HomeKwaliteit

Kwaliteit

Om onze kwaliteit hoog te houden zijn we actief op zoek naar uw ervaringen met onze zorg- en dienstverlening. Met elkaar in gesprek, dat is het motto. Lees hieronder over ISO, medezeggenschap, klachten & complimenten, Tweespraak en onze leveringsvoorwaarden.

Kwaliteit

Uw welzijn staat bij ons voorop. We staan dan ook voor professionele zorg, die voldoet aan voorgeschreven kwaliteitseisen. U wordt ondersteund door vakkundige medewerkers, die een geheimhoudingsplicht hebben en werken volgens een gedragscode. ZZG zorggroep is in het bezit van het ISO-keurmerk wat betekent dat we voldoen aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitszorg.
Ook u kunt worden gevraagd uw mening te geven over onze zorg en dienstverlening. We laten namelijk regelmatig een cliënttevredenheidsonderzoek uitvoeren door een onafhankelijk bureau. Bekijk de belangrijkste resultaten van het laatst gehouden onderzoek in de wijkverpleging, of lees op ZorgkaartNederland wat andere cliënten en hun familieleden van onze zorg vinden.

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vormt sinds januari 2017 het wettelijk kader voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Benieuwd hoe wij dit met onze medewerkers in de locaties voor beschermd wonen gestalte geven? Lees dan verder op de pagina Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Cliëntenraden

Binnen ZZG zorggroep zijn cliëntenraden actief betrokken bij beleid en uitvoering van de zorg. Zij behartigen de algemene belangen van de cliënten en zien er mede op toe dat er goede zorg wordt verleend. Voor meer informatie of deelname aan een van onze cliëntenraden neemt u contact op met de betreffende woonzorglocatie of thuiszorgregio.

Een compliment, een idee of een verbetersuggestie?

Alles wat we doen proberen we zo goed mogelijk te doen. Maar hoe goed we ons best ook doen, u kunt toch een keer minder tevreden zijn. Als dat zo is, horen we dat graag van u. Heeft u juist een hele goede of prettige ervaring met ZZG zorggroep, dan kunt u dit ook laten weten. Ook dát horen wij graag. Er zijn verschillende manieren waarop dat kan.

Medewerker

Of u nu wel of niet tevreden bent, de meest directe manier om dit te bespreken is in een open gesprek met de betreffende medewerker. U kunt dan samen kijken of er meteen een goede oplossing gevonden kan worden. Als u dat wenst kunt u ook de leidinggevende aanspreken.

Tweespraak

Tweespraak is een manier om een signaal af te geven en in gesprek te komen. U kunt uw positieve én negatieve ervaringen met ons delen via een digitaal formulier. U kunt daarbij ook aangeven wat u graag wilt dat met uw signaal wordt gedaan. Bent u zelf niet in de gelegenheid om een melding te doen, dan kan uw zorgverlener, partner, mantelzorger, familielid of buurtgenoot u wellicht helpen.
Ga naar zzg.tweespraak.nl.

Klachtenfunctionaris

U kunt ook een beroep doen op een onafhankelijke klachtenfunctionaris; deze is niet in dienst van ZZG zorggroep. De klachtenfunctionaris bemiddelt, adviseert u over de te volgen weg en helpt u bij het vinden van een oplossing. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken:

Raad van bestuur

Bent u ondanks de inzet van de klachtenfunctionaris niet tevreden over de uitkomst? Een volgende stap kan zijn het indienen van een klacht bij de raad van bestuur. Dat kan:

De raad van bestuur neemt binnen vier dagen contact met u op. De behandeling van de klacht is binnen zes weken afgerond. Mocht onverhoopt langer tijd nodig zijn (maximaal tien weken), dan laten we u dat weten.

U kunt overigens ook direct een klacht indienden bij de raad van bestuur, zonder tussenkomst van de  klachtenfunctionaris.

Geschillencommissie

Als u het niet eens bent met het oordeel van de raad van bestuur, kunt u er voor kiezen contact op te nemen met de Geschillencommissie of de burgerlijke rechter.

Lees de gehele Klachtenregeling ZZG zorggroep.

Algemene leveringsvoorwaarden en zorgovereenkomst

Zowel bij onze verpleeg- en verzorgingshuizen als in de thuiszorg gebruiken wij algemene (leverings)voorwaarden. Die voorwaarden regelen hoe, waar en onder welke voorwaarden de zorg wordt geleverd. Ze zijn opgesteld door de VVT-brancheorganisaties ActiZ en BTN samen met cliëntenvertegenwoordigers LOC, NPCF en Consumentenbond. Bekijk de Algemene voorwaarden Wlz zorg in natura en de Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf.
In de voorwaarden zijn onder andere regels ten behoeve van uw privacy opgenomen. Daarnaast heeft ZZG zorggroep een eigen privacyreglement.
Ook heeft ZZG zorggroep een gedragscode voor medewerkers.

Bent u geïnteresseerd in de zorgovereenkomst die wij met u afsluiten? Bekijk dan de (Zorg)overeenkomst tot het aangaan van Wlz-zorg met verblijf en de Zorgovereenkomst wijkverpleging.

0000033544_keywords