Bij ZZG doen we er alles aan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Via dit nieuwsblok houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en getroffen maatregelen bij ZZG zorggroep.

18 september 2020

Besmetting op een van de woonlocaties

Het aantal besmettingen in de omgeving Nijmegen is de laatste tijd flink toegenomen. Tot gisteren waren alle ZZG woonlocaties coronavrij. Helaas bleek woensdag dat een bewoner van locatie Griffioen besmet is met het coronavirus. Bewoners en hun familie zijn op de hoogte gebracht. Deze cliënt moet nu op zijn appartement blijven en wordt daar met alle aandacht van de medewerkers verzorgd. Alle cliënten en medewerkers daaromheen houden we extra goed in de gaten. Cliënten mogen bezoek ontvangen maar wel beperkt en met extra voorzorgsmaatregelen (zoals de 1,5 meter afstand heel erg goed bewaren).

Veilig op bezoek

Samen doen we er alles aan om te voorkomen dat cliënten, hun bezoek, medewerkers en vrijwilligers besmet raken. Bent u van plan om binnenkort een bezoek te brengen aan een naaste op een van de woonlocaties? Vul dan eerst de checklist in en lees de informatie op de achterzijde van deze checklist.

Eigen teststraat

De GGD teststraten zijn erg druk momenteel. Medewerkers met klachten zouden dan te lang moeten wachten op zekerheid of ze besmet zijn. Daarom hebben wij vanaf deze week een eigen teststraat. Elke ochtend kunnen ZZG medewerkers, die klachten hebben, hier terecht voor een test. De volgende dag krijgen ze al de testuitslag. Zo weten ze snel of ze weer verantwoord aan het werk kunnen of dat ze juist thuis veilig in quarantaine moeten blijven.

14 juli 2020

Coronavirus onder controle

In Nederland en bij ZZG zorggroep is het coronavirus momenteel onder controle. Alle locaties zijn weer open voor bezoek en in de wijk is de zorg weer zoveel mogelijk hervat. We blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden en kunnen snel actie ondernemen als dat nodig is. Dit is voor nu het laatste corona nieuwsbericht. 

1 juli 2020

Nieuwe bezoekregeling van start

Vorige week maakte de overheid bekend dat verpleeghuizen vanaf 1 juli, op voorwaarde dat er geen corona-besmettingen zijn, weer helemaal open kunnen voor bezoek. Alle 27 locaties van ZZG zijn direct, samen met cliëntenraad en medewerkers, aan de slag gegaan om voorbereidingen te treffen. 

Elke locatie eigen plan
Elke locatie heeft zijn eigen plan om het bezoek op een veilige en verantwoorde manier te organiseren en bepaalt zijn eigen startdatum. Een aantal locaties gaat deze week al open, de rest van de locaties volgt snel. Iedereen is vanaf de startdatum weer welkom op de locatie. Alle bewoners en hun eerste contactpersoon ontvangen vanuit de locatie deze week of volgende week een brief over de nieuwe bezoekregeling.

Heldere afspraken
Om mogelijke besmettingen te voorkomen, moeten we dat samen wel heel zorgvuldig doen. Daarom brengen we de basis hygiënemaatregelen en de 1,5 meter maatregel vanuit de overheid nog een keer onder de aandacht. Aan de hand van de handige checklist weet de bezoeker of hij op bezoek mag komen. In tegenstelling tot eerdere maatregelen geldt er nu geen vast aantal bezoekers of een vastgestelde bezoekduur meer. Wel geven we aan hoeveel bezoekers er maximaal op het appartement van de bewoner tegelijk mogen zijn in verband met de 1,5 meter maatregel.

1,5 meter
Als de bezoeker binnen 1,5 meter van de bewoner komt, dan adviseren wij om de bezoeker een mondkapje te laten gebruiken. Een mondkapje mag ook gedragen worden als de bezoeker dat zelf graag wilt. We stellen mondkapjes beschikbaar bij de ingang. Kan de bewoner zelfstandig naar buiten, dan mag hij ook weer zelf naar buiten, boodschappen doen en op familiebezoek. 

Maatregelen indien weer besmettingen
Mocht een bewoner of medewerker ondanks alle maatregelen besmet raken, dan moeten we extra maatregelen treffen om verdere verspreiding te voorkomen. Dat kan een beperking in aantal bezoeken en bezoekers betekenen. Ook moet het bezoek van deze bewoners(en) dan persoonlijke beschermingsmiddelen dragen (zoals mondkapje). Dit doen we om de bewoners en onze medewerkers te beschermen. 

