HomeWijkverpleging: professionele zorg bij u thuisThuisbegeleiding

IMG_20130125_121538 thuisbegeleidingThuisbegeleiding

Bent u door omstandigheden of ziekte de regie over uw dagelijks leven kwijt, en lukt het u niet om op eigen kracht uw problemen op te lossen? Dan biedt thuisbegeleiding een steuntje in de rug om uw zelfredzaamheid te vergroten.

Bijvoorbeeld door u te helpen met de organisatie van uw huishouding, de omgang met en opvoeding van uw kinderen, uw dagindeling en het verstandig omgaan met geld. Met een beetje steun kunt u uw leven weer zelfstandig inrichten. Daar werken we samen aan.

De Thuisbegeleider structureert het dagelijks leven, bevordert zelfredzaamheid, leert ouders het gezin weer zelf te organiseren en het sociale netwerk te versterken. Thuisbegeleiding is snel en flexibel inzetbaar, biedt intensieve praktische begeleiding gedurende een afgebakende periode en is gericht op het gehele gezinssysteem. Thuisbegeleiding is praktisch, daadkrachtig en betrokken.

Aanvraag

Thuisbegeleiding vraagt u aan via het sociaal (wijk)team. Ook kunt u contact opnemen met ZZG zorggroep via de Zorgcentrale: 024 – 366 57 77, 24 uur per dag, zeven dag per week.

Meer weten?

Bel de afdeling Thuisbegeleiding van ZZG zorggroep: 024 – 366 57 77.

De Thuisbegeleiding van ZZG zorggroep maakt deel uit van de Combinatie. Kijk voor meer informatie op www.decombinatieregionijmegen.nl