Zoals aangekondigd stelt ZZG zorggroep een onderzoek in naar de oorzaken en omstandigheden die geleid hebben tot de verhuizing van de bewoners van Mookerhof. Bij dit soort ingrijpende beslissingen doet ZZG altijd onderzoek. In dit geval hebben we gekozen voor onafhankelijk onderzoek omdat er bij veel betrokkenen onrust, emoties en vragen zijn. 

Anne-Mei The, bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Universiteit van Amsterdam en Theo Voorn, oud huisarts en oud hoogleraar Huisartsgeneeskunde, gaan het onderzoek doen. Ze kijken wat er is gebeurd, wat goed is gegaan en wat beter had gekund. Ze doen feitenonderzoek en kijken naar beïnvloedende factoren en de context waarin een en ander heeft plaatsgevonden. Ze gaan in gesprek met medewerkers, cliënten, hun familie en het management. Zo zoeken ze samen naar antwoorden op de vragen die er zijn.

ZZG laat het onderzoek doen om meer zicht te krijgen op alles wat er is gebeurd en zo recht te doen aan alle betrokkenen. Doel is om ervan te leren zodat een situatie als deze in het vervolg kan worden voorkomen. De onderzoekers bespreken de resultaten met de raad van bestuur en delen ze met de direct betrokkenen bij Mookerhof. De verwachting is dat het onderzoek in de week van 18 mei is afgerond.