HomeWonen met zorgDe Passerel

De Passerel

Wonen met dementie

Kleinschalig wonen midden in woonservicegebied Wijchen-Noord Hof van de Elst.

De Passerel

Op de plek waar eerst verzorgingshuis De Elsthof in Wijchen stond, staat De Passerel. Een gebouw met in totaal 52 appartementen. Het merendeel van deze appartementen is bestemd voor mensen met lichamelijke problemen of wordt door Talis verhuurd als reguliere huurwoningen. De negen appartementen voor mensen met dementie bevinden zich op de begane grond. Zij wonen daar  in een kleinschalige beschermde omgeving. Met de privacy van een eigen appartement en de mogelijkheid tot samenzijn in de gezamenlijke huiskamer en binnentuin.

Beschermd wonen

De begane grond van De Passerel is bestemd voor mensen met dementie. Op deze locatie ontvangen bewoners 24-uurszorg en toezicht in een veilige omgeving. Elke bewoner heeft de privacy van zijn eigen appartement. Het appartement bestaat uit een woonkamer met open keuken, een of twee slaapkamers, ruime badkamer. Twee appartementen hebben toegang tot een klein terras. Alle negen appartementen komen uit in gezamenlijke ruimtes. Zo is er een huiskamer waar gezamenlijk gekookt en gegeten kan worden.

Woonservicegebied Hof van de Elst

De Passerel ligt in woonservicegebied Hof van de Elst. Dit gebied bestaat uit (huur)woningen waar diverse vormen van zorg en ontmoeten mogelijk zijn. Naast diverse woon-zorgcomplexen zijn er een tweetal huisartsenpraktijken  en een apotheek gevestigd. Daarnaast is er het plein een Kiosk voor uitleen van hulpmiddelen. Verder is er een beweegtuin, beschermde tuin en een park ontwikkeld. In Meander bevindt zich activiteitenruimte ’t Kompas, een restaurant en een winkeltje. Tevens is in Meander fitness voor ouderen mogelijk.

Meer informatie en rondleiding

Wonen in De Passerel-woongroep kan met een zorgindicatie vanuit de Wet langdurige zorg. Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Annemie Hofman. Bij haar kunt u zich ook opgeven voor de maandelijkse rondleidingen. Deze vinden plaats op iedere laatste dinsdag van de maand om 14.00 uur. Met feestdagen kan de dag van de rondleiding afwijken.

De Passerel

Passedwarsstraat 79e
6601 AR Wijchen


Terug naar wonen met zorg