Na een intensieve maar ook bijzondere periode van afstemming en overleg tussen familie en medewerkers en met de ondersteuning van ZZG was het zover. Deze week zijn de bewoners terugverhuisd naar Mookerhof.
 
Wiebe Tolsma, locatiemanager, vertelt namens de betrokkenen: "Het is voor ons allen een heftige tijd geweest. We hebben samen veel meegemaakt. Het is fijn dat we het open gesprek konden voeren en daarmee hebben gebouwd aan het onderling vertrouwen. Iedereen heeft veel inzet en betrokkenheid getoond. We hebben een zorgvuldig proces gelopen samen. De sfeer was goed en er zijn heldere afspraken gemaakt.

Samen maken we vol energie een nieuwe start in Mookerhof.