HomeZZG HerstelcentrumVoorwaarden en kosten

Voorwaarden en kosten

Voor een tijdelijk verblijf in het ZZG Herstelcentrum heeft u een zorgindicatie nodig. Dit is een indicatie voor Eerste lijnsverblijf (ELV), Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) of ZZP 9b (Wlz).

De benodigde indicatie voor ELV en GRZ vraagt het ziekenhuis voor u aan en moet worden goedgekeurd door een specialist ouderengeneeskunde. Uw verblijf wordt bekostigd vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Hiervoor is het eigen risico van uw zorgverzekering van toepassing. Daarnaast is het ook mogelijk om tijdelijk te verblijven met een zorgindicatie (ZZP 9b) vanuit Wet langdurige zorg (Wlz). De hiervoor benodigde indicatie kunt u (vaak in samenspraak met het ziekenhuis) aanvragen bij Centrum Indicatiestelling Zorg (zie www.ciz.nl). Aan dit verblijf zit mogelijk een eigen bijdrage vast. De hoogte hiervan bepaalt het CAK (zie www.hetcak.nl).

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Onze medewerkers van front-office helpen u graag verder. Zij zijn op werkdagen te bereiken op onderstaand telefoonnummer.

Contact

T. 024 – 301 71 11
E. info@zzgherstelcentrum.nl