Check hier alvast of u op bezoek mag komen. Beantwoord de vragen uit de checklist.

26 juni 2020

Zorglocaties zo snel mogelijk weer open voor bezoek
Op 24 juni heeft de overheid bekend gemaakt dat de zorglocaties die corona-vrij zijn gauw weer helemaal open kunnen voor bezoek. ZZG zorggroep doet haar best om dit zo snel mogelijk, maar op een zorgvuldige en verantwoorde manier te organiseren. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat iedereen in het gebouw de 1,5 meter maatregel hanteert? En hoe houden we zicht op wie de locatie bezoekt, zodat we bij een eventuele besmetting direct actie kunnen ondernemen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen? 

Per locatie
Elke locatiemanager is samen met zijn clientenvertegenwoordiging, medewerkers en specialist ouderengeneeskunde/huisarts aan de slag om te kijken hoe zijn locatie weer zo snel mogelijk volledig open kan voor bezoek. Hierbij moeten we rekening houden met de aanwijzingen die we vanuit de overheid en de brancheorganisatie krijgen.

Meer informatie
Wij verwachten dat elke locatie de betrokkenen volgende week verder informeert over de openstelling voor bezoek op de locatie.

16 juni 2020 

Alle locaties open voor 'vaste' bezoeker
Vanaf gisteren zijn nu alle ZZG woonlocaties volgens de landelijke handreiking versoepeling bezoekregeling verpleeghuiszorg geopend. 
De versoepeling van de bezoekregeling is opgedeeld in fases. In de eerste fase mag één vaste bezoeker per cliënt maximaal tweemaal per week op bezoek komen. Een aantal locaties hebben de eerste fase al goed doorlopen en gaan deze week over naar fase 2. Dit betekent dat er meerdere vaste bezoekers op bezoek mogen komen.
De locaties starten ieder op een ander moment met de volgende fase. Elke locatie informeert de bewoner en zijn eerste contactpersoon hierover.
Het is fijn voor iedereen dat er steeds meer bezoek mag komen!

4 juni 2020 

Eerste locaties openen haar deuren
Vorige week openden de eerste locaties van ZZG weer haar deuren en deze week volgden nog een aantal locaties. Al was het voor sommigen ook een beetje spannend, het was fantastisch om te zien hoe blij iedereen was elkaar weer te kunnen ontmoeten.
De landelijke versoepeling van de bezoekregeling is opgedeeld in fases. In deze eerste fase mag één vaste bezoeker per cliënt maximaal tweemaal per week op bezoek komen. We hebben voor de cliënt en de vaste bezoeker alle regels en afspraken overzichtelijk op een rijtje gezet. Bekijk hier het overzicht.

20 mei 2020

Versoepeling bezoekregeling
Gisteravond heeft de overheid bekend gemaakt dat de bezoekregeling voor verpleeghuiszorg versoepeld mag worden voor de locaties die hier klaar voor zijn. We zijn blij met dit besluit, want dit betekent dat we stapsgewijs locaties die in ieder geval 14 dagen coronavrij zijn voorzichtig kunnen openen voor beperkt bezoek. Ook vinden we het spannend omdat het steeds een keuze is tussen welzijn en veiligheid van u, medewerkers en bezoekers.

Zorgvuldige verdere uitwerking
We waren ons al aan het voorbereiden op de versoepeling. De eerste voorwaarde waaraan we moeten voldoen is dat de locatie vrij is van besmetting. De landelijke ‘Handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen in corona-tijd’ bestaat uit regels die de locaties moeten hanteren om de bezoekregeling de komende dagen zorgvuldig verder uit te werken. Per locatie kijken we wat verantwoord mogelijk is. Dat doen we in afstemming met medezeggenschap van cliënten en medewerkers. Ook nemen we de ervaringen mee van de collega zorgaanbieders in de regio en stemmen we onderling af.

Afspraken per locatie over startdatum versoepeling bezoekregeling 
Voor nu zijn alle locaties nog steeds gesloten. De cliënt en zijn eerste contactpersoon krijgen van de locatiemanager bericht zodra de versoepelde bezoekregeling op de locatie start. Dit is in ieder geval vóór 15 juni, als de locatie dan nog steeds vrij is van corona. 

