Harrie Windmüller is met ingang van 1 januari 2023 aangesteld als lid van raad van toezicht van ZZG zorggroep. In het dagelijks leven is Harrie Windmüller bestuurder van BrabantWonen, een woningcorporatie met 22.000 verhuureenheden in Brabant Noord Oost en een klein deel in de Bommelerwaard. Dat is hij al vanaf 2004. Een deel van BrabantWonen is zorgvastgoed. De organisatie heeft 2300 zorgappartementen die voor het grootste deel worden gebruikt door BrabantZorg. Daarnaast zijn ze samen met hen initiatiefnemer van de Proeftuin Ruwaard. Naast zijn rol bij ZZG is Harrie Windmüller voorzitter bij de raad van toezicht van het Koning Willem 1 College, een ROC met 18.000 studenten in Brabant Noord Oost. 

We vroegen Harrie Windmüller hoe hij zijn rol ziet in de raad van toezicht, bekeken vanuit de drie waarden van ZZG (deskundig, liefdevol en helder). Hij zegt hierover:

Deskundig: Toezicht houden is niet vrijblijvend. De leden van de raad van toezicht hebben samen kennis van de ontwikkelingen in ‘Good Governance’, hoe je toezicht vorm geeft op een organisatie die steeds meer in netwerken werkt. Daarnaast staan we met de best denkbare kennis het bestuur bij bij keuzes in uiteenlopende thema’s. Denk hierbij aan de kwaliteit van zorg, de jaarrekening, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, vastgoedontwikkelingen, de financieringsperikelen in de zorg, crisismanagement, etcetera. De raad van toezicht blijft zich op diverse thema’s ontwikkelen, leren en bijscholen.

Liefdevol: Het werken in de zorg is vol met warmte. Onze cliënten zijn geen dossiers maar mensen, soms met beperkingen, maar ook met mogelijkheden en dromen zoals iedereen. Mensen die liefdevolle aandacht verdienen. Dit uitleggen aan iemand die het niet voelt, valt niet mee. De passie voor het werk, het begrijpen van die context is derhalve ook nodig bij de leden in de raad van toezicht.
Helder:Besturen en toezicht houden is keuzes maken. De gedachte dat alle keuzes voor zowel medewerkers, cliënten en onze samenwerkingspartners, altijd positief zijn is naïef. De keuze zelf is uiteraard betekenisvol, maar de achterliggende analyse, context,  beweegredenen en afwegingen zijn minstens zo belangrijk.

Wij wensen Harrie Windmüller veel succes in zijn nieuwe rol.