HomeNieuwsJaarverslag 2018 online

Jaarverslag 2018 online

Publicatiedatum: 16 mei 2019

Het jaarverslag 2018 van ZZG zorggroep met als titel ‘Deskundig Liefdevol Helder’ is verschenen.

‘We willen van betekenis zijn voor cliënten en voor elkaar. Er zijn drie woorden die iets zeggen over
hoe we dat doen: deskundig, liefdevol en helder. Dat zijn de waarden van ZZG zorggroep.
Medewerkers uit de hele organisatie zijn betrokken geweest bij het formuleren ervan. We laten
hiermee zien hoe we willen werken. Hoe dat er in de praktijk uit gaat zien? Dat bepalen we met elkaar.
Samen geven we de waarden verder inhoud in ons dagelijks werk; in de relatie met de cliënt en zijn
netwerk. Maar ook met collega’s onderling, tussen medewerkers en ZZG als werkgever en in het
contact met samenwerkingspartners’.

Deskundig betekent ‘kennis van zaken’. En ja, kennis is de basis. Maar veel belangrijker is hoe we
deze kennis inzetten. Deskundig zijn stelt ons in staat om goede zorg te geven aan cliënten. Het is
weten wat je aan elkaar hebt en op elkaar kunnen bouwen. Maar ook nieuwsgierig zijn, blijven leren
en jezelf ontwikkelen. Weten waar je grenzen liggen en wanneer je een collega nodig hebt.

Liefdevol is zoeken naar iemands mogelijkheden, maar ook erbij blijven in kwetsbare momenten. Dat
er onderling vertrouwen is en je naar elkaar omkijkt. Liefdevol is soms een stap extra zetten voor cliënt
of collega. En soms samen stil staan als het moeilijk is.

Helder zijn we door het eerlijke verhaal te vertellen over ouder worden en leven met ziekte en
beperkingen. Helder is duidelijk uitleggen wat we wel en niet doen. Maar ook de mooie verhalen
vertellen en eerlijk en oprecht zijn zodat we samen kunnen leren van fouten. Helder is altijd zoeken
naar de eenvoud.

Meer weten over hoe we in 2018 invulling hebben gegeven aan deze drie waarden? Lees het in ons jaarverslag.


Bekijk meer nieuws