Bij ZZG zorggroep doen we er alles aan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Via dit nieuwsblok houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en getroffen maatregelen bij ZZG.

6 januari 2021

Corona-vaccinatie

We willen onze medewerkers en cliënten zo goed mogelijk beschermen. Daar staan we voor. Daarbij kijken we zorgvuldig naar veiligheid en gezondheid. Dit geldt ook voor het corona-vaccin.

Ons uitgangspunt: zoveel mogelijk mensen het vaccin

Niet voor niets kiest het kabinet ervoor om medewerkers die zorgen voor kwetsbare ouderen als eerste het vaccin aan te bieden. Afgelopen jaar hebben we allemaal ervaren hoe groot de impact van corona is op jullie als medewerkers en op bewoners, cliënten en patiënten. En nog steeds. Corona raakt ons hard en dat is pittig voor iedereen. Daarom moeten we met elkaar corona onder controle krijgen. Als veel mensen zich laten vaccineren kan het leven stap voor stap weer iets normaler worden. Daarom zetten we ons er maximaal voor in dat zoveel mogelijk medewerkers en cliënten zich laten vaccineren.

Altijd eigen keuze

Natuurlijk is de keuze uiteindelijk altijd aan de medewerker/cliënt. We helpen graag met het maken van een afgewogen keuze. Door te zorgen voor betrouwbare informatie, met heldere antwoorden op de vragen die er spelen en door met elkaar in gesprek te gaan.

Start vaccineren medewerkers in deze regio

Medewerkers in de directe zorg van alle ZZG woonlocaties en het Herstelcentrum ontvingen begin deze week een uitnodiging om de vaccinatieafspraak bij de GGD te maken. Er is al flink gebeld voor het maken van een afspraak. De eerste collega’s gaan binnen enkele dagen op een GGD-locatie gevaccineerd worden. Hun tweede prik volgt drie weken later. Zeven dagen daarna is ruim 90% van de gevaccineerden beschermd tegen het coronavirus.

De medewerkers van de wijkverpleging krijgen binnenkort een uitnodigingsbrief om hun afspraak te kunnen maken.

Vaccineren bewoners woonlocaties

Volgens de vaccinatiestrategie van de overheid zijn verpleeghuisbewoners eind januari/begin februari aan de beurt. Zij krijgen het vaccin op locatie. Verdere informatie is nog niet bekend. We houden u uiteraard op de hoogte. 

Bekijk hier de ‘roadmap vaccinatiestrategie’ van de overheid.

Heeft u vragen? Stel ze aan de casemanager, manager of (wijk)verpleegkundige.

18 december 2020

Veilig samenzijn tijdens de feestdagen

De feestdagen staan voor de deur. Meer dan ooit hebben we de behoefte om samen te zijn met onze dierbaren. Familie en vrienden zijn ook in deze coronatijd welkom om bewoners/patiënten in onze (woon)locaties te bezoeken. Ook is het bij een aantal locaties mogelijk dat een naaste van een bewoner hem of haar ophaalt om de feestdagen bij de familie thuis te vieren.

Om het bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen houden we ons samen wel aan de landelijke coronamaatregelen. En hebben we samen afspraken gemaakt over het bezoek op locatie of thuis. Zo houden we het virus zo goed mogelijk buiten de deur van de locaties en beschermen we de kwetsbare bewoners en onmisbare medewerkers. Wilt u iemand bezoeken op een van de ZZG woonlocaties of het Herstelcentrum? Vraag de locatie wat de geldende bezoekafspraken op desbetreffende locatie zijn.

We wensen iedereen fijne en veilige feestdagen. Geniet van het samenzijn met uw dierbaren.

Bezoekafspraken kunnen veranderen als op de locatie sprake is van een corona-uitbraak, of als de overheid andere maatregelen neemt.

Actuele situatie corona

In Hof van de Elst (Wijchen) zijn op dit moment 8 besmette bewoners met zorg van ZZG. In een van de Nijmeegse woonlocaties is er 1 bewoner besmet met het coronavirus. Bij de overige 21 locaties zijn geen bewoners met corona. Op locaties waar geen bewoners besmet zijn, werken medewerkers uit voorzorg met een medisch mondneusmasker. Ook kan er op een locatie sprake zijn van quarantaine. Dit is het geval als er een vermoeden is dat een bewoner in nauw contact is geweest met een besmette bezoeker of medewerker. Hier komen we achter door een bron- en contactonderzoek.  

ZZG Herstelcentrum heeft een speciale corona-afdeling voor de opvang van corona-patiënten uit de regio. Op dit moment liggen hier 13 patiënten die besmet zijn met het coronavirus. 

Het regionaal coronateam wijkverpleging bestaat uit verpleegkundigen van verschillende zorgorganisaties uit de regio. Zij ondersteunen nu 38 (mogelijk) besmette cliënten in de thuissituatie. 

Zet een zorgheld in het zonnetje

Wilt u uw zorgheld verrassen met een persoonlijke videoboodschap? De Nederlandse campagne ‘Ik zorg’ heeft het mogelijk gemaakt om op deze manier uw zorgheld extra fijne feestdagen te wensen. Ga naar http://trots.ontdekdezorg.nl

Voorbereidingen corona-vaccin

De kranten en het internet staan er bol van. De landelijke start van het vaccineren tegen Corona staat begin volgend jaar gepland. De overheid is druk bezig om de vaccinatie strategie uit te werken en te organiseren. Vanzelfsprekend volgen we al dit nieuws en de informatie van de overheid op de voet. Ook is het onderwerp van gesprek met de andere zorgorganisaties in de regio.

Als ZZG willen we onze medewerkers en cliënten zo goed mogelijk beschermen. Dat is ons uitgangspunt. En daar zetten we ook op in. Door antwoorden te zoeken en te geven, door samen in gesprek te gaan en te kijken hoe het vaccineren in de regio te organiseren. Natuurlijk gebaseerd op de landelijke strategie van het kabinet. We houden u via de website de hoogte. 

Maak een foto placemat of fotokaart voor een bewoner

Weemen web-print-promo maakt een prachtig gratis gebaar voor alle bewoners van de ZZG woonlocaties en hun familie. Op de website www.verzachteenzaamheid.nl kunnen familieleden van bewoners een eigen persoonlijke foto placemat of fotokaarten maken. Weemen zorgt vervolgens gratis voor de productie én de verzending naar uw naaste.

