Jaarverslag 2022

De samenleving is vol in beweging. We weten… in 2040 zijn er twee keer zoveel mensen die zorg
nodig hebben en hooguit evenveel zorgmedewerkers. We willen dat zorg goed, toegankelijk en
betaalbaar blijft. Het moet dus echt anders. Hoe? In ieder geval samen.

Niet straks, maar nu al. Want we merken ook dat het piept en kraakt op vele plekken.
Specifiek aan het begin van het jaar 2022 had de sector en ZZG het nog bijzonder pittig omdat het
coronavirus - net als in het jaar daarvoor - nog een grote impact had op onze cliënten en
medewerkers.

Beweging wordt gemaakt door mensen, door medewerkers die bij ZZG werken. Samen met andere
mensen van andere organisaties, met cliënten en hun naasten, vrijwilligers en buurtbewoners. We
bewegen omdat we samen beweging maken. We zijn enorm trots op degenen die beweging mogelijk maken, die zich inzetten, die met passie hun werk doen. Samen in beweging met #oogvoorelkaar.