over de wilsbekwaamheid van een cliënt;
  • het opnemen van onvrijwillige zorg in het zorgplan;
  • het uitvoeren van het zorgplan in relatie tot onvrijwillige zorg;
  • onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties;
  • het bijhouden van het dossier in relatie tot onvrijwillige zorg;
  • de beslissing over verlof of ontslag;
  • nakoming van een beslissing of over een beslissing van de Wzd-functionaris.

U kunt de klacht over onvrijwillige zorg per mail indienen via het secretariaat van de raad van bestuur van ZZG zorggroep, secretariaatrvb@zzgzorggroep.nl.

Die stuurt de klacht direct door naar de KCOZ (www.kcoz.nl).  

De klachtencommissie van de KCOZ neemt binnen 14 dagen een beslissing over uw klacht. 

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het antwoord?

Bent u het niet eens met het oordeel van de raad van bestuur? Dan kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie of de burgerlijke rechter.