24 november 2020

Aantal besmettingen lijkt iets te dalen
ZZG vraagt om extra handen

Omroep Gelderland sprak ZZG bestuurder Angela Jansen over de gezamenlijke oproep voor extra handen die we twee weken geleden deden met Kalorama, De Waalboog en zorggroep Maas & Waal. Lees
hier het artikel en bekijk het bijbehorende filmpje. De Gelderlander besteedde in dit artikel aandacht aan onze oproep. Rita Arts, bestuurder Waalboog, licht hierin naast Angela Jansen het verhaal toe.

Locaties met besmettingen
Het aantal locaties met besmettingen neemt af. Op dit moment werken medewerkers met persoonlijke beschermende middelen op
4 van de 27 locaties. Dit dragen zij, omdat er besmette cliënt(en) en/of medewerker(s) zijn. De besmette medewerkers zijn thuis, de besmette cliënten zijn in quarantaine en/of isolatie. Het gaat over de locaties: Eikenhorst, Herstelcentrum, Vlindertuin en Zonnebaars.

Corona-afdeling in het ZZG Herstelcentrum
Ook in de regio zien we het aantal besmettingen in verpleeghuizen gelukkig afnemen. ZZG Herstelcentrum heeft een speciale corona-afdeling voor de opvang van corona-patiënten uit de regio. Een team van ervaren zorgmedewerkers zorgt op dit moment voor 8 patiënten die besmet zijn met het coronavirus.

Regionaal coronateam wijkverpleging
Het coronateam wijkverpleging bestaat uit verpleegkundigen van verschillende zorgorganisaties uit de regio. Op dit moment ondersteunen zij 41 (mogelijk) besmette cliënten in de thuissituatie. Daarnaast testen zij mensen thuis die symptomen van het coronavirus hebben. 

Verstuur een gratis digitaal kaartje
Het is een bijzondere tijd voor ons allemaal. Door de omstandigheden kunnen we elkaar minder zien. Maar we houden oog voor elkaar. Wilt u iemand een ander een hart onder de riem steken? Laten weten dat u aan de ander denkt? Laten weten dat u de ander waardeert? Verras uw familielid, vriend(in) of kennis met een gratis digitaal kaartje via ZZG zorggroep. Een klein gebaar, maar heel waardevol
. Klik hier om een kaart te kiezen. 

12 november 2020

Een bericht namens Kalorama, Waalboog, zorggroep Maas & Waal en ZZG zorggroep.

Druk corona blijft onveranderd hoog in verpleeghuizen

Ondanks de landelijk dalende cijfers blijft het aantal coronabesmettingen een grote druk leggen op de zorg, ook in onze regio en juist binnen onze zorgorganisaties. Dit stellen ZZG zorggroep, de Waalboog, Kalorama en zorggroep Maas & Waal. Bestuurder Angela Jansen namens de vier zorgorganisaties: “We moeten alle zeilen bijzetten om de zorg te kunnen leveren die van ons wordt verlangd. We vragen daarbij ongelofelijk veel van onze medewerkers. En corona is zeker voor de meest kwetsbaren in de samenleving voorlopig nog niet voorbij. We maken ons daarom zorgen over de weken die voor ons liggen.”

De werkdruk bij medewerkers, die sowieso al hoog is, neemt in deze moeilijke tijd toe. Door ziekte, quarantaine en de extra inzet die nodig is als er cliënten besmet zijn. “Daarnaast kunnen we niet afschalen. De zorg voor ouderen en chronisch zieken in de woonlocaties kan niet op pauze worden gezet. Het is dagelijks puzzelen om roosters rond te krijgen. Hierdoor komt de zorg voor onze cliënten onder druk te staan.” 

Professionele hulptroepen
Alle professionele hulptroepen zijn ingezet. De beschikbare flexmedewerkers en zzp’ers zijn aan het werk. “We zoeken actief verder naar andere flexwerkers, zzp’ers en mensen met een zorgachtergrond, onder andere via extrahandenvoordezorg.nl. Ook het Rode Kruis, de horeca en Defensie hebben we om hulp gevraagd.

Hoewel onze aanpak en maatregelen kunnen verschillen, stemmen we continu af en werken we samen in de regio. Er zijn bijvoorbeeld speciale afdelingen voor coronazorg geopend bij diverse zorgorganisaties en we werken met een regionaal coronateam in de wijk. Daarmee verlagen we de druk op de medewerkers in locaties en de wijk.” 

Dringende oproep 
“We hebben dringend hulp uit de samenleving nodig. Daarom doen we gezamenlijk de oproep aan iedereen die de komende weken in staat is om zorgorganisaties te ondersteunen zich te melden via extrahandenvoordezorg.nl. We denken vooral aan mensen met een achtergrond in de zorg, zoals oud-zorgmedewerkers en studenten. Daarnaast kan iedereen de zorg een handje helpen door het tonen van waardering, begrip en vooral ook door de landelijke maatregelen steeds op te volgen.

Net als in de eerste golf zien we dat het aantal besmettingen binnen woonlocaties later een piek bereikt dan in de ziekenhuizen. Het blijft dan ook de komende weken nog spannend en zwaar. “We vragen daarom als zorgorganisaties om hulp en begrip uit samenleving. Alleen met elkaar kunnen we zorgen dat onze medewerkers overeind blijven, zodat zij er kunnen zijn voor onze cliënten.”

29 oktober 2020

Zorg onder druk

Ondanks de landelijke maatregelen blijft het aantal coronabesmettingen snel oplopen, ook in de regio en bij ZZG. Er zijn steeds meer besmettingen bij cliënten en medewerkers in woonlocaties, wijkverpleging en Herstelcentrum. We moeten alle zeilen bijzetten om medewerkers overeind te houden in deze bizarre tijd, zodat zij de zorg kunnen blijven geven. En corona is voorlopig nog niet voorbij.

Locaties met besmettingen
Op dit moment werken medewerkers met persoonlijke beschermende middelen op 5 van de 27 locaties. Dit dragen zij, omdat er besmette cliënt(en) en/of medewerker(s) zijn. De besmette medewerkers zijn thuis, de besmette cliënten zijn in quarantaine en/of isolatie. Het gaat over de locaties: Bosrijk/Boszicht, Juliana, De Meent, Wollewei, ZZG Herstelcentrum.

Tweede corona-afdeling in het ZZG Herstelcentrum geopend
Het aantal besmettingen in de regio neemt nog steeds toe. Onlangs openden we in het ZZG Herstelcentrum een speciale corona-afdeling voor de regio. De afdeling lag al vrij snel vol met 18 patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Daarom openen we vandaag een tweede corona-afdeling voor 12 patiënten. Ook op deze afdeling staat een team van ervaren zorgmedewerkers klaar.

