Bij ZZG doen we er alles aan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Via dit nieuwsblok op de website houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en getroffen maatregelen bij ZZG zorggroep.

7 april

Familieleden en cliënten een hart onder de riem steken in deze onzekere en moeilijke tijd, dat was het plan van teamcoach Dorien van Boekel. Muziek kan je raken, verbindt en geeft troost op moeilijke momenten. Daarom vroeg ze Inge van Westenbrugge (woonbegeleider 3IG) een passende tekst te schrijven voor een lied. Binnen enkele uren stond de tekst op papier en werden er binnen de gehele organisatie contacten gelegd om dit plan tot uitvoering te kunnen brengen. Enthousiasme, gedrevenheid en saamhorigheidsgevoel kwam bij alle betrokkenen naar boven! Er kwam een een geweldige samenwerking van collega’s van ZZG tot stand vanuit zorg, staf en lijn met als resultaat de video: 'Mag ik dan bij jou' door ZZG zorggroep voor cliënten en familieleden. 

Van de medewerkers van ZZG zorggroep, voor alle familieleden en cliënten.

1 april

Verlenging maatregelen tot en met 28 april 2020
Gisteren maakte de overheid bekend dat de adviezen en maatregelen om het coronavirus maximaal te controleren tot en met 28 april 2020 van kracht zijn. ZZG zorggroep volgt het beleid van de overheid. Dat betekent onder andere helaas dat de deuren van onze woonlocaties en complexen gesloten blijven voor bezoek. 

27 maart

Bezoekverbod blijft voorlopig van kracht

Bezoek aan cliënten blijft voorlopig verboden. Dit geldt voor iedereen. Familieleden, vrienden en ook vrijwilligers. ZZG zorggroep blijft hierin het landelijk beleid van de overheid volgen. We informeren u zodra het bezoekersverbod is opgeheven.

Andere manieren om met elkaar in contact te blijven

Inmiddels hebben we verschillende mogelijkheden om toch in contact te blijven. Al is het dan op afstand. Op deze pagina vindt u meer informatie over beeldbellen, maar ook bijvoorbeeld over het maken en laten bezorgen van een gratis foto-placemat met een persoonlijke boodschap.

Kaartjes, tekeningen en bloemen wel, zelfgemaakte etenswaren niet

Heel blij is iedereen met de vele aandacht zoals de kaartjes, tekeningen en bloemen die bezorgd worden. Helaas mogen we zelfgemaakte, thuis bereide etenswaren niet aannemen. Dit omdat er via zelfgemaakte etenswaren een grote kans is op besmetting met het virus. 

23 maart

Andere manieren van contact met uw naaste in een woonlocatie

Helaas mag er op dit moment geen bezoek komen op onze woonlocaties. Per locatie bekijken we hoe bewoners toch contact kunnen maken met hun familie. Denk u daarbij bijvoorbeeld aan bellen of beeldbellen. Ook een kaartje of bloemetje doet het altijd goed. Familieleden krijgen informatie over de mogelijkheden direct van de medewerkers op locatie. 

Besmettingen cliënten

Ook bij ZZG hebben we een aantal besmettingen geconstateerd. Cliënten die besmet zijn worden in isolatie verzorgd. Ook de cliënten en medewerkers daaromheen houden we extra in de gaten. De eerste contactpersoon van betrokken cliënten krijgt persoonlijk bericht. Ook informeren wij overige cliënten van een locatie en hun contactpersonen.

Mooie initiatieven als hart onder de riem

We zien heel veel mooie initiatieven van medewerkers, familie, verenigingen, ondernemers, lokale bedrijven, kinderen, en ga zo maar door. Allemaal om cliënten maar ook medewerkers een hart onder de riem te steken. Om hen aandacht te geven en voor leuke afleiding te zorgen. Veel van deze initiatieven delen wij via onze facebookpagina. U kunt deze pagina gaan volgen.

Wijkverpleging ZZG biedt alleen nog noodzakelijke zorg  

Vanaf vandaag bieden de teams wijkverpleging alleen nog de meest noodzakelijke zorg. Dit is de zorg waar een cliënt niet zonder kan, omdat het anders tot onverantwoorde situaties leidt. 

