HomeKwaliteit

Kwaliteit

Uw welzijn staat bij ons altijd voorop. Wij staan dan ook voor professionele zorg die voldoet aan voorgeschreven kwaliteitseisen. Ondersteund en uitgevoerd door deskundige en goed opgeleide medewerkers.

ISO-keurmerk

ZZG zorggroep is in het bezit van het ISO-keurmerk. Dat betekent dat we voldoen aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitszorg.

Ook u kunt worden gevraagd uw mening te geven over onze zorg en dienstverlening. Bijvoorbeeld via een cliënttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Of via ZorgkaartNederland. Hier leest u wat andere cliënten en hun familieleden van onze zorg vinden.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vormt sinds januari 2017 het wettelijk kader voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Benieuwd hoe wij dit met onze medewerkers in de locaties voor beschermd wonen gestalte geven? Lees dan verder op de pagina Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Cliëntenraden

Binnen ZZG zorggroep zijn cliëntenraden actief betrokken bij beleid en uitvoering van de zorg. Zij behartigen de algemene belangen van de cliënten en zien er mede op toe dat er goede zorg wordt verleend. Voor meer informatie of deelname aan een van onze cliëntenraden neemt u contact op met de betreffende woonzorglocatie of thuiszorgregio.

Een compliment, een idee of een verbetersuggestie?

Bent u toch een keer minder tevreden? Dan horen we dat graag van u. Er zijn verschillende manieren waarop dat kan:

Medewerker

De meest directe manier om uw (on)tevredenheid te bespreken, is in een open gesprek met de betreffende medewerker. U kijkt dan samen of een goede oplossing gevonden kan worden.

Tweespraak

Tweespraak is een manier om een signaal af te geven en in gesprek te komen. U kunt uw positieve én negatieve ervaringen met ons delen via een digitaal formulier. Bent u zelf niet in de gelegenheid om een melding te doen, dan kan uw zorgverlener, partner, mantelzorger, familielid of buurtgenoot u wellicht helpen.

Klachtenfunctionaris

U kunt ook een beroep doen op een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze is niet in dienst van ZZG zorggroep. De klachtenfunctionaris bemiddelt, adviseert u over de te volgen weg en helpt u bij het vinden van een oplossing. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken:

Raad van bestuur

Bent u ondanks de inzet van de klachtenfunctionaris niet tevreden over de uitkomst? Een volgende stap kan zijn het indienen van een klacht bij de raad van bestuur. Dat kan:

De raad van bestuur neemt binnen vier dagen contact met u op. De behandeling van de klacht is binnen zes weken afgerond. Mocht onverhoopt langer tijd nodig zijn (maximaal tien weken), dan laten we u dat weten.

U kunt overigens ook direct een klacht indienden bij de raad van bestuur, zonder tussenkomst van de  klachtenfunctionaris.

Geschillencommissie

Bent u het niet eens met het oordeel van de raad van bestuur? Dan kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie of de burgerlijke rechter.

Lees de gehele Klachtenregeling ZZG zorggroep.

 

Klacht in het kader van de wet Bopz

Heeft u een klacht in het kader van de wet BOPZ, artikel 41, dan kunt u deze rechtstreeks indienen bij de raad van bestuur:

Raad van bestuur ZZG zorggroep
t.a.v. het secretariaat raad van bestuur
Antwoordnummer 140
6500 VC Nijmegen
T 024 3017900
E Secretariaatrvb@zzgzorggroep.nl

De raad van bestuur stuurt de klacht door naar de Landelijke Klachtencommissie Bopz-klachten waarbij ZZG zorggroep is aangesloten.

Lees het klachtenreglement van de commissie.

Aanvullende services en diensten

ZZG zorggroep heeft een groot aantal locaties, waarbinnen elke locatie haar eigen beleid – binnen wettelijke kaders – mag voeren voor extra services en diensten. Dit betreffen met name ontspanningactiviteiten die aanvullend worden aangeboden door de betreffende locatie. Per locatie geldt per activiteit een verschillende vrijwillige bijdrage. De prijzen zijn op te vragen bij de locatie.

Voor meer informatie over de voorzieningen waar u recht op heeft wanneer u in een Wlz-instelling komt wonen, bekijkt u de website van Zorginstituut Nederland.

Algemene leveringsvoorwaarden en zorgovereenkomst

Zowel bij onze verpleeg- en verzorgingshuizen als in de thuiszorg gebruiken wij algemene (leverings)voorwaarden. Die voorwaarden regelen hoe, waar en onder welke voorwaarden de zorg wordt geleverd. Ze zijn opgesteld door de VVT-brancheorganisaties ActiZ en BTN samen met cliëntenvertegenwoordigers LOC, NPCF en Consumentenbond. Ook bieden we u een zorgovereenkomst aan voor in onze woonlocaties of voor de wijkverpleging.

In de voorwaarden zijn onder andere regels ten behoeve van uw privacy opgenomen. Daarnaast heeft ZZG zorggroep een eigen privacyreglement en houden alle medewerkers zich aan de gedragscode.