Regionaal coronateam wijkverpleging zoekt chauffeurs
Het coronateam wijkverpleging bestaat uit verpleegkundigen van verschillende zorgorganisaties uit de regio. Op dit moment ondersteunen zij 19 (mogelijk) besmette cliënten in de thuissituatie. Daarnaast testen zij mensen thuis die symptomen van het coronavirus hebben. De collega’s van het coronateam hebben drukke en volle routes. Daarom kunnen ze nog een chauffeur (vrijwilliger) gebruiken. De verpleegkundigen kunnen zich dan volledig concentreren op het testen en zorgen voor cliënten. Iets voor u? Bekijk hier de vacature. Zo dragen we samen bij aan de strijd tegen het virus. 

Samen sterk
We doen er alles aan dat het virus zich niet verder verspreidt. U helpt mee door zich te houden aan de volgende (basis)regels:

 • Was vaak uw handen
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen
 • Draag een mondneusmasker bij bezoek en in de publieke binnenruimtes van ZZG locaties

15 oktober 2020

Wat betekenen de nieuwe landelijke maatregelen voor ZZG?

Gisteravond 22.00 uur ging Nederland in een gedeeltelijke lock-down. De overheid besloot tot het overgaan op strengere maatregelen, omdat het aantal besmettingen moet dalen. Kijk hier voor het overzicht van de nieuwe maatregelen.

Hieronder vertellen we wat dit bij ZZG zorggroep betekent.

We verzoeken iedereen zich altijd te houden aan de basisregels

 • Was vaak uw handen
 • Hoest en nies in uw elleboog
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen
 • Vermijd drukke plekken
 • Werk thuis, tenzij het niet anders kan
 • Draag een mondneusmasker in publieke binnenruimtes

Toename aantal besmettingen bij ZZG
Bij ZZG hebben we helaas ook met besmettingen te maken. Op vier van de 27 de locaties werken medewerkers op dit moment met persoonlijk beschermende middelen, omdat er besmette cliënt(en) en/of medewerker(s) zijn. De bewoners van deze locaties zijn in quarantaine en/of isolatie. Het gaat over Boszicht (incl. Bosrijk), Griffioen, Terra, Vlindertuin. 

Er zijn een aantal medewerkers van de wijkverpleging thuis omdat ze besmet zijn. Hun collega’s in het team werken daarom met persoonlijke beschermende maatregelen. Cliënten in de wijk die besmet zijn met het coronavirus krijgen zorg van het regionale coronateam wijkverpleging (zie onder).

Op het Herstelcentrum zijn momenteel geen besmettingen.

Bron- en contactonderzoek

Als er een besmetting is, dan starten we direct een bron- en contactonderzoek. Alle nauwe en overige contacten informeren we over de besmetting en de maatregelen die de betrokkenen moeten treffen.

Preventief mondkapjes

Vanaf woensdag 7 oktober dragen alle ZZG medewerkers uit voorzorg chirurgische mondneusmaskers bij elk cliëntcontact waarbij 1,5 meter afstand houden niet kan.

Bezoekers van ZZG locaties nemen een eigen mondneusmasker mee en dragen deze tijdens het bezoek. In de openbare ruimtes binnen de locaties vragen we iedereen een mondneusmasker te dragen.

Bezoek en sociale contacten; balans tussen vrijheid en veiligheid

Elke ZZG locatie (incl. ZZG Herstelcentrum) maakt samen met de cliëntenraad en zorgmedewerkers een plan hoe om te gaan met bezoek en sociale contacten in tijden van corona. Dit is voor elke locatie anders, want de locaties verschillen in onder andere gebouw, ligging, faciliteiten en gebruikers. Het plan is opgedeeld in fases. Bij elke fase horen andere (soepelere of strengere) maatregelen. Maatregelen die passen bij de ernst van de (corona)situatie op locatie en in de regio op dat moment. Daarnaast maken we samen met elke cliënt (en zijn eerste contactpersoon) persoonlijke afspraken hierover. Cliënten hebben namelijk verschillende behoeften aan bezoek en sociale contacten. 

Regionaal coronateam wijkverpleging

In de regio is het coronateam wijkverpleging actief. Dit team bestaat uit verpleegkundigen van verschillende zorgorganisaties uit de regio. Ze ondersteunen (mogelijk) besmette cliënten in de thuissituatie. Alle cliënten in Zuid-Gelderland die corona hebben, kunnen van dit team zorg ontvangen. Het maakt niet uit welke zorgaanbieder ze hebben.

Het team werkt nauw samen met verpleegkundig specialisten, huisartsen, ziekenhuizen en de GGD in de opsporing, het test- en behandelbeleid. 

Speciale afdeling voor coronapatiënten in het ZZG Herstelcentrum

Het aantal besmettingen in de regio neemt nog steeds toe. Dat is helaas ook het geval bij de zorgorganisaties in de regio. Daarom hebben we een afdeling in het Herstelcentrum ingericht voor de opvang van 18 patiënten uit de regio die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus. Een apart team van ervaren zorgmedewerkers verzorgt en verpleegt deze patiënten. Dat doen ze volledig beschermd. Zij dragen een overall, beschermbril, mondneusmasker en handschoenen. De patiënten kunnen gewoon bezoek ontvangen, maar er gelden iets andere afspraken waarover de betrokkenen apart worden geïnformeerd.

10 oktober 2020

ZZG zorggroep ondertekent manifest 
Dit weekend staat in Trouw een manifest ondertekend door vele partijen die zich betrokken voelen bij de langdurige zorg. Ook wij steunen dit manifest. Het sluit naadloos aan op de punten die we hebben meegenomen uit de eerste fase van covid-19:
 
Samen staan we sterk
We behouden de kracht van de samenwerking, nabijheid en afstemming tussen cliënten en hun naasten, medewerkers, vrijwilligers, medezeggenschap, organisatie en de netwerkpartners in de regio.
 
Oog voor elkaar
Ieder mens is anders. Heb oog voor elkaars emoties, ervaring en beleving. Blijf samen in gesprek en probeer elkaar te begrijpen, juist als het moeilijk is. Heb vertrouwen en ga uit van het goede.
 
Balans tussen vrijheid en veiligheid
Samen werken aan een nieuw perspectief. Het vraagt om creativiteit en verbondenheid om onderling contact en nabijheid zo in te vullen dat er een goede balans is tussen vrijheid, gezondheid en veiligheid.
 
Zoals ook helder in het manifest naar voren komt; Als we het samen doen, kunnen we meer aan.

