Dagbehandeling lichamelijk

Dagbehandeling bij lichamelijke klachten

Als het thuis vanwege lichamelijke klachten wat minder gaat, kan dagbehandeling uitkomst bieden. In de meeste gevallen zorgt dagbehandeling voor verbetering, In ieder geval helpt het erger voorkomen. Bovendien heeft uw eventuele mantelzorger even tijd voor zichzelf. En is het een geruststellend idee dat u op de juiste plek verder wordt geholpen. 

Dagprogramma op maat 

U komt een aantal dagen in de week naar de dagbehandeling. En volgt een dagprogramma dat op uw mogelijkheden, wensen en behoeften is afgestemd. Dit helpt u om zo zelfstandig mogelijk en veilig thuis te kunnen blijven wonen. De dagbehandeling vindt plaats onder begeleiding van zorgprofessionals.

Wat ga ik doen tijdens de dagbehandeling?

U kunt verschillende therapieën volgen. Zoals ergotherapie, waarbij u leert om dagelijkse handelingen en activiteiten zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. Als u wilt, mag u meedoen met ontspannende activiteiten. Natuurlijk zorgen we voor voldoende rustmomenten en structuur in uw dag.  

Dagbehandeling op locatie

U kunt dagbehandeling volgen op de volgende locaties: 

  • Het ZZG Herstelcentrum in Groesbeek
         024 – 301 71 06
       dagbehandeling.herstelcentrum@zzgzorggroep.nl

  • Griffioen in Nijmegen
         06-12302185
       r.nagtzaam@zzgzorggroep.nl

 

 

Een zorgindicatie is nodig

Voor dagbehandeling is een zorgindicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig. Deze vraagt u aan bij Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Meestal is uw huisarts, wijkverpleegkundige of specialist bij deze aanvraag betrokken en kan u helpen met de aanvraag.

Of een verwijzing van uw huisarts

Bij een verwijzing door uw huisarts valt de dagbehandeling onder GZSP-zorg in een groep. Deze dagbehandeling is voor een specifieke groep patiënten. GZSP-zorg zit in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Vraag uw huisarts om meer informatie.