Behandelingen

Als het thuis steeds minder goed lukt omdat u wat ouder wordt, een of meerdere aandoeningen heeft of chronisch ziek bent, dan kunnen de behandelaren van ZZG zorggroep u verder helpen.

Behandelaren van ZZG zorggroep bieden u professionele hulp op verschillende vlakken. Dat kan zijn bij u thuis of op een van onze locaties. We zijn gespecialiseerd op het gebied van (complexe) gezondheidsproblemen bij ouderen. 

We werken volgens de nieuwste inzichten en werken nauw samen met u en andere betrokken zorgverleners. Tijdens de behandeling richten we ons niet op wat u niet kunt, maar juist op wat u wel kunt. Zo helpen we u om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en uw kwaliteit van leven te verbeteren.

Specialist ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde behandelt en begeleidt mensen met meerdere zorgproblemen. De specialist ouderengeneeskunde kijkt niet alleen naar uw ziektebeeld, maar óók naar de gevolgen van de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven van u en uw omgeving.

De huisarts kan een specialist ouderengeneeskunde van ZZG zorggroep inroepen. Voor een (telefonisch) advies over uw zorgvraag,  of voor een huisbezoek. Soms neemt de specialist ouderengeneeskunde een deel van de behandeling/begeleiding  van uw huisarts over.

Psycholoog

Ziekte, depressie of dementie kunnen u uit balans brengen. Dat is heel ingrijpend. Niet alleen voor u, ook voor uw omgeving. U kunt bijvoorbeeld problemen krijgen met uw denkvermogen, uw stemming of veranderingen in uw gedrag. Een psycholoog kan u hierbij ondersteunen. Waar dat niet kan, leert een psycholoog u en uw omgeving omgaan met de gevolgen van de ziekte.

Fysiotherapeut

Bewegen is belangrijk voor de kwaliteit van uw leven. Wanneer bewegen moeilijk gaat, kan een fysiotherapeut u helpen. De behandeling bij u thuis of in onze oefenruimte op locatie kan bestaan uit training op maat, begeleiding en advies (ook aan uw partner of mantelzorger). Ook stellen we een oefenprogramma op, zodat u zelfstandig kunt werken aan uw herstel.

ErgotherapeutAls u door een lichamelijke of psychische beperking uw dagelijkse activiteiten plotseling of geleidelijk lastiger kunt uitvoeren, dan kan een ergotherapeut u helpen. Zoals bij het aankleden, eten of koken, huishouden, hobby´s en werk. Een ergotherapeut leert u om dagelijkse handelingen weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen uitvoeren. Door behandeling, training en door het gebruik van hulpmiddelen.   Om samen met u tot een passende oplossing te komen werkt de ergotherapeut vaak in de omgeving waar de activiteit plaatsvindt, bijvoorbeeld bij u thuis of op uw werkplek. 

Logopedist

Heeft u problemen met spraak, taal, uw stem, uw ademhaling, kauwen en slikken of het gehoor? Een logopedist kan u onderzoeken, behandelen en adviseren. Bij u thuis of in een van onze locaties.

DiëtistAls u problemen krijgt met eten en drinken, dan kan uw algemene conditie achteruitgaan. Een diëtist helpt u bij problemen en vragen op het gebied van voeding, diëten, slikken, ondervoeding, ongewenst gewichtsverlies en geringe eetlust. ZZG heeft zelf geen diëtisten in dienst. De specialist ouderengeneeskunde kan u wel verwijzen naar een diëtist bij u in de buurt.  

 

Verwijzing/hulp inschakelen

Hulp van: 

Specialist ouderengeneeskunde: verwijzing van uw huisarts nodig.
Psycholoog: verwijzing van uw huisarts of specialist ouderengeneeskunde nodig.
Fysiotherapeut: verwijzing van uw huisarts of specialist ouderengeneeskunde nodig
Ergotherapeut: verwijzing van uw huisarts of specialist ouderengeneeskunde nodig
Logopedist: verwijzing van uw huisarts of specialist ouderengeneeskunde nodig
Diëtist: verwijzing van uw huisarts of specialist ouderengeneeskunde nodig. 

 

Kosten

Behandeling door een Specialist ouderengeneeskunde wordt altijd volledig vergoed door uw zorgverzekering. Hierop is het eigen risico van toepassing.

Bij psycholoog, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie zijn er verschillende mogelijkheden: 

  • U heeft een verwijzing van uw huisarts voor 'geneeskundige zorg aan specifieke patiënten' (GZSP-zorg). Vraag uw zorgverzekeraar wat uw vergoeding is en of het eigen risico van toepassing is. 
  • U heeft een verwijzing van uw huisarts voor algemene medische zorg door een van deze behandelaren. Vraag uw zorgverzekeraar wat uw vergoeding is en of het eigen risico van toepassing is. 
  • De behandeling valt onder uw zorgindicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) met Modulair Pakket Thuis (MPT). De kosten worden vergoed. U betaalt een eigen bijdrage als u zorg ontvangt vanuit de Wlz. Vraag uw casemanager om meer informatie.