5 oktober 2020

ZZG zorggroep zet preventief mondkapjes in

ZZG zorgmedewerkers gaan vanaf woensdag 7 oktober uit voorzorg werken met chirurgische mondneusmaskers. Een zorgmedewerker draagt het mondneusmasker bij elk cliëntcontact waarbij hij geen 1,5 meter afstand kan houden. Ook doen we een beroep op bezoekers van ZZG locaties. We vragen alle bezoekers om een eigen mondneusmasker mee te nemen en deze te dragen tijdens het bezoek. Cliënten die zorg thuis van ZZG ontvangen, adviseren we om zelf een mondneusmasker te dragen wanneer ze verzorgd/verpleegd worden.

Deze extra maatregelen zijn aanvullend op bestaande maatregelen, zoals 1,5 meter afstand, goede basishygiëne en de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen bij een vermoeden van besmetting.

Waarom nemen we dit besluit
We zien dat het aantal besmettingen in Nederland toeneemt. Daarom hebben we op advies van infectiedeskundigen dit besluit genomen. Samen met regionale zorgorganisaties en in afstemming met de huisartsen in de regio. Zo doen we er alles aan om cliënten, vrijwilligers en medewerkers te beschermen tegen besmetting. 

Altijd mondneusmaskers, tenzij..

Bij specifieke situaties is er de keuze om in overleg met collega’s, patiënt en naasten het preventieve mondneusmasker niet te dragen. Samen maken ze daarbij een zorgvuldige afweging tussen welzijn, vrijheid, gezondheid en veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan de zorg voor een bewoner met dementie zonder klachten, die enorm angstig is bij het zien van een mondneusmasker.

Ook bezoek van ZZG locaties draagt mondneusmasker 

Alle bezoekers vragen we om een eigen mondneusmasker mee te nemen. De bezoeker draagt dit mondneusmasker de hele tijd bij een bezoek aan zijn naaste. Dus vanaf het moment dat hij het gebouw van de locatie binnenkomt tot het moment dat hij het gebouw weer verlaat.  

Als een bezoeker iemand bezoekt die in isolatie wordt verpleegd, dan zorgen wij dat deze bezoeker een chirurgisch mondneusmasker en andere persoonlijke beschermingsmiddelen van ons krijgt.

Krijgt u zorg thuis?

Dan adviseren we u om een eigen mondneusmasker te dragen als u door een van onze medewerkers wordt verzorgd en/of verpleegd. 

Veilig gebruik van een mondneusmasker

Een mondneusmasker werkt alleen als het op de juiste manier gebruikt wordt. Alle ZZG zorgmedewerkers zijn hierin geschoold en weten hoe zij de maskers veilig kunnen dragen. Voor andere gebruikers hebben we een simpele instructie gemaakt. Lees de uitleg hier

De extra maatregelen zijn na ingang in ieder geval drie weken van kracht. Ze zijn aanvullend op de bestaande maatregelen. Medewerkers, cliënten en hun naasten zijn of worden op de hoogte gebracht.

Samen zorgen we er voor dat het coronavirus zich niet verder verspreidt.

18 september 2020

Besmetting op een van de woonlocaties

Het aantal besmettingen in de omgeving Nijmegen is de laatste tijd flink toegenomen. Tot gisteren waren alle ZZG woonlocaties coronavrij. Helaas bleek woensdag dat een bewoner van locatie Griffioen besmet is met het coronavirus. Bewoners en hun familie zijn op de hoogte gebracht. Deze cliënt moet nu op zijn appartement blijven en wordt daar met alle aandacht van de medewerkers verzorgd. Alle cliënten en medewerkers daaromheen houden we extra goed in de gaten. Cliënten mogen bezoek ontvangen maar wel beperkt en met extra voorzorgsmaatregelen (zoals de 1,5 meter afstand heel erg goed bewaren).

Veilig op bezoek

Samen doen we er alles aan om te voorkomen dat cliënten, hun bezoek, medewerkers en vrijwilligers besmet raken. Bent u van plan om binnenkort een bezoek te brengen aan een naaste op een van de woonlocaties? Vul dan eerst de checklist in en lees de informatie op de achterzijde van deze checklist.

Eigen teststraat

De GGD teststraten zijn erg druk momenteel. Medewerkers met klachten zouden dan te lang moeten wachten op zekerheid of ze besmet zijn. Daarom hebben wij vanaf deze week een eigen teststraat. Elke ochtend kunnen ZZG medewerkers, die klachten hebben, hier terecht voor een test. De volgende dag krijgen ze al de testuitslag. Zo weten ze snel of ze weer verantwoord aan het werk kunnen of dat ze juist thuis veilig in quarantaine moeten blijven.

14 juli 2020

Coronavirus onder controle

In Nederland en bij ZZG zorggroep is het coronavirus momenteel onder controle. Alle locaties zijn weer open voor bezoek en in de wijk is de zorg weer zoveel mogelijk hervat. We blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden en kunnen snel actie ondernemen als dat nodig is. Dit is voor nu het laatste corona nieuwsbericht. 

1 juli 2020

Nieuwe bezoekregeling van start

Vorige week maakte de overheid bekend dat verpleeghuizen vanaf 1 juli, op voorwaarde dat er geen corona-besmettingen zijn, weer helemaal open kunnen voor bezoek. Alle 27 locaties van ZZG zijn direct, samen met cliëntenraad en medewerkers, aan de slag gegaan om voorbereidingen te treffen. 

Elke locatie eigen plan
Elke locatie heeft zijn eigen plan om het bezoek op een veilige en verantwoorde manier te organiseren en bepaalt zijn eigen startdatum. Een aantal locaties gaat deze week al open, de rest van de locaties volgt snel. Iedereen is vanaf de startdatum weer welkom op de locatie. Alle bewoners en hun eerste contactpersoon ontvangen vanuit de locatie deze week of volgende week een brief over de nieuwe bezoekregeling.

Heldere afspraken
Om mogelijke besmettingen te voorkomen, moeten we dat samen wel heel zorgvuldig doen. Daarom brengen we de basis hygiënemaatregelen en de 1,5 meter maatregel vanuit de overheid nog een keer onder de aandacht. Aan de hand van de handige checklist weet de bezoeker of hij op bezoek mag komen. In tegenstelling tot eerdere maatregelen geldt er nu geen vast aantal bezoekers of een vastgestelde bezoekduur meer. Wel geven we aan hoeveel bezoekers er maximaal op het appartement van de bewoner tegelijk mogen zijn in verband met de 1,5 meter maatregel.

1,5 meter
Als de bezoeker binnen 1,5 meter van de bewoner komt, dan adviseren wij om de bezoeker een mondkapje te laten gebruiken. Een mondkapje mag ook gedragen worden als de bezoeker dat zelf graag wilt. We stellen mondkapjes beschikbaar bij de ingang. Kan de bewoner zelfstandig naar buiten, dan mag hij ook weer zelf naar buiten, boodschappen doen en op familiebezoek. 

