Organisatie

Bestuur en toezicht

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de dagelijkse leiding van ZZG zorggroep. De raad van toezicht heeft een toezichthoudende rol en is onafhankelijk. 

Missie, visie en waarden

De missie en visie vormt de basis van ons bestaan. Deskundig, liefdevol en helder. Dat zijn onze waarden. Het is de manier waarop we werken en handelen.

Cliëntenraden

Een cliëntenraad bestaat uit een groep cliënten of familieleden die opkomen voor de belangen van cliënten. Bij ZZG vinden we inspraak van cliënten belangrijk. 

Kwaliteit

Uw welzijn staat bij ons altijd voorop. Wij staan dan ook voor professionele zorg die voldoet aan voorgeschreven kwaliteitseisen.