Praktijken

Gespecialiseerd in revalidatie en herstel

We hebben acht praktijken. Elk gespecialiseerd in specifieke aandoeningen en daarop afgestemde behandelingen. Onze medewerkers zijn opgeleid in revalidatiezorg voor ouderen met complexe zorg (zoals meerdere ziektes tegelijk) of chronisch zieken. Als iemand met diabetes bijvoorbeeld na een heupoperatie in het Herstelcentrum komt revalideren, is er kennis van beide aandoeningen.

De praktijken

U wordt ingedeeld in de praktijk die het best past bij uw gezondheidsprobleem. Zo komt u  bij Praktijk Heelkunde en orthopedie  na een heup- of knieoperatie. Iedere praktijk heeft een eigen aandachtsgebied.  

Deskundige teams

Elke praktijk heeft een deskundig  team dat bestaat uit verschillende zorgprofessionals en behandelaars (multidisciplinair). In elk team zitten verzorgenden, verpleegkundigen, een specialist ouderengeneeskunde, eventueel een verpleegkundig specialist, casemanager, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog en dagbestedingscoach. Het hangt van uw behandelplan af welke professionals we bij u inzetten. De specialist ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk voor het behandelplan. 

Klinieken en praktijken

Kliniek neurorevalidatie

  • Praktijk CVA (herseninfarct of hersenbloeding)
  • Praktijk Niet aangeboren Hersenletsel (NAH)
  • Praktijk Psychogeriatrie

Kliniek chirurgische revalidatie

  • Praktijk Heelkunde en orthopedie
  • Praktijk Trauma & Amputatie
  • Praktijk Dagbehandeling

Kliniek interne revalidatie

  • Praktijk Interne geneeskunde
  • Praktijk Hart, Long- & en Oncologische revalidatie (HALO)