Maatregelen indien weer besmettingen
Mocht een bewoner of medewerker ondanks alle maatregelen besmet raken, dan moeten we extra maatregelen treffen om verdere verspreiding te voorkomen. Dat kan een beperking in aantal bezoeken en bezoekers betekenen. Ook moet het bezoek van deze bewoners(en) dan persoonlijke beschermingsmiddelen dragen (zoals mondkapje). Dit doen we om de bewoners en onze medewerkers te beschermen. 

Check hier alvast of u op bezoek mag komen. Beantwoord de vragen uit de checklist.

26 juni 2020

Zorglocaties zo snel mogelijk weer open voor bezoek
Op 24 juni heeft de overheid bekend gemaakt dat de zorglocaties die corona-vrij zijn gauw weer helemaal open kunnen voor bezoek. ZZG zorggroep doet haar best om dit zo snel mogelijk, maar op een zorgvuldige en verantwoorde manier te organiseren. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat iedereen in het gebouw de 1,5 meter maatregel hanteert? En hoe houden we zicht op wie de locatie bezoekt, zodat we bij een eventuele besmetting direct actie kunnen ondernemen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen? 

Per locatie
Elke locatiemanager is samen met zijn clientenvertegenwoordiging, medewerkers en specialist ouderengeneeskunde/huisarts aan de slag om te kijken hoe zijn locatie weer zo snel mogelijk volledig open kan voor bezoek. Hierbij moeten we rekening houden met de aanwijzingen die we vanuit de overheid en de brancheorganisatie krijgen.

Meer informatie
Wij verwachten dat elke locatie de betrokkenen volgende week verder informeert over de openstelling voor bezoek op de locatie.

16 juni 2020 

Alle locaties open voor 'vaste' bezoeker
Vanaf gisteren zijn nu alle ZZG woonlocaties volgens de landelijke handreiking versoepeling bezoekregeling verpleeghuiszorg geopend. 
De versoepeling van de bezoekregeling is opgedeeld in fases. In de eerste fase mag één vaste bezoeker per cliënt maximaal tweemaal per week op bezoek komen. Een aantal locaties hebben de eerste fase al goed doorlopen en gaan deze week over naar fase 2. Dit betekent dat er meerdere vaste bezoekers op bezoek mogen komen.
De locaties starten ieder op een ander moment met de volgende fase. Elke locatie informeert de bewoner en zijn eerste contactpersoon hierover.
Het is fijn voor iedereen dat er steeds meer bezoek mag komen!

4 juni 2020 

Eerste locaties openen haar deuren
Vorige week openden de eerste locaties van ZZG weer haar deuren en deze week volgden nog een aantal locaties. Al was het voor sommigen ook een beetje spannend, het was fantastisch om te zien hoe blij iedereen was elkaar weer te kunnen ontmoeten.
De landelijke versoepeling van de bezoekregeling is opgedeeld in fases. In deze eerste fase mag één vaste bezoeker per cliënt maximaal tweemaal per week op bezoek komen. We hebben voor de cliënt en de vaste bezoeker alle regels en afspraken overzichtelijk op een rijtje gezet. Bekijk hier het overzicht.

20 mei 2020

Versoepeling bezoekregeling
Gisteravond heeft de overheid bekend gemaakt dat de bezoekregeling voor verpleeghuiszorg versoepeld mag worden voor de locaties die hier klaar voor zijn. We zijn blij met dit besluit, want dit betekent dat we stapsgewijs locaties die in ieder geval 14 dagen coronavrij zijn voorzichtig kunnen openen voor beperkt bezoek. Ook vinden we het spannend omdat het steeds een keuze is tussen welzijn en veiligheid van u, medewerkers en bezoekers.

Zorgvuldige verdere uitwerking
We waren ons al aan het voorbereiden op de versoepeling. De eerste voorwaarde waaraan we moeten voldoen is dat de locatie vrij is van besmetting. De landelijke ‘Handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen in corona-tijd’ bestaat uit regels die de locaties moeten hanteren om de bezoekregeling de komende dagen zorgvuldig verder uit te werken. Per locatie kijken we wat verantwoord mogelijk is. Dat doen we in afstemming met medezeggenschap van cliënten en medewerkers. Ook nemen we de ervaringen mee van de collega zorgaanbieders in de regio en stemmen we onderling af.

Afspraken per locatie over startdatum versoepeling bezoekregeling 
Voor nu zijn alle locaties nog steeds gesloten. De cliënt en zijn eerste contactpersoon krijgen van de locatiemanager bericht zodra de versoepelde bezoekregeling op de locatie start. Dit is in ieder geval vóór 15 juni, als de locatie dan nog steeds vrij is van corona. 

Rekening houden met iedereen
De ene bewoner ziet het liefst dat het bezoekersverbod direct wordt opgeheven, in de wetenschap hiermee een vergroot risico op besmetting te lopen. De andere bewoner kiest voor gezondheid en veiligheid en is bereid daarvoor de beperking van bezoek in acht te nemen. Dit dilemma zorgt ook voor verschil van mening onder mantelzorgers. 

Bij ZZG zorggroep proberen we zorgvuldige afweging te maken, rekening houdend met alle betrokkenen. We doen het samen!

14 mei 2020

Per 11 mei landelijke voorzichtige poging tot versoepeling bezoekersregeling bij 25 verpleeghuislocaties

Maandag 11 mei startte in Nederland een stapsgewijze versoepeling van de bezoekregeling voor 25 hiervoor aangewezen verpleeghuislocaties. De versoepeling is in fases opgedeeld. Zo kunnen ze het effect van de stappen goed controleren. En wordt bepaald of de versoepeling doorgezet of gewijzigd (stap terug of stap vooruit) dan wel opgeschaald kan worden naar een landelijk niveau. 

In elk van de 25 veiligheidsregio’s (in principe) doet een verpleeghuis mee. In de regio Gelderland-Zuid is dat Honinghoeve, een locatie van de Waalboog. 

Afgelopen maandag startte fase 1 voor deze 25 verpleeghuizen

In fase 1 mag er één vaste bezoeker per bewoner komen op de 25 verpleeghuislocaties (of gedeelte van een locatie) die meedoen in deze fase. Elke locatie heeft een inhoudelijk plan gemaakt dat voldoet aan de voorwaarden van de versoepeling. 

Tijdens deze fase wordt vastgesteld of een volgende stap mogelijk is.

