HomeKwaliteitKlacht of compliment

Klacht of compliment

Een compliment, een idee of een verbetersuggestie?

Dan horen we dat graag van u. Er zijn verschillende manieren waarop dat kan:

Medewerker

De meest directe manier om uw (on)tevredenheid te bespreken, is in een open gesprek met de betreffende medewerker. U kijkt dan samen of een goede oplossing gevonden kan worden.

Klachtenfunctionaris

U kunt ook een beroep doen op een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze is niet in dienst van ZZG zorggroep. De klachtenfunctionaris bemiddelt, adviseert u over de te volgen weg en helpt u bij het vinden van een oplossing. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken:

Raad van bestuur

Bent u ondanks de inzet van de klachtenfunctionaris niet tevreden over de uitkomst? Een volgende stap kan zijn het indienen van een klacht bij de raad van bestuur. Dat kan:

  • per e-mail: secretariaat.rvb@zzgzorggroep.nl
  • schriftelijk: ZZG zorggroep, Secretariaat raad van bestuur, Antwoordnummer 140, 6500 VC Nijmegen
  • telefonisch: 024 – 301 79 00

De raad van bestuur neemt binnen vier werkdagen contact met u op. De behandeling van de klacht is binnen zes weken afgerond. Mocht onverhoopt langer tijd nodig zijn (maximaal tien weken), dan laten we u dat weten.

U kunt overigens ook direct een klacht indienden bij de raad van bestuur, zonder tussenkomst van de  klachtenfunctionaris.

Geschillencommissie

Bent u het niet eens met het oordeel van de raad van bestuur? Dan kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie of de burgerlijke rechter.

Klacht in het kader van de wet Bopz
Heeft u een klacht in het kader van de wet BOPZ, artikel 41, dan kunt u deze rechtstreeks indienen bij de raad van bestuur.

Zie hierboven voor hoe u deze kunt indienen.

De raad van bestuur behandelt deze klachten niet zelf, maar stuurt deze door naar de Landelijke Klachtencommissie Bopz-klachten waarbij ZZG zorggroep is aangesloten.

Het reglement van deze commissie is opgenomen in de klachtenregeling van ZZG zorggroep.

Lees de gehele Klachtenregeling ZZG zorggroep