HomeWonen met zorgWonen met dementie

Wonen met dementie

Heeft u 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig? Dan kunt u bij ons in een van onze beschermde woonvormen wonen.

U heeft daarvoor een indicatie nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Daarin staat beschreven hoeveel zorg u precies nodig heeft. Wij ondersteunen u graag bij het aanvragen van een indicatie en helpen u vervolgens om de beschermde woonvorm te vinden die bij u past.

De zorg met verblijf valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het is een verzekerd recht, maar u betaalt wel een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen, vermogen, huishouden en indicatie. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent hoeveel u moet bijdragen aan de kosten van deze zorg en stuurt u de rekening.

Bekijk alle informatie over de indicatie, Wlz en de eigen bijdrage op www.ciz.nl/client

Of klik meteen op een van onze woonvoorzieningen en lees welke zorg wij u kunnen bieden.

Veel van onze locaties werken met Caren Zorgt. Dit zorgportaal versterkt de afstemming tussen bewoner, zijn mantelzorger en de medewerkers van de woonlocatie. Meer informatie over Caren Zorgt en een handleiding hoe te gebruiken, vindt u hier.