Hoewel ZZG niet behoort tot een van de 25 aangewezen locaties, zijn we ondertussen wel bezig om te kijken hoe wij een eventuele versoepelde bezoekregeling op onze locaties straks kunnen toepassen

Al heel wat weken geen bezoek

Vanaf 20 maart tot in ieder geval 25 mei 2020 zijn alle verpleeghuizen in Nederland gesloten voor bezoek. We voelen dagelijks de spanning tussen wat medisch verantwoord is en de kwaliteit van leven. Hoewel we allerlei mooie initiatieven hebben ontwikkeld om op andere manieren contact te hebben, merken we dat het echt iets doet met iedereen. ZZG is blij dat er op landelijk niveau naar een zorgvuldige manier gekeken wordt naar een versoepeling. Waarbij we naar een evenwicht zoeken tussen de veiligheid en het welzijn van bewoners en medewerkers. 

8 mei 2020

Per 11 mei landelijke voorzichtige poging tot versoepeling bezoekersregeling bij 25 verpleeghuislocaties 

Maandag 11 mei start in Nederland een stapsgewijze versoepeling van de bezoekregeling voor 25 hiervoor aangewezen verpleeghuislocaties. De versoepeling is in fases opgedeeld. Zo kunnen ze het effect van de stappen goed controleren. En wordt bepaald of de versoepeling doorgezet of gewijzigd (stap terug of stap vooruit) dan wel opgeschaald kan worden naar een landelijk niveau. 
In elk van de 25 veiligheidsregio’s doet (in principe) een verpleeghuis mee. In de regio Gelderland-Zuid is dat Honinghoeve, een locatie van de Waalboog. 

Aanstaande maandag start fase 1 voor deze 25 verpleeghuizen

In fase 1 mag er één vaste bezoeker per bewoner komen op de 25 verpleeghuislocaties (of gedeelte van een locatie) die meedoen in deze fase. Elke locatie heeft een inhoudelijk plan gemaakt dat voldoet aan de voorwaarden van de versoepeling. Tijdens deze fase wordt vastgesteld of een volgende stap mogelijk is.
Hoewel ZZG niet behoort tot een van de 25 aangewezen locaties, zijn we ondertussen wel bezig om te kijken hoe wij een eventuele versoepelde bezoekregeling op onze locaties straks kunnen toepassen

Al heel wat weken geen bezoek

Vanaf 20 maart tot in ieder geval 20 mei 2020 zijn alle verpleeghuizen in Nederland gesloten voor bezoek. We voelen dagelijks de spanning tussen wat medisch verantwoord is en de kwaliteit van leven. Hoewel we allerlei mooie initiatieven hebben ontwikkeld om op andere manieren contact te hebben, merken we dat het echt iets doet met iedereen. ZZG is blij dat er op landelijk niveau naar een zorgvuldige manier gekeken wordt naar een versoepeling. Waarbij we naar een evenwicht zoeken tussen de veiligheid en het welzijn van bewoners en medewerkers.

7 mei 2020

Bij ZZG zorggroep doen we alles om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat doen we al vanaf het begin van de uitbraak van het virus in Nederland. Vanaf die tijd werken we geheel volgens de richtlijnen van het RIVM aangevuld met de kennis van onze infectiedeskundigen.

We hebben een folder gemaakt over het coronavirus en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij ZZG zorggroep. De folder vertelt op welke manier we veilig en verantwoord werken tijdens de coronaperiode om zo verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In de folder leggen we uit dat we vrijwel nooit mondkapjes hoeven te gebruiken, omdat we eerst op 1,5 meter heel goed de gezondheid van de cliënt uitvragen. 

Klik hier om de folder te lezen. Heeft u nog vragen over deze informatie? Stel ze dan aan uw zorgverlener. Of neem contact op met de medewerkers van de Zorgcentrale, 024 - 366 57 77.

22 april 2020
Premier Rutte maakte gisteren bekend dat een aantal maatregelen verlengd worden tot 20 mei. Een ervan is de bezoekregeling aan verzorgings-en verpleeghuizen. Helaas betekent dit dat de deuren van onze locaties tot 20 mei gesloten blijven voor bezoek.
We hebben op elke locatie mogelijkheden om op andere manier contact te maken tussen familie en bewoners. Zie hiervoor ook de pagina 'contact met familie' op deze website
en de verhalen uit de praktijk op onze Facebookpagina.

14 april 2020

Reactie ZZG op verhaal familieleden Mookerhof in uitzending Op1:
Ondanks grote inspanningen van alle betrokken medewerkers onder bijzonder moeilijke omstandigheden heeft
ZZG zorggroep in de recent geopende locatie Mookerhof de kwaliteit van zorg en communicatie niet op niveau kunnen houden. Lees meer in het nieuwsbericht. 

11 april

Bewoners zorglocatie ZZG Mookerhof verhuizen tijdelijk naar andere locatie. Zie voor meer informatie het volledige nieuwsbericht.

10 april

Reactie op artikel ‘1 op de 4 medewerkers in Nijmeegse verpleeghuizen besmet’

Vanmiddag publiceerde NOS een bericht waarin de kop van dit nieuwsartikel suggereert dat 25% van al het verpleeghuispersoneel is besmet met corona. Dat is een onjuiste weergave van de resultaten van het onderzoek van arts-microbioloog Andreas Voss van CWZ. Het gaat om 1 op de 4 geteste medewerkers. De lezer wordt zo op het verkeerde been gezet. De cijfers kunnen onnodig onrust veroorzaken bij de naasten van de cliënten van ZZG zorggroep en dat vinden we heel vervelend.

CWZ en ZZG gezamenlijk testcapaciteit uitgebreid 

Vooruitlopend op de landelijke uitbreiding van de testcapaciteit voor zorgmedewerkers, die niet in ziekenhuizen werken, hebben CWZ en ZZG in de laatste week van maart gezamenlijk het initiatief genomen voor uitbreiding van de capaciteit om medewerkers en cliënten van ZZG te testen op het coronavirus.

We hebben alleen medewerkers getest die milde klachten hadden die mogelijk verband hadden met het coronavirus. Zij moesten vanwege hun klachten al thuis blijven om te voorkomen dat ze mogelijk anderen zouden besmetten. Door de medewerkers te testen op corona krijgt ZZG meer inzicht in mogelijke besmettingen en kan zij haar medewerkers en cliënten nog beter beschermen. En op deze manier gebruikt ZZG de schaarse beschermingsmiddelen alleen als dat noodzakelijk is.

We blijven testen

Medewerkers waarbij milde klachten ontstaan, worden direct getest. Dat geldt ook voor cliënten waarbij een verdenking op besmetting is. Medewerkers die negatief testen, kunnen weer direct aan het werk. En daar zijn we blij mee, omdat ze hard nodig zijn om de cliënten de zorg en extra aandacht te kunnen geven in deze tijden. 

