Jaarverslag 2018

Deskundig, Liefdevol en Helder

We willen van betekenis zijn voor cliënten en voor elkaar. Er zijn drie woorden die iets zeggen over hoe we dat doen: deskundig, liefdevol en helder. Dat zijn de waarden van ZZG zorggroep. We laten hiermee zien hoe we willen werken. Hoe dat er in de praktijk uitziet, bepalen we met elkaar. Samen geven we de waarden verder inhoud in ons dagelijks werk; in de relatie met de cliënt en zijn netwerk. Maar ook  met collega’s onderling, tussen medewerkers en ZZG als werkgever en in het contact met samenwerkingspartners.

In het Jaarverslag 2018 leest u hoe we invulling gegeven hebben aan de drie waarden.