Rekening houden met iedereen
De ene bewoner ziet het liefst dat het bezoekersverbod direct wordt opgeheven, in de wetenschap hiermee een vergroot risico op besmetting te lopen. De andere bewoner kiest voor gezondheid en veiligheid en is bereid daarvoor de beperking van bezoek in acht te nemen. Dit dilemma zorgt ook voor verschil van mening onder mantelzorgers. 

Bij ZZG zorggroep proberen we zorgvuldige afweging te maken, rekening houdend met alle betrokkenen. We doen het samen!

14 mei 2020

Per 11 mei landelijke voorzichtige poging tot versoepeling bezoekersregeling bij 25 verpleeghuislocaties

Maandag 11 mei startte in Nederland een stapsgewijze versoepeling van de bezoekregeling voor 25 hiervoor aangewezen verpleeghuislocaties. De versoepeling is in fases opgedeeld. Zo kunnen ze het effect van de stappen goed controleren. En wordt bepaald of de versoepeling doorgezet of gewijzigd (stap terug of stap vooruit) dan wel opgeschaald kan worden naar een landelijk niveau. 

In elk van de 25 veiligheidsregio’s (in principe) doet een verpleeghuis mee. In de regio Gelderland-Zuid is dat Honinghoeve, een locatie van de Waalboog. 

Afgelopen maandag startte fase 1 voor deze 25 verpleeghuizen

In fase 1 mag er één vaste bezoeker per bewoner komen op de 25 verpleeghuislocaties (of gedeelte van een locatie) die meedoen in deze fase. Elke locatie heeft een inhoudelijk plan gemaakt dat voldoet aan de voorwaarden van de versoepeling. 

Tijdens deze fase wordt vastgesteld of een volgende stap mogelijk is.

Hoewel ZZG niet behoort tot een van de 25 aangewezen locaties, zijn we ondertussen wel bezig om te kijken hoe wij een eventuele versoepelde bezoekregeling op onze locaties straks kunnen toepassen

Al heel wat weken geen bezoek

Vanaf 20 maart tot in ieder geval 25 mei 2020 zijn alle verpleeghuizen in Nederland gesloten voor bezoek. We voelen dagelijks de spanning tussen wat medisch verantwoord is en de kwaliteit van leven. Hoewel we allerlei mooie initiatieven hebben ontwikkeld om op andere manieren contact te hebben, merken we dat het echt iets doet met iedereen. ZZG is blij dat er op landelijk niveau naar een zorgvuldige manier gekeken wordt naar een versoepeling. Waarbij we naar een evenwicht zoeken tussen de veiligheid en het welzijn van bewoners en medewerkers. 

8 mei 2020

Per 11 mei landelijke voorzichtige poging tot versoepeling bezoekersregeling bij 25 verpleeghuislocaties 

Maandag 11 mei start in Nederland een stapsgewijze versoepeling van de bezoekregeling voor 25 hiervoor aangewezen verpleeghuislocaties. De versoepeling is in fases opgedeeld. Zo kunnen ze het effect van de stappen goed controleren. En wordt bepaald of de versoepeling doorgezet of gewijzigd (stap terug of stap vooruit) dan wel opgeschaald kan worden naar een landelijk niveau. 
In elk van de 25 veiligheidsregio’s doet (in principe) een verpleeghuis mee. In de regio Gelderland-Zuid is dat Honinghoeve, een locatie van de Waalboog. 

Aanstaande maandag start fase 1 voor deze 25 verpleeghuizen

In fase 1 mag er één vaste bezoeker per bewoner komen op de 25 verpleeghuislocaties (of gedeelte van een locatie) die meedoen in deze fase. Elke locatie heeft een inhoudelijk plan gemaakt dat voldoet aan de voorwaarden van de versoepeling. Tijdens deze fase wordt vastgesteld of een volgende stap mogelijk is.
Hoewel ZZG niet behoort tot een van de 25 aangewezen locaties, zijn we ondertussen wel bezig om te kijken hoe wij een eventuele versoepelde bezoekregeling op onze locaties straks kunnen toepassen

Al heel wat weken geen bezoek

Vanaf 20 maart tot in ieder geval 20 mei 2020 zijn alle verpleeghuizen in Nederland gesloten voor bezoek. We voelen dagelijks de spanning tussen wat medisch verantwoord is en de kwaliteit van leven. Hoewel we allerlei mooie initiatieven hebben ontwikkeld om op andere manieren contact te hebben, merken we dat het echt iets doet met iedereen. ZZG is blij dat er op landelijk niveau naar een zorgvuldige manier gekeken wordt naar een versoepeling. Waarbij we naar een evenwicht zoeken tussen de veiligheid en het welzijn van bewoners en medewerkers.