Bijna 3.000 medewerkers

ZZG heeft 26 woonlocaties in Nijmegen en omgeving, het ZZG Herstelcentrum en ruim 60 teams wijkverpleging. Bijna 3.000 medewerkers van ZZG zorggroep geven elke dag deskundige en liefdevolle zorg. 

Raad van bestuur
Angela Jansen en Jelle de Visser 7 april

Familieleden en cliënten een hart onder de riem steken in deze onzekere en moeilijke tijd, dat was het plan van teamcoach Dorien van Boekel. Muziek kan je raken, verbindt en geeft troost op moeilijke momenten. Daarom vroeg ze Inge van Westenbrugge (woonbegeleider 3IG) een passende tekst te schrijven voor een lied. Binnen enkele uren stond de tekst op papier en werden er binnen de gehele organisatie contacten gelegd om dit plan tot uitvoering te kunnen brengen. Enthousiasme, gedrevenheid en saamhorigheidsgevoel kwam bij alle betrokkenen naar boven! Er kwam een een geweldige samenwerking van collega’s van ZZG tot stand vanuit zorg, staf en lijn met als resultaat de video: 'Mag ik dan bij jou' door ZZG zorggroep voor cliënten en familieleden. 

Van de medewerkers van ZZG zorggroep, voor alle familieleden en cliënten.

1 april

Verlenging maatregelen tot en met 28 april 2020
Gisteren maakte de overheid bekend dat de adviezen en maatregelen om het coronavirus maximaal te controleren tot en met 28 april 2020 van kracht zijn. ZZG zorggroep volgt het beleid van de overheid. Dat betekent onder andere helaas dat de deuren van onze woonlocaties en complexen gesloten blijven voor bezoek. 

27 maart

Bezoekverbod blijft voorlopig van kracht

Bezoek aan cliënten blijft voorlopig verboden. Dit geldt voor iedereen. Familieleden, vrienden en ook vrijwilligers. ZZG zorggroep blijft hierin het landelijk beleid van de overheid volgen. We informeren u zodra het bezoekersverbod is opgeheven.

Andere manieren om met elkaar in contact te blijven

Inmiddels hebben we verschillende mogelijkheden om toch in contact te blijven. Al is het dan op afstand. Op deze pagina vindt u meer informatie over beeldbellen, maar ook bijvoorbeeld over het maken en laten bezorgen van een gratis foto-placemat met een persoonlijke boodschap.

Kaartjes, tekeningen en bloemen wel, zelfgemaakte etenswaren niet

Heel blij is iedereen met de vele aandacht zoals de kaartjes, tekeningen en bloemen die bezorgd worden. Helaas mogen we zelfgemaakte, thuis bereide etenswaren niet aannemen. Dit omdat er via zelfgemaakte etenswaren een grote kans is op besmetting met het virus. 

23 maart

Andere manieren van contact met uw naaste in een woonlocatie

Helaas mag er op dit moment geen bezoek komen op onze woonlocaties. Per locatie bekijken we hoe bewoners toch contact kunnen maken met hun familie. Denk u daarbij bijvoorbeeld aan bellen of beeldbellen. Ook een kaartje of bloemetje doet het altijd goed. Familieleden krijgen informatie over de mogelijkheden direct van de medewerkers op locatie. 

Besmettingen cliënten

Ook bij ZZG hebben we een aantal besmettingen geconstateerd. Cliënten die besmet zijn worden in isolatie verzorgd. Ook de cliënten en medewerkers daaromheen houden we extra in de gaten. De eerste contactpersoon van betrokken cliënten krijgt persoonlijk bericht. Ook informeren wij overige cliënten van een locatie en hun contactpersonen.

Mooie initiatieven als hart onder de riem

We zien heel veel mooie initiatieven van medewerkers, familie, verenigingen, ondernemers, lokale bedrijven, kinderen, en ga zo maar door. Allemaal om cliënten maar ook medewerkers een hart onder de riem te steken. Om hen aandacht te geven en voor leuke afleiding te zorgen. Veel van deze initiatieven delen wij via onze facebookpagina. U kunt deze pagina gaan volgen.

Wijkverpleging ZZG biedt alleen nog noodzakelijke zorg  

Vanaf vandaag bieden de teams wijkverpleging alleen nog de meest noodzakelijke zorg. Dit is de zorg waar een cliënt niet zonder kan, omdat het anders tot onverantwoorde situaties leidt. 

Waarom is dit nodig

Wij zien dat door het coronavirus de uitval van zorgmedewerkers groot is. Ook zijn er meer zieke cliënten die zorg nodig hebben. Daarnaast doen de noodzakelijke maatregelen om verspreiding tegen te gaan een groter beroep op de beschikbare tijd van de teams wijkverpleging. Tot slot willen onze medewerkers ook bijdragen aan de landelijke richtlijnen: zo min mogelijk tussen cliënten heen en weer reizen en een zorgvuldige inzet van de beschikbare beschermingsmiddelen.

Samen met u goede afspraken maken

Uiteraard gaat de wijkverpleegkundige of verzorgende met iedere cliënt in gesprek om de individuele situatie te bespreken en te komen tot alternatieve oplossingen. We hopen dan ook op maximale medewerking in deze lastige periode. Door samen goede afspraken te maken over wat echt noodzakelijk is, gaan we er vanuit dat we de zorgverlening aan de meest kwetsbaren onder ons kunnen blijven garanderen.

Tot slot: blijf zoveel mogelijk thuis

Uw belangrijkste bijdrage is om te helpen verspreiding van het virus tegen te gaan. Blijf daarom zo veel mogelijk thuis.

18 maart

Alle ZZG locaties/gebouwen per onmiddellijke ingang gesloten

Vandaag hebben we, samen met de ouderenzorgorganisaties in de regio, een moeilijk, emotioneel en drastisch besluit moeten nemen. We hebben gezamenlijk besloten om de komende 14 dagen het bezoek aan alle cliënten niet meer toe te staan en de deuren van al onze locaties en complexen voor iedereen te sluiten. Het besluit gaat per direct, woensdag 18 maart in en geldt vooralsnog tot en met woensdag 1 april 2020. 

Bescherming cliënten en medewerkers is noodzakelijk

We hebben dit besloten, omdat we er alles aan willen en moeten doen om zowel kwetsbare cliënten als de zo onmisbare zorgmedewerkers te beschermen tegen besmetting. Ook hopen we hiermee verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan en te voorkomen dat de gezondheidszorg nog meer belast wordt.

