De algemene voorwaarden zijn vernieuwd. In de algemene voorwaarden spreken we samen af wat we van elkaar mogen verwachten over de zorg die u van ZZG krijgt. De nieuwe algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen tussen ActiZ en Zorgthuisnl in overleg met de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland. 

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste veranderingen. 

Algemene module en bijzondere modules

De nieuwe voorwaarden 2022 bestaan net als eerder uit een Algemene module en aanvullende bijzondere modules. De algemene module geldt voor elke cliënt. Naast de Algemene module geldt een bijzondere module, afhankelijk van het soort zorg dat de cliënt ontvangt.

Elke cliënt die bij ZZG in zorg is, krijgt een gedrukt exemplaar overhandigd tijdens het eerstvolgend overlegmoment met zijn/haar casemanager of eerst verantwoordelijke verzorgende. 

De voorwaarden zijn hieronder ook te downloaden. De nieuwe algemene voorwaarden 2022 vervangen de algemene voorwaarden 2018. En gaan in op 1 januari 2022.

Algemene voorwaarden 2022

Publieksversie, algemene voorwaarden 2022

Bijzondere module Wijkverpleging

Bijzondere module Zorg met verblijf (Wlz)

Bijzondere module Wet zorg en dwang (Wzd)

Bijzondere module MPT en VPT

Bijzondere module Geriatrische Revalidatie 

Bijzondere module Eerstelijns verblijf