HomeKwaliteit

Kwaliteit

Uw welzijn staat bij ons altijd voorop. Wij staan dan ook voor professionele zorg die voldoet aan voorgeschreven kwaliteitseisen. Ondersteund en uitgevoerd door deskundige en goed opgeleide medewerkers.

ISO-keurmerk

ZZG zorggroep is in het bezit van het ISO-keurmerk. Dat betekent dat we voldoen aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitszorg.

Ook u kunt worden gevraagd uw mening te geven over onze zorg en dienstverlening. Bijvoorbeeld via een cliënttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Of via ZorgkaartNederland. Hier leest u wat andere cliënten en hun familieleden van onze zorg vinden.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vormt sinds januari 2017 het wettelijk kader voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Benieuwd hoe wij dit met onze medewerkers in de locaties voor beschermd wonen gestalte geven? Lees dan verder op de pagina Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Cliëntenondersteuning

Cliëntenraden

Binnen ZZG zorggroep zijn cliëntenraden actief betrokken bij beleid en uitvoering van de zorg. Zij behartigen de algemene belangen van de cliënten en zien er mede op toe dat er goede zorg wordt verleend. Voor meer informatie of deelname aan een van onze cliëntenraden neemt u contact op met de betreffende woonzorglocatie of thuiszorgregio.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u een Wlz-indicatie of bent u mantelzorger van iemand met een Wlz-indicatie? Dan kunt u gebruikmaken van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning via MEE of Zorgbelang Gelderland.

Aanvullende services en diensten

ZZG zorggroep heeft een groot aantal locaties, waarbinnen elke locatie haar eigen beleid – binnen wettelijke kaders – mag voeren voor extra services en diensten. Dit betreffen met name ontspanningactiviteiten die aanvullend worden aangeboden door de betreffende locatie. Per locatie geldt per activiteit een verschillende vrijwillige bijdrage. De prijzen zijn op te vragen bij de locatie.

Voor meer informatie over de voorzieningen waar u recht op heeft wanneer u in een Wlz-instelling komt wonen, bekijkt u de website van Zorginstituut Nederland.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en de zorgaanbieder en regelen uw rechten en uw plichten en die van de zorgaanbieder. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemene deel is altijd op u van toepassing, ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt. In de folder over algemene voorwaarden leest u meer informatie.

In de voorwaarden zijn ook regels ten behoeve van uw privacy opgenomen. Daarnaast heeft ZZG zorggroep een eigen privacyreglement en houden alle medewerkers zich aan de gedragscode. Hieronder vindt u alle voorwaarden.

Algemeen deel: 

Het bijzondere deel voor specifieke zorg:

Heeft u vragen naar aanleiding van de algemene voorwaarden, dan kunt u terecht bij uw contactpersoon van ZZG zorggroep. U kunt ook bellen met de Zorgcentrale, tel. 024-301 79 79.

Een compliment, een idee of een verbetersuggestie?

Lees over de uitgebreide mogelijkheden om een klacht of compliment met ons te delen