In deze moeilijke tijd vinden wij het belangrijk om onze mantelzorgers vandaag in het zonnetje te zetten.
Wij zijn trots en dankbaar dat jullie je altijd zo hard inzetten om jullie naasten te helpen.
Op de Dag van de Mantelzorger 2020 geven wij jullie een groot compliment!

ZZG zorggroep verleent mantelzorgondersteuning door middel van informatie en hulp bij mantelzorg. Lees meer op: https://www.zzgzorggroep.nl/mantelzorg