HomeWonen met zorgVoorwaarden en kosten

Voorwaarden en kosten

Verruilt u uw huidige woning graag voor een nieuw thuis in één van onze woonvormen voor wonen met dementie of wonen met lichamelijke achteruitgang? In een plek waar u uw leven zo veel mogelijk voortzet op een manier die u gewend bent, uiteraard met de zorg die u nodig heeft binnen handbereik? Dan kijken we graag samen met u welke woonvorm bij u past.

Wonen in een appartementencomplex

Redt u zich thuis nog aardig maar overweegt u hulp en een woning dichtbij andere ouderen? Dan is wonen in een van onze appartementencomplexen iets voor u. Daar huurt u een appartement van een woningcorporatie, en ontvangt u de zorg die u nodig hebt van ZZG zorggroep.

Wonen in een beschermde woonvorm

Lukt het niet meer om in uw huidige woning te blijven wonen omdat u 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig heeft? Dan is wonen in een van onze beschermde woonvormen een goede keuze.
Om te wonen in een beschermde woonvorm, heeft u een indicatie nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Dat is een onafhankelijke beoordeling, waarin staat beschreven hoeveel zorg u precies nodig heeft. Wij ondersteunen u graag bij het aanvragen van een indicatie. En helpen u uiteraard ook om op basis van die indicatie, de beschermde woonvorm te vinden, die bij u past.
De zorg met verblijf, die u ontvangt in de beschermde woonvorm, valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het is een verzekerd recht. U betaalt wel een eigen bijdrage. Die is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, huishouden en indicatie. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent hoeveel u moet bijdragen aan de kosten van deze zorg en stuurt u ook de rekening.

Aanvullende services en diensten

ZZG zorggroep heeft een groot aantal locaties, waarbinnen elke locatie haar eigen beleid – binnen wettelijke kaders – mag voeren voor extra services en diensten. Dit betreffen met name ontspanningactiviteiten die aanvullend worden aangeboden door de betreffende locatie. Per locatie geldt per activiteit een verschillende vrijwillige bijdrage. De prijzen zijn op te vragen bij de locatie.

Voor meer informatie over de voorzieningen waar u recht op heeft wanneer u in een Wlz-instelling komt wonen, bekijkt u de website van Zorginstituut Nederland.

Algemene leveringsvoorwaarden en zorgovereenkomst

Voor onze woonvormen gebruiken wij algemene (leverings)voorwaarden. Die voorwaarden regelen hoe, waar en onder welke voorwaarden de zorg wordt geleverd. Ze zijn opgesteld door VVT-brancheorganisatie ActiZ samen met cliëntenvertegenwoordigers LOC, NPCF en Consumentenbond. Bekijk de Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura.

Bent u geïnteresseerd in de zorgovereenkomst die wij met u afsluiten? Bekijk dan de (Zorg)overeenkomst tot het aangaan van Wlz-zorg met verblijf.