Moeilijke maar noodzakelijke stap

Bezoek aan cliënten is vanaf vandaag verboden. Dat betekent ook dat cliënten niet naar buiten mogen. We begrijpen dat het voor cliënten en familie verdrietig en zwaar is dat ze elkaar de komende weken niet fysiek kunnen ontmoeten. 

Bezoekverbod geldt ook voor vrijwilligers

Op de locaties van ZZG hebben we een hele grote groep enthousiaste vrijwilligers. Zij ondersteunen dagelijks de zorgmedewerkers op allerlei vlakken. Hun werk is heel waardevol. Helaas geldt het bezoekersverbod ook voor hen, zodat de het aantal contacten voor een cliënt en medewerker zo klein mogelijk blijft. 

Andere manieren om met elkaar in contact te blijven

ZZG zorggroep spant zich maximaal in om op andere wijze het contact met uw familie te onderhouden. Waarbij we er ook voor willen zorgen dat onze zorgmedewerkers daarbij niet extra belast worden. 

Uitzonderingen op bezoekregeling 

Er zijn een paar situaties waarvoor wij een uitzondering maken. Als ZZG zorggroep zien we de volgende situaties als uitzonderingen:

 • een cliënt die stervende is 
 • een cliënt die een afspraak heeft in het ziekenhuis die doorgang moet vinden 
 • bij ernstige gedragsproblematiek van een cliënt waarbij familie nu al ondersteunt

Voor bovenstaande situaties geldt altijd de voorwaarde dat de bezoeker geen koorts en/of luchtwegklachten heeft. Is een uitzondering van toepassing, dan bespreekt de casemanager dit met de cliënt.

Informatie

De situatie rondom het Coronavirus kan per dag veranderen (en soms nog sneller). We houden u in dit nieuwsblok op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en (nieuwe) maatregelen. We informeren cliënten per brief als het verbod is opgeheven. 

Tot slot: zorg voor elkaar

Het is voor ons tot nu toe het moeilijkste besluit dat we hebben moeten nemen. We hopen dat iedereen beseft dat het niet anders kan. Want we kunnen het alleen samen.

----

17 maart

De restaurants op ZZG locaties zijn gesloten. Cliënten krijgen op een andere manier hun maaltijd geserveerd. De dagbehandeling stopt waar mogelijk, of gaat door in hele kleine groepen.

----

13 maart

Bij ZZG nemen we extra maatregelen, omdat ouderen en mensen met een (chronische) ziekte een hoger risico lopen. In onze aanpak kiezen we voor zo min mogelijk contact met andere mensen. Zo lopen cliënten en medewerkers minder kans om besmet te raken met het virus.

Aangescherpte bezoekregels

 • U mag één bezoeker per dag ontvangen.
 • Uw bezoek mag geen koorts, luchtwegklachten (hoesten, niezen, keelpijn en/of snotteren) en/of griepverschijnselen hebben. 
 • Mensen uit Noord-Brabant mogen niet op bezoek komen.
 • Zorg dat uw bezoek goede handhygiëne toepast. Hiervoor hangt een duidelijke instructie bij de ingang van de locatie.
 • Gaat u met uw bezoek een rondje wandelen? Geen probleem, dat kan prima. Maar ga niet mee naar hun huis en zoek ook geen andere mensen op. 

---

12 maart

Eén bezoeker per cliënt per dag

Bezoekt u iemand die op een van de ZZG woonlocaties woont of in het ZZG Herstelcentrum verblijft? Dan is één bezoeker per cliënt per dag toegestaan. Bezoekers met luchtwegklachten verzoeken we sowieso thuis te blijven. 

---

11 maart

Medewerkers uit Noord-Brabant 

Medewerkers uit Noord-Brabant blijven thuis bij koorts (38 graden Celsius of hoger). Als ze geen koorts hebben, maar wel milde luchtwegklachten (hoesten, niezen, keelpijn en/of snotteren), dan moeten ze ook thuis blijven.

NLdoet gaat niet door op ZZG woonlocaties

Komend weekend staat NLdoet gepland. Aan deze landelijke vrijwilligersactie doen elk jaar ZZG woonlocaties mee. Na een zorgvuldige beoordeling van het mogelijke verspreidingsrisico hebben we besloten om NLdoet op de ZZG locaties voor dit weekend niet door te laten gaan. We beseffen dat deze keuze teleurstellend is voor de enthousiaste betrokkenen. 

Beperk aantal bezoekers

Bezoekt u iemand die op een van de ZZG woonlocaties woont of in het ZZG Herstelcentrum verblijft? Beperk het bezoek tot 1 bezoeker per cliënt. Bezoekers met luchtwegklachten verzoeken we sowieso thuis te blijven. 

8 maart

Verspreiding zoveel mogelijk voorkomen

De afgelopen dagen hebben we veel voorzorgsmaatregelen getroffen. Soms horen we dat deze voorzorgsmaatregelen wat overdreven zijn, maar ze zijn allemaal bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus in Nederland zoveel mogelijk te voorkomen. We rekenen op ieders begrip en medewerking.

---

6 maart 2020

Help mee om verdere verspreiding te voorkomen

Heeft u luchtwegklachten (hoesten, niezen, keelpijn en/of snotteren) zonder of met verhoging, dan vragen wij u dringend om niet op bezoek te komen. Zo voorkomen we eventuele verdere verspreiding.

Door uw bezoek uit te stellen totdat u klachtenvrij bent, voorkomt u dat u cliënten en medewerkers mogelijk besmet. 

---

Eerste informatie, geplaatst op 3 maart 2020

Het belangrijkste voor nu: de basishygiëne op orde

Hygiëne in de zorg is altijd van belang. Goede hygiëne draagt bij in het voorkomen van besmetting. Medewerkers letten daarom extra op een goede uitvoering van de hygiënerichtlijnen. Daarnaast hangen er op de locaties posters met tips over goede hand- en hoesthygiëne.

Bezoekers locatie

Ook vragen we bezoekers van de locaties om extra aandacht aan hygiëne te geven. Bij de ingang staat een pomp met handhygiënegel. Het is belangrijk dat bezoek hun handen hiermee nauwkeurig desinfecteert, zowel bij binnenkomst als bij vertrek.

Voorbereiding op een mogelijke uitbraak

De infectiecommissie bereidt zich zowel intern als samen met de regio voor op een mogelijke uitbraak.    

Meer informatie

Op de website van RIVM vindt u de meest actuele informatie over het coronavirus. Houd de website van ZZG in de gaten voor het meest actuele nieuws over de ontwikkelingen bij ZZG.