HomeNieuwsWeek van de cliëntmedezeggenschap in de wijk

Week van de cliëntmedezeggenschap in de wijk

Publicatiedatum: 27 juni 2019

‘Samen in gesprek over goede zorg thuis’

Samen in gesprek over goede zorg thuis. Dat is het onderwerp van ‘De week van cliëntmedezeggenschap in de wijk’ van ZZG zorggroep van 1 tot en met 7 juli 2019. Passende zorg bieden is alleen mogelijk in goede afstemming met cliënt, familie en mantelzorger(s). Het doel van deze week is het werven van geïnteresseerden die deze cliëntmedezeggenschap mee willen vormgeven. 

Wijkverpleegkundigen van ZZG in Nijmegen en Rijk van Nijmegen zetten zich deze week in om cliënten, hun naasten, mantelzorgers en vrijwilligers te werven die een bijdrage willen leveren. 

Ook wijkbewoners met affiniteit voor cliëntmedezeggenschap in de wijk die met ZZG willen meedenken kunnen contact opnemen met de Zorgcentrale van ZZG zorggroep, telefoon: 024 -366 57 77 of per mail: info@zzgzorggroep.nl


Bekijk meer nieuws