HomeWie zijn we

Wie zijn we

ZZG zorggroep ondersteunt u als het niet meer vanzelf gaat. Helpt u verder. Zorgt dat u uw zelfvertrouwen behoudt of (weer) terugkrijgt. Dat doen we bij het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Een voorspoedig herstel. Of een prettig verblijf in een nieuwe woonomgeving. We werken hierbij nauw samen met andere partijen, zoals huisartsen, woningcorporaties, gemeenten en ziekenhuizen.

Bekijk de film ´t Blijft mijn leven
Bekijk het jaarverslag van ZZG zorggroep.

Cliënten

Bij ZZG zorggroep draait het om mensen. We zorgen ervoor dat u díe zorg ontvangt die u nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven functioneren. We bieden u veiligheid, een betrokken benadering, nabijheid en respect.

Medewerkers

Bij ZZG zorggroep werken zo’n 3.000 betaalde medewerkers. Veel mensen zijn werkzaam in de directe zorg, maar ook in functies als activiteitenbegeleider, secretaresse en ergotherapeut. We zien onze medewerkers als belangrijkste kapitaal. We motiveren en stimuleren hen, geven hen verantwoordelijkheid en benutten hun capaciteiten optimaal.

Interesse in een baan bij ZZG zorggroep? Bekijk ons actuele vacatureaanbod op www.werkenbijzzgzorggroep.nl en vind de baan die bij jou past.

Vrijwilligers

ZZG zorggroep werkt samen met zo’n 900 vrijwilligers. We zien onze vrijwilligers als mensen die zeer waardevol, maar onbetaald werk verrichten voor onze cliënten. Bijvoorbeeld als gastheer of gastvrouw, als helpende hand bij maaltijden, als ondersteuner in een internetcafé of bibliotheek, als chauffeur of begeleider bij diverse activiteiten. Interesse? Vul dan het formulier Vrijwilligerswerk bij ZZG zorggroep in.

Partners

ZZG zorggroep werkt nauw samen met collega-instellingen, ziekenhuizen, huisartsen en woningcorporaties. Een bijzondere vorm van samenwerking is die in de ketenzorgprojecten, onder andere op het gebied van diabetes, CVA (beroerte), orthopedie, voeding, geriatrie, reuma, MS, Parkinson, terminale zorg en interne geneeskunde. In een ketenzorgproject werken alle betrokken hulpverleners samen om de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats te verlenen.

Raad van bestuur

De Raad van bestuur geeft leiding aan ZZG zorggroep. Zij zijn eindverantwoordelijk voor het (strategisch) beleid van ZZG Zorggroep. Samen met medewerkers, directie en management geven zij richting aan de organisatie en handen aan voeten aan de waarden van ZZG: deskundig, liefdevol en helder.

De raad van bestuur bestaat uit:

mevr. Angela Jansen
dhr. J.H. Jelle de Visser

contact: secretariaat.rvb@zzgzorggroep.nl

Raad van Toezicht

De raad van toezicht heeft een toezichthoudende rol. Dit toezicht vindt op twee momenten plaats: vooraf en achteraf. Plannen zoals missie, strategie, beleidsplan en begroting worden door de raad van bestuur ter goedkeuring aan de raad van toezicht voorgelegd. Ook beoordeelt de raad van toezicht het bestuur en de organisatie kritisch en keurt het jaarverslag goed. Daarnaast geeft de raad van toezicht advies aan de raad van bestuur.

De raad van toezicht bestaat uit:

mevr. drs. B.L.J. Beatrix van Emmerik
dhr. drs. W.R. Wim den Hartog
dhr. drs. A.P.J. Armand Höppener
dhr. ing. R.G.P. Rob Jeurissen
mevr. mr. M.J.M. Margo WeertsContact: rvtzzg@zzgzorggroep.nl