Waarom is dit nodig

Wij zien dat door het coronavirus de uitval van zorgmedewerkers groot is. Ook zijn er meer zieke cliënten die zorg nodig hebben. Daarnaast doen de noodzakelijke maatregelen om verspreiding tegen te gaan een groter beroep op de beschikbare tijd van de teams wijkverpleging. Tot slot willen onze medewerkers ook bijdragen aan de landelijke richtlijnen: zo min mogelijk tussen cliënten heen en weer reizen en een zorgvuldige inzet van de beschikbare beschermingsmiddelen.

Samen met u goede afspraken maken

Uiteraard gaat de wijkverpleegkundige of verzorgende met iedere cliënt in gesprek om de individuele situatie te bespreken en te komen tot alternatieve oplossingen. We hopen dan ook op maximale medewerking in deze lastige periode. Door samen goede afspraken te maken over wat echt noodzakelijk is, gaan we er vanuit dat we de zorgverlening aan de meest kwetsbaren onder ons kunnen blijven garanderen.

Tot slot: blijf zoveel mogelijk thuis

Uw belangrijkste bijdrage is om te helpen verspreiding van het virus tegen te gaan. Blijf daarom zo veel mogelijk thuis.

18 maart

Alle ZZG locaties/gebouwen per onmiddellijke ingang gesloten

Vandaag hebben we, samen met de ouderenzorgorganisaties in de regio, een moeilijk, emotioneel en drastisch besluit moeten nemen. We hebben gezamenlijk besloten om de komende 14 dagen het bezoek aan alle cliënten niet meer toe te staan en de deuren van al onze locaties en complexen voor iedereen te sluiten. Het besluit gaat per direct, woensdag 18 maart in en geldt vooralsnog tot en met woensdag 1 april 2020. 

Bescherming cliënten en medewerkers is noodzakelijk

We hebben dit besloten, omdat we er alles aan willen en moeten doen om zowel kwetsbare cliënten als de zo onmisbare zorgmedewerkers te beschermen tegen besmetting. Ook hopen we hiermee verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan en te voorkomen dat de gezondheidszorg nog meer belast wordt.

Moeilijke maar noodzakelijke stap

Bezoek aan cliënten is vanaf vandaag verboden. Dat betekent ook dat cliënten niet naar buiten mogen. We begrijpen dat het voor cliënten en familie verdrietig en zwaar is dat ze elkaar de komende weken niet fysiek kunnen ontmoeten. 

Bezoekverbod geldt ook voor vrijwilligers

Op de locaties van ZZG hebben we een hele grote groep enthousiaste vrijwilligers. Zij ondersteunen dagelijks de zorgmedewerkers op allerlei vlakken. Hun werk is heel waardevol. Helaas geldt het bezoekersverbod ook voor hen, zodat de het aantal contacten voor een cliënt en medewerker zo klein mogelijk blijft. 

Andere manieren om met elkaar in contact te blijven

ZZG zorggroep spant zich maximaal in om op andere wijze het contact met uw familie te onderhouden. Waarbij we er ook voor willen zorgen dat onze zorgmedewerkers daarbij niet extra belast worden. 

Uitzonderingen op bezoekregeling 

Er zijn een paar situaties waarvoor wij een uitzondering maken. Als ZZG zorggroep zien we de volgende situaties als uitzonderingen:

  • een cliënt die stervende is 
  • een cliënt die een afspraak heeft in het ziekenhuis die doorgang moet vinden 
  • bij ernstige gedragsproblematiek van een cliënt waarbij familie nu al ondersteunt

Voor bovenstaande situaties geldt altijd de voorwaarde dat de bezoeker geen koorts en/of luchtwegklachten heeft. Is een uitzondering van toepassing, dan bespreekt de casemanager dit met de cliënt.

Informatie

De situatie rondom het Coronavirus kan per dag veranderen (en soms nog sneller). We houden u in dit nieuwsblok op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en (nieuwe) maatregelen. We informeren cliënten per brief als het verbod is opgeheven. 

Tot slot: zorg voor elkaar

Het is voor ons tot nu toe het moeilijkste besluit dat we hebben moeten nemen. We hopen dat iedereen beseft dat het niet anders kan. Want we kunnen het alleen samen.

----

17 maart

De restaurants op ZZG locaties zijn gesloten. Cliënten krijgen op een andere manier hun maaltijd geserveerd. De dagbehandeling stopt waar mogelijk, of gaat door in hele kleine groepen.

