Afgelopen zondag bezocht demissionair minister Conny Helder ZZG zorggroep. De minister van langdurige zorg en sport werd ontvangen in de gastvrije ontmoetingsplek Griffioen en geïnformeerd over de succesvolle pilot ‘Zorg in mijn Wijk’. Twee mooie voorbeelden die laten zien dat we in de regio al gezamenlijk verschillende zaken oppakken en aanvliegen om zo de zorg betaalbaar, beschikbaar en passend te houden.

Zorg in mijn WijkDe minister kreeg alles te horen over de succesvolle pilot Zorg in mijn Wijk, een gezamenlijk initiatief van zeven zorgorganisaties: Buurtzorg, Interzorg, TVN, Verian, Zorgcentrum St. Barbara, Zorggroep Maas en Waal en ZZG zorggroep. Zorg in mijn Wijk is een centraal aanmeldpunt (www.zorginmijnwijk.nl) voor de aanvraag van wijkverpleging in de regio Nijmegen en West Maas en Waal.  

Elkaar aanvullen en versterkenProjectleider Nicole de Baat vertelde dat het is ontstaan vanuit het tekort aan zorgmedewerkers en de hoge betrokkenheid om de zorg anders te organiseren in de wijk. Maaike Versteegh van zorggroep Maas en Waal lichtte het ontstaan van de samenwerking toe. “Door de professionals met elkaar in contact te brengen, kregen we samen inzicht hoe de zorg in de gemeente was verdeeld. Het werd snel duidelijk dat dit efficiënter kon. Daardoor raakten we overtuigd dat we door betere afstemming nieuwe cliënten konden helpen.” Daarna ging Helder met drie wijkverpleegkundigen in gesprek. Zij werken samen in de pilot Zorg in mijn Wijk en deelden graag hun ervaringen met de minister. Zo vertelde Marjo, wijkverpleegkundige bij ZZG zorggroep en Zorg in mijn wijk: “Voorheen waren we met z’n allen de hele middag druk om voor een iemand wijkverpleging te regelen. Nu hoeft de huisarts maar op een punt zijn patiënt aan te melden en wij regelen het samen aan de achterkant. En soms komen twee van ons bij de cliënt. De een voor de dagelijkse zorg, de ander voor de wondverzorging”. We doen allemaal waar we goed in zijn en vullen elkaar goed aan. Dat komt uiteindelijk ten gunste van de cliënt.” 

We zijn er voor elkaarSamenwerken gaat niet vanzelf. De organisaties hebben gefaciliteerd en hun medewerkers ruimte gegeven om Zorg in mijn wijk op te zetten. Wijkverpleegkundige Ilse van Verian: “Samenwerken begint met kennismaken, elkaar kunnen vinden en weten wat de ander kan. Ook moet je vertrouwen in de ander winnen en elkaar durven aanspreken. Soms kunnen we echt niet de zorg leveren, dan moet je “nee” zeggen. Dat zijn pittige gesprekken. En dan is het fijn als we er voor elkaar kunnen zijn en elkaar kunnen beschermen. Vroeger zagen we elkaar als concurrenten, nu zijn we collega’s.”

WerkplezierDeze samenwerking doet ook veel goeds voor de medewerkers. Ze zijn enthousiast want hun werk is veel leuker geworden. Met hun grote zorghart, de korte lijntjes en ieders expertise kunnen ze nog beter de cliënten van de juiste zorg voorzien. Het laat zien dat we samen de zorg anders kunnen organiseren en dat werken in de zorg een leuk vak is. Dat willen we ook uitstralen naar de verpleegkundigen van de toekomst.

Samen maken we het verschilConny Helder dankte iedereen voor hun verhaal. Samenwerken over de eigen organisaties heen is nodig. Vul elkaar aan met respect en ben er voor elkaar. Tot slot benadrukte ze dat we de positieve verhalen moeten blijven vertellen. Alleen samen kunnen we het vak aantrekkelijker maken en de zorg anders organiseren!