7 mei 2020

Bij ZZG zorggroep doen we alles om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat doen we al vanaf het begin van de uitbraak van het virus in Nederland. Vanaf die tijd werken we geheel volgens de richtlijnen van het RIVM aangevuld met de kennis van onze infectiedeskundigen.

We hebben een folder gemaakt over het coronavirus en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij ZZG zorggroep. De folder vertelt op welke manier we veilig en verantwoord werken tijdens de coronaperiode om zo verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In de folder leggen we uit dat we vrijwel nooit mondkapjes hoeven te gebruiken, omdat we eerst op 1,5 meter heel goed de gezondheid van de cliënt uitvragen. 

Klik hier om de folder te lezen. Heeft u nog vragen over deze informatie? Stel ze dan aan uw zorgverlener. Of neem contact op met de medewerkers van de Zorgcentrale, 024 - 366 57 77.

22 april 2020
Premier Rutte maakte gisteren bekend dat een aantal maatregelen verlengd worden tot 20 mei. Een ervan is de bezoekregeling aan verzorgings-en verpleeghuizen. Helaas betekent dit dat de deuren van onze locaties tot 20 mei gesloten blijven voor bezoek.
We hebben op elke locatie mogelijkheden om op andere manier contact te maken tussen familie en bewoners. Zie hiervoor ook de pagina 'contact met familie' op deze website
en de verhalen uit de praktijk op onze Facebookpagina.

14 april 2020

Reactie ZZG op verhaal familieleden Mookerhof in uitzending Op1:
Ondanks grote inspanningen van alle betrokken medewerkers onder bijzonder moeilijke omstandigheden heeft
ZZG zorggroep in de recent geopende locatie Mookerhof de kwaliteit van zorg en communicatie niet op niveau kunnen houden. Lees meer in het nieuwsbericht. 

11 april

Bewoners zorglocatie ZZG Mookerhof verhuizen tijdelijk naar andere locatie. Zie voor meer informatie het volledige nieuwsbericht.

10 april

Reactie op artikel ‘1 op de 4 medewerkers in Nijmeegse verpleeghuizen besmet’

Vanmiddag publiceerde NOS een bericht waarin de kop van dit nieuwsartikel suggereert dat 25% van al het verpleeghuispersoneel is besmet met corona. Dat is een onjuiste weergave van de resultaten van het onderzoek van arts-microbioloog Andreas Voss van CWZ. Het gaat om 1 op de 4 geteste medewerkers. De lezer wordt zo op het verkeerde been gezet. De cijfers kunnen onnodig onrust veroorzaken bij de naasten van de cliënten van ZZG zorggroep en dat vinden we heel vervelend.

CWZ en ZZG gezamenlijk testcapaciteit uitgebreid 

Vooruitlopend op de landelijke uitbreiding van de testcapaciteit voor zorgmedewerkers, die niet in ziekenhuizen werken, hebben CWZ en ZZG in de laatste week van maart gezamenlijk het initiatief genomen voor uitbreiding van de capaciteit om medewerkers en cliënten van ZZG te testen op het coronavirus.

We hebben alleen medewerkers getest die milde klachten hadden die mogelijk verband hadden met het coronavirus. Zij moesten vanwege hun klachten al thuis blijven om te voorkomen dat ze mogelijk anderen zouden besmetten. Door de medewerkers te testen op corona krijgt ZZG meer inzicht in mogelijke besmettingen en kan zij haar medewerkers en cliënten nog beter beschermen. En op deze manier gebruikt ZZG de schaarse beschermingsmiddelen alleen als dat noodzakelijk is.

We blijven testen

Medewerkers waarbij milde klachten ontstaan, worden direct getest. Dat geldt ook voor cliënten waarbij een verdenking op besmetting is. Medewerkers die negatief testen, kunnen weer direct aan het werk. En daar zijn we blij mee, omdat ze hard nodig zijn om de cliënten de zorg en extra aandacht te kunnen geven in deze tijden. 

