Dit is een bericht namens raad van bestuur, directie en centrale cliëntenraad ZZG zorggroep

De druk op de zorg is overal voelbaar en neemt elke dag toe. Ook in onze regio komen steeds meer ouderen en kwetsbaren die zorg en ondersteuning nodig hebben. Tegelijkertijd zijn er minder zorgmedewerkers die zorg kunnen geven. Tijdens de aankomende zomerperiode zien we van dit landelijke grote vraagstuk al meer de gevolgen. Door vakantie, ziekte, coronavirus en openstaande vacatures zijn er niet altijd voldoende zorgprofessionals beschikbaar om de dienstroosters volledig rond te krijgen. 

Oog voor elkaar
We gunnen alle ZZG medewerkers een welverdiende vakantie en bij ziekte een goed herstel. Ook proberen we op allerlei manieren nieuwe medewerkers te werven en de zorg op een andere manier te organiseren. Uiteraard willen we dat de zorg voor onze cliënten doorgaat. Dat kunnen we niet alleen. Dat vraagt iets van ons allemaal. Daarom doen we het samen. Met collega’s, cliënten, hun naasten, ondernemingsraden, cliëntenraden, vrijwilligers en samenwerkingspartners in de regio. Met oog voor elkaar. Voor nu en in de toekomst.