Jaarverslag 2019

Het afgelopen jaar stond voor ons als raad van bestuur in het teken van verandering maar
vooral ook van bevestiging van de ingezette koers. Er waren zaken waar we trots op zijn en
zaken die aandacht en nabijheid vroegen en nog steeds vragen