HomeKwaliteitKlacht of compliment

Klacht of compliment

Sinds 1 januari 2019 maken we geen gebruik meer van Tweespraak. Dit betekent dat cliënten, mantelzorgers en medewerkers vanaf januari geen meldingen meer kunnen doen via dit kanaal. Natuurlijk zijn we nog steeds geïnteresseerd in uw ervaringen met onze zorg- en dienstverlening. U kunt uw compliment of opmerking voorlopig met ons delen op de volgende manier.

Wijkverpleging:
– mondeling via medewerker
– via cliëntportaal Puur van Jou

Beschut en beschermd wonen en herstelzorg
– mondeling via medewerker
– via de berichtenfunctie in cliëntportaal Carenzorgt

In de loop van 2019 komt er een nieuw instrument om uw ervaringen te melden. Nadere berichtgeving hierover volgt.

Een compliment, idee of verbetersuggestie?

Dan horen we dat graag van u. Er zijn verschillende manieren waarop dat kan:

Medewerker

De meest directe manier om uw (on)tevredenheid te bespreken, is in een open gesprek met de betreffende medewerker. U kijkt dan samen of een goede oplossing gevonden kan worden.

Klachtenfunctionaris

U kunt ook een beroep doen op een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze is niet in dienst van ZZG zorggroep. De klachtenfunctionaris bemiddelt, adviseert u over de te volgen weg en helpt u bij het vinden van een oplossing. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken:

Raad van bestuur

Bent u ondanks de inzet van de klachtenfunctionaris niet tevreden over de uitkomst? Een volgende stap kan zijn het indienen van een klacht bij de raad van bestuur. Dat kan:

  • per e-mail: secretariaat.rvb@zzgzorggroep.nl
  • schriftelijk: ZZG zorggroep, Secretariaat raad van bestuur, Antwoordnummer 140, 6500 VC Nijmegen
  • telefonisch: 024 – 301 79 00

De raad van bestuur neemt binnen vier werkdagen contact met u op. De behandeling van de klacht is binnen zes weken afgerond. Mocht onverhoopt langer tijd nodig zijn (maximaal tien weken), dan laten we u dat weten.

U kunt overigens ook direct een klacht indienen bij de raad van bestuur, zonder tussenkomst van de  klachtenfunctionaris.

Geschillencommissie

Bent u het niet eens met het oordeel van de raad van bestuur? Dan kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie of de burgerlijke rechter.

Klacht in het kader van de wet Bopz
Heeft u een klacht in het kader van de wet BOPZ, artikel 41, dan kunt u deze rechtstreeks indienen bij de raad van bestuur.

Zie hierboven voor hoe u deze kunt indienen.

De raad van bestuur behandelt deze klachten niet zelf, maar stuurt deze door naar de Landelijke Klachtencommissie Bopz-klachten waarbij ZZG zorggroep is aangesloten.

Het reglement van deze commissie is opgenomen in de klachtenregeling van ZZG zorggroep.

Lees de gehele klachtenregeling ZZG zorggroep