Op maandag 30 januari openden we in woon- en zorglocatie Hof van de Elst de eerste leerafdeling. Een leerafdeling is een afdeling op een woon- en zorglocatie waarbij studenten en stagiaires voor een groot deel de zorg uitvoeren, onder supervisie van werkbegeleiders. studenten en stagiaires werken dus in echte beroepssituaties waarin leren centraal staat. Samen met ROC Nijmegen trekken we hierin op, als partners in opleiden en werken. De visie binnen de afdeling is: ‘iedereen leert’. Alle betrokkenen zijn lerende, het maakt niet uit welke functie, opleiding of ervaring je hebt.

Zowel landelijk, regionaal als binnen ZZG zorggroep zijn er steeds minder zorgmedewerkers. Er is een krapte op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd neemt de vraag naar zorg en verpleging alleen maar toe en voelen we de druk in de zorg toenemen. We zoeken daarom creatieve oplossingen. Om zorg aan cliënten te kunnen blijven bieden, en zodat medewerkers op een gezonde manier hun werk kunnen blijven doen. Samen met ROC Nijmegen hebben we onderzoek gedaan naar het opzetten van een leerafdeling als een van de oplossingen. Hieruit blijkt dat een leerafdeling positief bijdraagt aan de invulling van nieuwe zorgmedewerkers. 

“Binnen een leerafdeling vindt het leren zo dicht mogelijk bij de praktijk plaats. De leerling doet direct op de werkvloer ervaring op. Studenten passen hun kennis en vaardigheden toe in de praktijk en stellen nieuwe leervragen en leerdoelen op”, aldus Eefje Diesveld docent aan ROC Nijmegen. Het leren krijgt betekenis door de ervaring met cliënten. Het leren door te doen staat centraal. En de student houdt de regie over zijn of haar eigen leerproces. Op een leerafdeling verandert de rol van de zorgprofessionals. Zij zijn op een leerafdeling naast zorgmedewerker ook leerbegeleider. Praktijkopleiders van ZZG zorggroep coachen de leerbegeleiders om hen verder te helpen in deze nieuwe rol. Docenten van ROC Nijmegen helpen en ondersteunen de praktijkopleiders daarbij. Ook Cecile Steentjes, locatiemanager Hof van de Elst, is enthousiast. “Ik heb, vanuit mijn eerdere functies, mooie voorbeelden gezien van leeromgevingen waar studenten een hele fijne leer- en werkplek hadden om hun praktijkervaring op te doen. Het is een andere vorm van het opleiden van studenten dan hoe we het nu doen in alle teams”, aldus Cecile. 

De start van een leerafdeling heeft natuurlijk ook gevolgen voor cliënten. Een leerafdeling heeft een ruimere personele bezetting. Daardoor is er meer ruimte voor persoonlijke aandacht. Ook hebben de studenten de nieuwste kennis in huis over bijvoorbeeld richtlijnen in de zorg. Maar een leerafdeling zorgt ook voor meer wisselingen in het personeel. De studenten zijn namelijk voor een bepaalde periode, ongeveer 1 jaar, verbonden aan de afdeling. Bij het doorwisselen naar nieuwe studenten zorgen we natuurlijk voor een goede overdracht. “De komst van de leerafdeling zal dus zeker voor de nodige uitdagingen zorgen”, legt Mariëtte Kranendonk, projectleider uit. “Maar we spreken regelmatig met elkaar over de leerafdeling en wat dit betekent voor medewerkers en cliënten. Zo blijven we samen zorgen voor een fijne woon-, werk-, en leerplek.”