HomeHerstelcentrumVoorwaarden en kosten

IMG_20140704_130548Voorwaarden en kosten

Om in ZZG Herstelcentrum kunnen verblijven, heeft u een indicatie nodig. Er zijn verschillende soorten indicaties. Hieronder leggen we uit welke indicatie vanuit welke wet van toepassing is.

Voor een tijdelijk verblijf in het Herstelcentrum heeft u een zorgindicatie (ELV-hoog of GRZ) vanuit Zorgverzekeringswet (Zvw) nodig. De hiervoor benodigde indicatie vraagt het ziekenhuis voor u aan en moet worden goedgekeurd door een specialist ouderengeneeskunde. Uw verblijf wordt bekostigd vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Hiervoor is het eigen risico van uw zorgverzekering van toepassing.

Daarnaast is het ook mogelijk om tijdelijk te verblijven met een zorgindicatie (ZZP 9b) vanuit Wet langdurige zorg (Wlz). De hiervoor benodigde indicatie kunt u (vaak in samenspraak met het ziekenhuis) aanvragen bij Centrum Indicatiestelling Zorg (zie www.ciz.nl). Aan dit verblijf zit mogelijk een eigen bijdrage vast. De hoogte hiervan wordt bepaald door CAK (zie www.hetcak.nl).

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Onze medewerkers van front-office helpen u graag verder. Zij zijn op werkdagen te bereiken op het hieronder genoemde nummer.

Contact

T. 024 – 301 71 11
E. info@zzgherstelcentrum.nl