Dagbehandeling dementie

Langer thuis wonen met dementie

U wilt graag zo lang mogelijk thuis in uw vertrouwde omgeving wonen. Ook als uw geheugen u vaker in de steek laat en u meer zorg nodig heeft. Dagbehandeling kan structuur en een zinvolle invulling geven aan uw dag. Daarnaast heeft uw (eventuele) mantelzorger even geen zorgen. Het is een geruststellend idee dat u op de juiste plek verder wordt geholpen. 

Doel dagbehandeling 

Dagbehandeling is gericht op het behouden of (licht) verbeteren van uw zelfredzaamheid. Zodat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt wonen (niet te verwarren met dagbesteding, dat is zonder behandelplan).

Zorg en behandeling

Vooraf bespreken we uw situatie. Zodat we een programma op maat kunnen maken. Met doelen waaraan gewerkt wordt. Tijdens de dagbehandeling helpen zorgprofessionals u om te gaan met dementie of geheugen- en oriëntatieproblemen. En om in het juiste dagritme te blijven. Natuurlijk zorgen zij er ook voor dat u een fijne dag heeft.Dagbehandeling op locatie

U komt één of meerdere dagen per week naar één van onze locaties waar dagbehandeling mogelijk is. Dit kan bij:  

  • Dagbehandeling Maanvis,  Zonnebaars op Park Malderborgh in Nijmegen     024 - 890 91 23
  • Kloostertuin in Groesbeek  06- 48 58 89 33
  • De Hagert in Leur 024- 648 67 02 

Zorgindicatie vanuit de Wlz

Voor dagbehandeling is een zorgindicatie nodig. Er zijn twee soorten indicaties:

Een zorgindicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze vraagt u aan bij Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

  • ZP 5 (meestal verzilverd in MPT of VPT) .

Tijdelijke subsidieregeling

  • De andere indicatie is een tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling

U kunt uw huisarts of Zorgtrajectbegeleider dementie (ZTB) vragen om hierbij te helpen