HomeWijkverpleging: professionele zorg bij u thuisZorg in de laatste levensfase

_U7I1892Zorg in de laatste levensfase

Juist in de laatste levensfase is het belangrijk dat u professionele hulp krijgt van vertrouwde gezichten. Onze medewerkers zijn opgeleid om u thuis in uw eigen omgeving de intensieve zorg te bieden die u nodig heeft. Ook bieden ze psychische ondersteuning of advies bij bijvoorbeeld spirituele vragen. Ze doen alles wat nodig is om deze moeilijke periode zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Aanvragen

U kunt rechtstreeks of via uw huisarts, Wmo-loket of gezondheidscentrum in contact komen met de wijkverpleegkundige in uw wijk. Samen met u en uw mantelzorger kijkt zij tijdens een afspraak bij u thuis naar wat u zelf nog kunt, wat uw omgeving kan betekenen en waar u hulp van professionals bij nodig heeft. Vervolgens schakelt ze de professionele hulpverleners in. En zorgt ze dat uw zorg wordt afgestemd met andere hulpverleners die bij u betrokken zijn, zoals uw huisarts.

Kosten

De kosten voor zorg in de laatste levensfase zijn opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringswet (valt onder Wijkverpleging). Hiermee is geregeld dat iedereen recht heeft op deze zorg. De kosten worden vergoed door uw zorgverzekering. U betaalt hierover geen eigen bijdrage.

Meer informatie

Neem gerust contact met ons op door te bellen naar onze Zorgcentrale: 024 – 366 57 77.