Het is een pittige en onzekere tijd. Elke dag is anders. Met de landelijke insteek ‘Samen krijgen we corona onder controle’ dragen we allemaal bij. Zo hopen we in Nederland de verspreiding van het virus te vertragen.

In de 26 woonlocaties en in het Herstelcentrum van ZZG houden we ons aan het landelijke beleid om geen bezoekers toe te laten. Dit is en blijft een moeilijke maatregel. Het betekent dat cliënten en hun naasten elkaar noodgedwongen alleen ‘op afstand’ ontmoeten. In de wijkverpleging krijgen cliënten momenteel vooral de noodzakelijke zorg om het aantal contactmomenten zo klein mogelijk te houden. Medewerkers houden zich aan de RIVM-richtlijnen en zetten zich maximaal in om er te zijn voor cliënten. Liefdevolle én deskundige zorg is waar het om het gaat. 

De schijnwerpers staan vol op de zorg. Het gaat over speciale corona-teams in de wijkverpleging, corona locaties, het aantal besmettingen, over de beschermingsmiddelen en over het welzijn van cliënten en medewerkers.

Iedereen buitelt over elkaar heen en heeft een mening. Dit kan fijn en ondersteunend zijn maar ook kwetsend of onrust en verwarring met zich meebrengen. Bij medewerkers, bij cliënten en bij hun naasten. Er ontstaan soms zorgen over het welzijn van cliënten en van onze medewerkers die misschien helemaal niet nodig zijn.

Elke dag zijn er weer nieuwe vraagstukken. De beslissingen nemen we met de kennis van dat moment. De experts op gebied van infectieziekten zijn hier nauw bij betrokken. We doen dit in afstemming met de professionals en we werken regionaal samen. We stemmen onze beslissingen af met de GGD, de ziekenhuizen, de huisartsen en met onze collega’s in de sector. 

Iedereen zet zich optimaal in om het goede te doen. Meer kan ik niet vragen. Samen staan we sterk. En dat is waar we met z’n allen trots op mogen zijn. #oogvoorelkaar.

Angela Jansen, voorzitter raad van bestuur