Bewoners van Mookerhof verhuizen tijdelijk naar het ZZG Herstelcentrum van ZZG zorggroep. Familie van de bewoners en medewerkers zijn telefonisch op de hoogte gebracht. ZZG zorggroep heeft dit moeilijke en emotionele besluit moeten nemen vanwege de invloed van het coronavirus op de bewoners en de medewerkers. Hierdoor is de continuïteit, de kwaliteit en de veiligheid van zorg te veel onder druk komen te staan. 

Omdat ZZG deze drie zaken in deze situatie op Mookerhof niet langer voldoende kan garanderen, hebben management en raad van bestuur dit ingrijpende besluit moeten nemen. Vanzelfsprekend zijn ook de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de IGJ op de hoogte gebracht.

De verhuizing vindt vandaag, zaterdag 11 april in alle zorgvuldigheid plaats. Bij het Herstelcentrum staat een team van deskundige medewerkers klaar om alle bewoners liefdevol op te vangen. Na de verhuizing informeert de contactpersoon familie over het verloop en hoe het gaat met hun naaste.

Alle nauw betrokkenen zijn zowel mondeling als per brief geïnformeerd. Daarnaast zijn en worden relevante samenwerkingspartners in Mook op de hoogte gebracht. "In een hechte gemeenschap als Mook, leven inwoners mee met hun dorpsgenoten. Het is voor zowel de bewoners als hun familie en natuurlijk ook voor de medewerkers een moeilijke situatie. Maar we weten dat dit noodzakelijk is en hopen dat we ze weer gauw in Mook kunnen verwelkomen".