In goede samenwerking met gemeente Wijchen en woningbouwcorporatie Talis is er een concreet initiatief om tot nieuwbouw voor ZZG woonlocatie De Weegbree in Wijchen te komen. 

Op de oude schoollocatie Veenhof (Paschalisschool) wil ZZG zorggroep 54 zorgappartementen laten bouwen. Als dat klaar is, verhuizen de bewoners en medewerkers van De Weegbree hiernaartoe. Zo blijven ze in de buurt wonen en werken. En hoeven bewoners en medewerkers maar eenmaal te verhuizen. Het gebouw zal drie bouwlagen krijgen, wat niet hoger is dan de omliggende woningen. De grote bomen rondom het huidige schoolgebouw blijven staan. 

Na de verhuizing naar de Veenhof komt locatie De Weegbree vrij voor woningbouw. Het plan is dat Talis hier 39 levensloopgeschikte sociale huurwoningen gaat bouwen. Daarnaast zijn er plannen voor 16 koopwoningen.

We houden alle betrokkenen goed op de hoogteZZG zorggroep gaat samen met Talis aan de slag om de plannen verder uit te werken. Daarbij worden onder andere omwonenden, medewerkers, cliënten en hun familie betrokken. Voor omwonenden van De Weegbree en Veenhof organiseren we op woensdag 30 maart een inloopbijeenkomst. Ze ontvangen dan meer informatie over de plannen en er is ruimte voor het stellen van vragen.