Bijna 3.000 medewerkers

ZZG heeft 26 woonlocaties in Nijmegen en omgeving, het ZZG Herstelcentrum en ruim 60 teams wijkverpleging. Bijna 3.000 medewerkers van ZZG zorggroep geven elke dag deskundige en liefdevolle zorg. 

Raad van bestuur
Angela Jansen en Jelle de Visser 7 april

Familieleden en cliënten een hart onder de riem steken in deze onzekere en moeilijke tijd, dat was het plan van teamcoach Dorien van Boekel. Muziek kan je raken, verbindt en geeft troost op moeilijke momenten. Daarom vroeg ze Inge van Westenbrugge (woonbegeleider 3IG) een passende tekst te schrijven voor een lied. Binnen enkele uren stond de tekst op papier en werden er binnen de gehele organisatie contacten gelegd om dit plan tot uitvoering te kunnen brengen. Enthousiasme, gedrevenheid en saamhorigheidsgevoel kwam bij alle betrokkenen naar boven! Er kwam een een geweldige samenwerking van collega’s van ZZG tot stand vanuit zorg, staf en lijn met als resultaat de video: 'Mag ik dan bij jou' door ZZG zorggroep voor cliënten en familieleden. 

Van de medewerkers van ZZG zorggroep, voor alle familieleden en cliënten.

1 april

Verlenging maatregelen tot en met 28 april 2020
Gisteren maakte de overheid bekend dat de adviezen en maatregelen om het coronavirus maximaal te controleren tot en met 28 april 2020 van kracht zijn. ZZG zorggroep volgt het beleid van de overheid. Dat betekent onder andere helaas dat de deuren van onze woonlocaties en complexen gesloten blijven voor bezoek. 

27 maart

Bezoekverbod blijft voorlopig van kracht

Bezoek aan cliënten blijft voorlopig verboden. Dit geldt voor iedereen. Familieleden, vrienden en ook vrijwilligers. ZZG zorggroep blijft hierin het landelijk beleid van de overheid volgen. We informeren u zodra het bezoekersverbod is opgeheven.

Andere manieren om met elkaar in contact te blijven

Inmiddels hebben we verschillende mogelijkheden om toch in contact te blijven. Al is het dan op afstand. Op deze pagina vindt u meer informatie over beeldbellen, maar ook bijvoorbeeld over het maken en laten bezorgen van een gratis foto-placemat met een persoonlijke boodschap.

Kaartjes, tekeningen en bloemen wel, zelfgemaakte etenswaren niet

Heel blij is iedereen met de vele aandacht zoals de kaartjes, tekeningen en bloemen die bezorgd worden. Helaas mogen we zelfgemaakte, thuis bereide etenswaren niet aannemen. Dit omdat er via zelfgemaakte etenswaren een grote kans is op besmetting met het virus. 

23 maart

Andere manieren van contact met uw naaste in een woonlocatie

Helaas mag er op dit moment geen bezoek komen op onze woonlocaties. Per locatie bekijken we hoe bewoners toch contact kunnen maken met hun familie. Denk u daarbij bijvoorbeeld aan bellen of beeldbellen. Ook een kaartje of bloemetje doet het altijd goed. Familieleden krijgen informatie over de mogelijkheden direct van de medewerkers op locatie. 

Besmettingen cliënten

Ook bij ZZG hebben we een aantal besmettingen geconstateerd. Cliënten die besmet zijn worden in isolatie verzorgd. Ook de cliënten en medewerkers daaromheen houden we extra in de gaten. De eerste contactpersoon van betrokken cliënten krijgt persoonlijk bericht. Ook informeren wij overige cliënten van een locatie en hun contactpersonen.

Mooie initiatieven als hart onder de riem

We zien heel veel mooie initiatieven van medewerkers, familie, verenigingen, ondernemers, lokale bedrijven, kinderen, en ga zo maar door. Allemaal om cliënten maar ook medewerkers een hart onder de riem te steken. Om hen aandacht te geven en voor leuke afleiding te zorgen. Veel van deze initiatieven delen wij via onze facebookpagina. U kunt deze pagina gaan volgen.

Wijkverpleging ZZG biedt alleen nog noodzakelijke zorg  

Vanaf vandaag bieden de teams wijkverpleging alleen nog de meest noodzakelijke zorg. Dit is de zorg waar een cliënt niet zonder kan, omdat het anders tot onverantwoorde situaties leidt. 

