Wijkverpleging

Meer dan alleen verpleegkundige zorg

Wij begrijpen dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis wilt wonen. In uw vertrouwde omgeving. Heeft u thuis korte of lange tijd wijkverpleegkundige zorg nodig? Dan helpt onze wijkverpleegkundige u graag verder.   Afspraak met wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige komt bij u thuis langs. Samen met u en uw naasten bespreken we wat nodig is en zoeken oplossingen. We kijken niet alleen naar wat u niet meer kunt, maar vooral naar wat nog wel mogelijk is. Zo wordt er bijvoorbeeld steeds vaker gebruik gemaakt van technologie om langer thuis te kunnen blijven wonen.

Netwerk van professionals

We stimuleren en bevorderen dat u uw eigen regie houdt en zo goed mogelijk voor uzelf kan zorgen.  Om dit mogelijk te maken bieden we niet alleen verpleegkundige zorg maar ondersteunen ook met het regelen van de juiste hulp. Daarbij kijken we eerst naar uw eigen netwerk. En schakelen eventueel andere (zorg) professionals uit uw wijk in. Onze wijkteams hebben allemaal een eigen medisch- en welzijnsnetwerk. Door de kennis van uw buurt, kunnen ze snel handelen en u zoveel mogelijk dichtbij huis ondersteunen. 

Wijkverpleegkundige experts  

Wij hebben wijkverpleegkundige experts met extra kennis van bepaalde ziektes. Uw wijkteam kan deze experts inzetten voor ondersteuning, waardoor u thuis de deskundige zorg krijgt die nodig is.

Een nummer voor al uw zorgvragen:
Dit nummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar