HomeLogeren bij ZZG zorggroep

Logeren bij ZZG zorggroep

Als mantelzorger van uw partner, familielid of vriend(in) heeft u soms behoefte aan rust of tijd voor uzelf. Maar hoe draagt u uw zorg over? En aan wie? ZZG zorggroep heeft letterlijk de oplossing in huis. Wij bieden in Bosrand in Berg en Dal, Waterrijk in Nijmegen en Meerstaete in Wijchen logeermogelijkheden voor mensen met een intensieve zorgvraag. Uw naaste is bij ons in goede handen, u heeft alle tijd om de accu weer op te laden.

Inrichting Logeerkamer kan afwijken per locatie

Logeren op maat

Het regelen van een logeerplaats gebeurt in nauw overleg met de casemanager. Zij is uw vaste contactpersoon. De casemanager neemt samen met u en uw naaste alle wensen en gebruiksvoorwaarden door. Hieruit volgt een persoonlijk logeerarrangement voor de periode dat uw naaste bij ons te gast is. Bent u al bekend met een casemanager vanuit de wijkverpleging of de gemeente? Dan is hij/zij uiteraard van harte welkom bij het intakegesprek.

Casemanager Bosrand Chantal Veenman c.veenman@zzgzorggroep.nl

Casemanager Waterrijk Petra Ebbeng p.ebbeng@zzgzorggroep.nl

Casemanager Meerstaete Astrid Hoogerbrugge a.hoogerbrugge@zzgzorggroep.nl

Persoonlijke 24-uurs zorg

Onze logeerappartementen zijn volledig (in)gericht op de verzorging, verpleging en begeleiding van mensen met psychogeriatrische en/of somatische klachten. Een klein team vaste medewerkers biedt alle benodigde zorg. Als het moet 24 uur per dag. Samen met u en uw naaste legt de casemanager zorgafspraken vast in een zorgplan. Deze informatie delen we met een huisarts of onze specialist ouderengeneeskunde als er vragen zijn over bijvoorbeeld een behandeling of medicijngebruik.

Heldere afspraken

Uw naaste verblijft tijdelijk niet thuis, maar op onze locatie. Daarom stellen we een overeenkomst op met daarin alle logeer- en zorgafspraken. Deze laten we ondertekenen door u en uw naaste. Zo weten we dat u beiden instemt met het verblijf in onze kleinschalige woonvorm.

Onze logeerfaciliteiten

Onze logeerkamers zijn standaard uitgerust met een opgemaakt bed, wifi, tv, waterkoker, comfortabele stoel en een badkamer met toilet, douche en wastafel. Ook is linnengoed aanwezig in de vorm van handdoeken en een extra deken of dekbed. Bij het arrangement zijn ontbijt, lunch en warme maaltijd inbegrepen. Net als het tussentijds gebruik van koffie- en theefaciliteiten in de gezamenlijke ruimte.

Logeren en eigen bijdrage

Komt uw naaste bij ons logeren? Dan raden wij u aan om te kijken naar zijn/haar indicatie. Ook is het handig om te inventariseren of u bijvoorbeeld het vervoer van en naar de logeeropvang geregeld en vergoed krijgt. Hetzelfde geldt uiteraard voor de vergoeding van onder meer dieetvoeding en specifieke hulpmiddelen.

Wlz …

De eigen bijdrage die uw naaste betaalt voor het logeren is behalve van het inkomen, vermogen en de persoonlijke situatie afhankelijk van de indicatie. Heeft uw naaste een Wlz-indicatie (VPT, MPT, PGB)? Dan betaalt hij/zij al een eigen bijdrage. De hoogte van de bijdrage verandert bij gebruik van de logeeropvang niet en blijft dus hetzelfde.

Wmo …

Bij een Wmo-indicatie (in natura of PGB) betaalt uw naaste een eigen bijdrage, zoals berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze bijdrage is mede afhankelijk van eventuele andere ondersteuning vanuit de gemeente.

… of particulier?

Heeft uw naaste geen indicatie, maar wil hij/zij wel graag bij ons komen logeren? Dat kan uiteraard, maar de kosten zijn wel voor eigen rekening. Deze zorgkosten zijn overigens wel fiscaal aftrekbaar.

Vragen over de eigen bijdrage?

Meer informatie over de berekening van de eigen bijdrage vindt u op www.hetcak.nl. Voor antwoord op uw vragen over de eigen bijdrage en logeren bij ZZG zorggroep kunt u bij het gemeenteloket van uw gemeente terecht. Verder helpt de afdeling Langdurige Zorg van het Zorgkantoor u via 088-131 16 60 of klantadvieslz@vgz.nl. Ook Stichting MEE en Zorgbelang staan u kosteloos te woord.

Handig om te weten

  • Logeren is geen ‘wonen’, maar voor tijdelijk. Mensen zijn dus bij ons te gast.
  • De zorg die u nu ontvangt vanuit uw profiel is leidend voor het aantal etmalen logeren.
  • Het geregeld gebruiken van een vaste logeerlocatie leidt niet tot voorrang op de wachtlijst.
  • Is volgens ons logeeropvang niet meer verantwoord, dan zoeken we een passend alternatief.
  • We beschikken over 2 logeerappartementen in Bosrand Berg en Dal, 1 logeerkamer in Waterrijk Nijmegen en 2 logeerappartementen in Meerstaete te Wijchen.

Wilt u na het lezen van deze informatie meer weten over onze logeermogelijkheden? Neemt u dan contact op met de casemanager van Bosrand Chantal Veenman c.veenman@zzgzorggroep.nl casemanager van Waterrijk Petra Ebbeng p.ebbeng@zzgzorggroep.nl of de casemanager van Meerstaete Astrid Hoogerbrugge a.hoogerbrugge@zzgzorggroep.nl