Waarom is dit nodig

Wij zien dat door het coronavirus de uitval van zorgmedewerkers groot is. Ook zijn er meer zieke cliënten die zorg nodig hebben. Daarnaast doen de noodzakelijke maatregelen om verspreiding tegen te gaan een groter beroep op de beschikbare tijd van de teams wijkverpleging. Tot slot willen onze medewerkers ook bijdragen aan de landelijke richtlijnen: zo min mogelijk tussen cliënten heen en weer reizen en een zorgvuldige inzet van de beschikbare beschermingsmiddelen.

Samen met u goede afspraken maken

Uiteraard gaat de wijkverpleegkundige of verzorgende met iedere cliënt in gesprek om de individuele situatie te bespreken en te komen tot alternatieve oplossingen. We hopen dan ook op maximale medewerking in deze lastige periode. Door samen goede afspraken te maken over wat echt noodzakelijk is, gaan we er vanuit dat we de zorgverlening aan de meest kwetsbaren onder ons kunnen blijven garanderen.

Tot slot: blijf zoveel mogelijk thuis

Uw belangrijkste bijdrage is om te helpen verspreiding van het virus tegen te gaan. Blijf daarom zo veel mogelijk thuis.

18 maart

Alle ZZG locaties/gebouwen per onmiddellijke ingang gesloten

Vandaag hebben we, samen met de ouderenzorgorganisaties in de regio, een moeilijk, emotioneel en drastisch besluit moeten nemen. We hebben gezamenlijk besloten om de komende 14 dagen het bezoek aan alle cliënten niet meer toe te staan en de deuren van al onze locaties en complexen voor iedereen te sluiten. Het besluit gaat per direct, woensdag 18 maart in en geldt vooralsnog tot en met woensdag 1 april 2020. 

Bescherming cliënten en medewerkers is noodzakelijk

We hebben dit besloten, omdat we er alles aan willen en moeten doen om zowel kwetsbare cliënten als de zo onmisbare zorgmedewerkers te beschermen tegen besmetting. Ook hopen we hiermee verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan en te voorkomen dat de gezondheidszorg nog meer belast wordt.

Moeilijke maar noodzakelijke stap

Bezoek aan cliënten is vanaf vandaag verboden. Dat betekent ook dat cliënten niet naar buiten mogen. We begrijpen dat het voor cliënten en familie verdrietig en zwaar is dat ze elkaar de komende weken niet fysiek kunnen ontmoeten. 

Bezoekverbod geldt ook voor vrijwilligers

Op de locaties van ZZG hebben we een hele grote groep enthousiaste vrijwilligers. Zij ondersteunen dagelijks de zorgmedewerkers op allerlei vlakken. Hun werk is heel waardevol. Helaas geldt het bezoekersverbod ook voor hen, zodat de het aantal contacten voor een cliënt en medewerker zo klein mogelijk blijft. 

Andere manieren om met elkaar in contact te blijven

ZZG zorggroep spant zich maximaal in om op andere wijze het contact met uw familie te onderhouden. Waarbij we er ook voor willen zorgen dat onze zorgmedewerkers daarbij niet extra belast worden. 

Uitzonderingen op bezoekregeling 

Er zijn een paar situaties waarvoor wij een uitzondering maken. Als ZZG zorggroep zien we de volgende situaties als uitzonderingen:

  • een cliënt die stervende is 
  • een cliënt die een afspraak heeft in het ziekenhuis die doorgang moet vinden 
  • bij ernstige gedragsproblematiek van een cliënt waarbij familie nu al ondersteunt

Voor bovenstaande situaties geldt altijd de voorwaarde dat de bezoeker geen koorts en/of luchtwegklachten heeft. Is een uitzondering van toepassing, dan bespreekt de casemanager dit met de cliënt.

Informatie

De situatie rondom het Coronavirus kan per dag veranderen (en soms nog sneller). We houden u in dit nieuwsblok op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en (nieuwe) maatregelen. We informeren cliënten per brief als het verbod is opgeheven. 

Tot slot: zorg voor elkaar

Het is voor ons tot nu toe het moeilijkste besluit dat we hebben moeten nemen. We hopen dat iedereen beseft dat het niet anders kan. Want we kunnen het alleen samen.

----

17 maart

De restaurants op ZZG locaties zijn gesloten. Cliënten krijgen op een andere manier hun maaltijd geserveerd. De dagbehandeling stopt waar mogelijk, of gaat door in hele kleine groepen.

