HomeVrijwilligers van ZZG zorggroepInformatie voor vrijwilligers

Informatie voor vrijwilligers

Als vrijwilliger levert u een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de bewoners en bent u van grote waarde voor ZZG zorggroep. We zorgen er dan ook graag voor dat u in een prettige werkomgeving terecht komt met goede werkomstandigheden.

Begeleiding
Tijdens uw werkzaamheden krijgt u begeleiding en ondersteuning van een professionele kracht op de werkvloer.

Werkzaamheden
Samen met de vrijwilligerscoördinator kijkt u welke werkzaamheden u graag zou willen doen. Er zijn binnen ZZG heel veel mogelijkheden. Denk daarbij aan.

  • Werkzaamheden op een vaste afdeling/dienst/locatie (ondersteuning bij maaltijden, voorlezen, gastvrouw/gastheer)
  • Assisterende werkzaamheden bij verschillende activiteiten (activiteitenbegeleiding, dagverzorging, geestelijke verzorging).
  • Regelmatig terugkerende zelfstandige werkzaamheden (internetcafé, bibliotheek, winkelbeheer, vervoer per bus)
  • Oproep vrijwilligers, vrijwilligers die in het bestand zitten en bereid zijn om oproep“klusjes” te verrichten.
  • Als medewerkers bij incidentele activiteiten, vakantie-uitstapjes.
  • Specifieke werkzaamheden op de zorgboerderij

Werktijden
U kunt werken op de dagen en tijden dat u dit uitkomt. Ook op oproepbasis werken is een mogelijkheid.

Vergoeding
Als vrijwilliger ontvangt u in principe geen vergoeding voor de werkzaamheden. Wel kunt u uw reiskosten declareren. Daarnaast ontvangt u als teken van onze waardering elk jaar een kerstattentie. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende locatiemanager.

Proefperiode
Wellicht wilt u eerst even aankijken of vrijwilligerswerk bij ZZG iets voor u is. Nadat u twee maanden bij ons heeft gewerkt beslist u in overleg met de vrijwilligerscoördinator of u ons voor langere tijd wilt ondersteunen.

Vrijwilligersovereenkomst
Om de zaken voor u als vrijwilliger zo goed mogelijk te kunnen regelen vragen we u om een vrijwilligersovereenkomst te tekenen. Zo kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat u goed verzekerd bent. Deze overeenkomst gaan we voor onbepaalde tijd aan. Zowel ZZG als U kunnen in overleg de overeenkomst beëindigen, met in principe een opzegtermijn van 4 weken. De opzegtermijn geldt niet voor u als dit problemen oplevert met het aannemen van betaald werk of een eventuele uitkering.   

Verzekering
ZZG zorggroep sluit voor alle vrijwilligers een collectieve aansprakelijkheidsverzekering af en een collectieve ongevallenverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen van aanspraken door derden en de aansprakelijkheid van ZZG zorggroep naar u als vrijwilliger. Met de ongevallenverzekering bent u verzekerd tegen schade door ongevallen die plaatsvinden tijdens werktijd en tijdens woon-werkverkeer.

Lees meer over het vrijwilligersbeleid van ZZG zorggroep.