----

13 maart

Bij ZZG nemen we extra maatregelen, omdat ouderen en mensen met een (chronische) ziekte een hoger risico lopen. In onze aanpak kiezen we voor zo min mogelijk contact met andere mensen. Zo lopen cliënten en medewerkers minder kans om besmet te raken met het virus.

Aangescherpte bezoekregels

  • U mag één bezoeker per dag ontvangen.
  • Uw bezoek mag geen koorts, luchtwegklachten (hoesten, niezen, keelpijn en/of snotteren) en/of griepverschijnselen hebben. 
  • Mensen uit Noord-Brabant mogen niet op bezoek komen.
  • Zorg dat uw bezoek goede handhygiëne toepast. Hiervoor hangt een duidelijke instructie bij de ingang van de locatie.
  • Gaat u met uw bezoek een rondje wandelen? Geen probleem, dat kan prima. Maar ga niet mee naar hun huis en zoek ook geen andere mensen op. 

---

12 maart

Eén bezoeker per cliënt per dag

Bezoekt u iemand die op een van de ZZG woonlocaties woont of in het ZZG Herstelcentrum verblijft? Dan is één bezoeker per cliënt per dag toegestaan. Bezoekers met luchtwegklachten verzoeken we sowieso thuis te blijven. 

---

11 maart

Medewerkers uit Noord-Brabant 

Medewerkers uit Noord-Brabant blijven thuis bij koorts (38 graden Celsius of hoger). Als ze geen koorts hebben, maar wel milde luchtwegklachten (hoesten, niezen, keelpijn en/of snotteren), dan moeten ze ook thuis blijven.

NLdoet gaat niet door op ZZG woonlocaties

Komend weekend staat NLdoet gepland. Aan deze landelijke vrijwilligersactie doen elk jaar ZZG woonlocaties mee. Na een zorgvuldige beoordeling van het mogelijke verspreidingsrisico hebben we besloten om NLdoet op de ZZG locaties voor dit weekend niet door te laten gaan. We beseffen dat deze keuze teleurstellend is voor de enthousiaste betrokkenen. 

Beperk aantal bezoekers

Bezoekt u iemand die op een van de ZZG woonlocaties woont of in het ZZG Herstelcentrum verblijft? Beperk het bezoek tot 1 bezoeker per cliënt. Bezoekers met luchtwegklachten verzoeken we sowieso thuis te blijven. 

8 maart

Verspreiding zoveel mogelijk voorkomen

De afgelopen dagen hebben we veel voorzorgsmaatregelen getroffen. Soms horen we dat deze voorzorgsmaatregelen wat overdreven zijn, maar ze zijn allemaal bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus in Nederland zoveel mogelijk te voorkomen. We rekenen op ieders begrip en medewerking.

---

6 maart 2020

Help mee om verdere verspreiding te voorkomen

Heeft u luchtwegklachten (hoesten, niezen, keelpijn en/of snotteren) zonder of met verhoging, dan vragen wij u dringend om niet op bezoek te komen. Zo voorkomen we eventuele verdere verspreiding.

Door uw bezoek uit te stellen totdat u klachtenvrij bent, voorkomt u dat u cliënten en medewerkers mogelijk besmet. 

---

Eerste informatie, geplaatst op 3 maart 2020

Het belangrijkste voor nu: de basishygiëne op orde

Hygiëne in de zorg is altijd van belang. Goede hygiëne draagt bij in het voorkomen van besmetting. Medewerkers letten daarom extra op een goede uitvoering van de hygiënerichtlijnen. Daarnaast hangen er op de locaties posters met tips over goede hand- en hoesthygiëne.

Bezoekers locatie

Ook vragen we bezoekers van de locaties om extra aandacht aan hygiëne te geven. Bij de ingang staat een pomp met handhygiënegel. Het is belangrijk dat bezoek hun handen hiermee nauwkeurig desinfecteert, zowel bij binnenkomst als bij vertrek.

Voorbereiding op een mogelijke uitbraak

De infectiecommissie bereidt zich zowel intern als samen met de regio voor op een mogelijke uitbraak.    

Meer informatie

Op de website van RIVM vindt u de meest actuele informatie over het coronavirus. Houd de website van ZZG in de gaten voor het meest actuele nieuws over de ontwikkelingen bij ZZG.