----

13 maart

Bij ZZG nemen we extra maatregelen, omdat ouderen en mensen met een (chronische) ziekte een hoger risico lopen. In onze aanpak kiezen we voor zo min mogelijk contact met andere mensen. Zo lopen cliënten en medewerkers minder kans om besmet te raken met het virus.

Aangescherpte bezoekregels

  • U mag één bezoeker per dag ontvangen.
  • Uw bezoek mag geen koorts, luchtwegklachten (hoesten, niezen, keelpijn en/of snotteren) en/of griepverschijnselen hebben. 
  • Mensen uit Noord-Brabant mogen niet op bezoek komen.
  • Zorg dat uw bezoek goede handhygiëne toepast. Hiervoor hangt een duidelijke instructie bij de ingang van de locatie.
  • Gaat u met uw bezoek een rondje wandelen? Geen probleem, dat kan prima. Maar ga niet mee naar hun huis en zoek ook geen andere mensen op. 

---

12 maart

Eén bezoeker per cliënt per dag

Bezoekt u iemand die op een van de ZZG woonlocaties woont of in het ZZG Herstelcentrum verblijft? Dan is één bezoeker per cliënt per dag toegestaan. Bezoekers met luchtwegklachten verzoeken we sowieso thuis te blijven. 

---

11 maart

Medewerkers uit Noord-Brabant 

Medewerkers uit Noord-Brabant blijven thuis bij koorts (38 graden Celsius of hoger). Als ze geen koorts hebben, maar wel milde luchtwegklachten (hoesten, niezen, keelpijn en/of snotteren), dan moeten ze ook thuis blijven.

NLdoet gaat niet door op ZZG woonlocaties

Komend weekend staat NLdoet gepland. Aan deze landelijke vrijwilligersactie doen elk jaar ZZG woonlocaties mee. Na een zorgvuldige beoordeling van het mogelijke verspreidingsrisico hebben we besloten om NLdoet op de ZZG locaties voor dit weekend niet door te laten gaan. We beseffen dat deze keuze teleurstellend is voor de enthousiaste betrokkenen. 

Beperk aantal bezoekers

Bezoekt u iemand die op een van de ZZG woonlocaties woont of in het ZZG Herstelcentrum verblijft? Beperk het bezoek tot 1 bezoeker per cliënt. Bezoekers met luchtwegklachten verzoeken we sowieso thuis te blijven. 

8 maart

Verspreiding zoveel mogelijk voorkomen

De afgelopen dagen hebben we veel voorzorgsmaatregelen getroffen. Soms horen we dat deze voorzorgsmaatregelen wat overdreven zijn, maar ze zijn allemaal bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus in Nederland zoveel mogelijk te voorkomen. We rekenen op ieders begrip en medewerking.

---

6 maart 2020

Help mee om verdere verspreiding te voorkomen

Heeft u luchtwegklachten (hoesten, niezen, keelpijn en/of snotteren) zonder of met verhoging, dan vragen wij u dringend om niet op bezoek te komen. Zo voorkomen we eventuele verdere verspreiding.

Door uw bezoek uit te stellen totdat u klachtenvrij bent, voorkomt u dat u cliënten en medewerkers mogelijk besmet. 

---

Eerste informatie, geplaatst op 3 maart 2020

Het belangrijkste voor nu: de basishygiëne op orde

Hygiëne in de zorg is altijd van belang. Goede hygiëne draagt bij in het voorkomen van besmetting. Medewerkers letten daarom extra op een goede uitvoering van de hygiënerichtlijnen. Daarnaast hangen er op de locaties posters met tips over goede hand- en hoesthygiëne.

Bezoekers locatie

Ook vragen we bezoekers van de locaties om extra aandacht aan hygiëne te geven. Bij de ingang staat een pomp met handhygiënegel. Het is belangrijk dat bezoek hun handen hiermee nauwkeurig desinfecteert, zowel bij binnenkomst als bij vertrek.

Voorbereiding op een mogelijke uitbraak

De infectiecommissie bereidt zich zowel intern als samen met de regio voor op een mogelijke uitbraak.    

Meer informatie

Op de website van RIVM vindt u de meest actuele informatie over het coronavirus. Houd de website van ZZG in de gaten voor het meest actuele nieuws over de ontwikkelingen bij ZZG.