Dekkerswald volop in ontwikkeling

Luchtfoto Dekkerswald Groesbeek

Dekkerswald is in ontwikkeling van een instellingsterrein naar een zorgzame buurt. Een plek waar mensen nog meer naar elkaar omkijken en samen wonen in een natuurrijke omgeving.

Zo kunnen we meer voor elkaar betekenen en kan iedereen meedoen. Ook kunnen we de mooie groene omgeving beter in stand houden, waarbij we zowel de huidige als de nieuwe bewoners vragen om hieraan mee te helpen.

We werken op basis van 3 pijlers die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het gebied en de gemeenschap:

  • Inclusiviteit; Natuurlijk is er een mix van woningen
  • Natuur: Natuurlijk komt de natuur op de eerste plaats
  • Gemeenschap: Natuurlijk doen we het samen

Kwartiermaker
Vanaf mei 2023 is kwartiermaker Petra Kregting op Dekkerswald aan de slag. En gebeurt er steeds meer leuks in deze wijk.  Zo hebben we in de Kapel en de serre al een aantal keren trainingen mogelijk gemaakt. Rond de kerst '23 was er een kerstmarkt. Daarnaast waren er een aantal optredens van diverse koren. In het voorjaar '24 heeft een koor het Stabat Mater gezongen in de Kapel. De serene ambiance droeg ontzettend bij aan een bijzondere sfeer.
In april en mei hebben we diverse activiteiten op het programma. Bewoners uit de gemeente zijn hierbij ook van harte welkom! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra via petra.kregting@fortewelzijn.nl

Update 17 mei 2024

Donderdagavond 16 mei is de gemeenteraad Berg en Dal akkoord gegaan met het opstellen van één omgevingsplan voor de transformatie naar de zorgzame buurt op Dekkerswald. Dat betekent dat het voor de initiatiefnemers nu mogelijk is om de bouw van 395 woningen op Dekkerswald in 2 fases uit te voeren, waarbij fase 2 start als aan vooraf vastgestelde criteria voldaan is.

De initiatiefnemers ZZG zorggroep, gemeente Berg en Dal, woningcorporatie Oosterpoort en ontwikkelaar Van de Klok zijn blij met dit positieve besluit. Ze gaan nu vol enthousiasme door met de volgende stappen om voor eind 2024 met het concept omgevingsplan te komen.

Angela Jansen, bestuurder ZZG zorggroep namens de initiatiefnemers, licht toe: “We geloven heel erg in het concept van de zorgzame buurt. Het is een van de bouwstenen die bijdraagt aan een duurzame en toekomstbestendige oplossing voor de maatschappelijke opgaven waar we allemaal mee te maken hebben. Wij, de initiatiefnemers, helpen de bewoners op weg. Door het scheppen van voorwaarden waardoor bewoners elkaar op allerlei manieren kunnen ontmoeten en samenwerken. Ook worden de aanwezige voorzieningen zoals de Kapel en de Serre ingezet. Daarmee kunnen de huidige en toekomstige bewoners samen de zorgzame buurt vormen, want een buurt waar we naar elkaar omkijken ontstaat immers niet vanzelf, dat moeten we met z’n allen doen.”

Meer informatie 
Kijk op www.wonenopdekkerswald.nl voor meer informatie over de ontwikkelingen op Dekkerswald. Hier leest u ook de vervolgplanning van het project en hoe verschillende inwoners van de gemeente en andere betrokkenen meedenken.

Woonzorglocaties en het Herstelcentrum op Dekkerswald
Op Dekkerswald bevinden zich ook de woonzorglocaties Eikenhorst, Plataan en het Herstelcentrum van ZZG zorggroep. Daarnaast vindt u op Dekkerswald het kantoor van de ondersteunende diensten van ZZG (Boslaan 2, Groesbeek).