HomeHerstelcentrumRevalidatie en herstel

IMG_20121127_111344Revalidatie en herstel: persoonlijke en deskundige begeleiding

Bij het ZZG Herstelcentrum staat alles in het teken van revalidatie en herstel. Wij bieden de revalidatiedeskundigheid en zorg die u nodig heeft, op elk gewenst moment, voor korte of langere tijd. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of een ziekte.

Wij hebben de expertise in huis voor intensieve revalidatie na bijvoorbeeld een heupfractuur, een hersenbloeding (cva) of een zware operatie. Ook mensen die daarnaast extra zorg nodig hebben wegens dementie, psycho-geriatrie of bijkomende chronische problematiek zijn van harte welkom in het Herstelcentrum.

Revalidatieprogramma’s

In nauwe samenwerking met de ziekenhuizen in onze nabije omgeving hebben we revalidatieprogramma’s ontwikkeld voor:

 • cva (hersenbloeding of herseninfarct)
 • heupfractuur
 • nieuwe heup- of knie
 • amputatie
 • herstel na operatie en/of ziekenhuisopname

Daarnaast bent u welkom voor alle vormen van herstel. De zorg die u daarbij nodig heeft kan variëren van licht tot intensief. Ook kunt u in het Herstelcentrum terecht als u zonder zorgen wilt bijkomen na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, voordat u weer naar huis gaat.

Persoonlijke begeleiding

Ieder mens is verschillend en ieder herstel verloopt anders. Het revalidatieprogramma biedt een goede basis, maar we kijken goed naar uw persoonlijke situatie en passen het programma daarop aan. U heeft een vaste cliëntbegeleider die samen met u en de specialist ouderengeneeskunde het revalidatieprogramma bepaalt en wanneer nodig bijstelt. De specialist ouderengeneeskunde is inhoudelijk verantwoordelijk voor uw revalidatietraject en de noodzakelijke medische zorg. De cliëntbegeleider is van aankomst tot vertrek voor u en uw naasten het vaste aanspreekpunt.

Revalidatiedeskundigheid

Onze artsen (de specialisten ouderengeneeskunde) en paramedici (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten) zijn gespecialiseerd in het werken met ouderen. Ze zijn deskundig op het gebied van revalidatie en behandeling van mensen met complexe zorgvragen en/of chronische ziekten.

De behandelaars van de verschillende disciplines binnen het Herstelcentrum werken intensief samen aan uw revalidatie en herstel. Regelmatig bespreken zij uw zorg- en revalidatieplan binnen een multidisciplinair overleg (MDO). Samen met u en uw familie bekijkt het team wat uw wensen zijn en welke zorg- en behandelmogelijkheden er geboden kunnen worden.

Medische zorg

De specialist ouderengeneeskunde onderzoekt welke behandeling het beste bij uw zorgbehoefte past. Hij of zij doet dit op basis van gedegen medische diagnostiek, maar ook door allerlei andere factoren mee te laten wegen, zoals uw persoonlijke situatie, uw algehele gezondheidstoestand, uw conditie en uw functioneren. Ook maakt de specialist ouderengeneeskunde een inschatting van het verloop van het revalidatietraject en uw eventuele toekomstige zorgvraag en stelt hij of zij, samen met uw cliëntbegeleider een plan op om dit te realiseren en te volgen.
De specialisten ouderengeneeskunde zijn van maandag tot en met vrijdag aanwezig van 8.30 uur tot 17.00 uur. Buiten deze uren is er een 24-uurs bereikbaarheidsdienst.

Zorgteam

Onze verplegenden en verzorgenden staan garant voor uitstekende zorg. Binnen het Herstelcentrum staat alles in het teken van revalidatie. Daarom is ons zorgpersoneel speciaal opgeleid en getraind in het bijdragen aan het revalidatieproces. Zij helpen u stap voor stap om wat u in oefensituaties geleerd heeft in de praktijk te brengen. Verpleging en verzorging zijn 7 x 24 uur in ieder van de drie vleugels van het Herstelcentrum aanwezig. Zij kunnen u ondersteunen bij de algemene dagelijkse persoonlijke zorg, zoals hulp bij het aankleden, wassen, mobiliseren. Daarnaast beschikken zij ook over verpleegkundige expertise, zoals:

 • medicatietoediening per injectie, per infuus, per sonde, medicinale zuurstof
 • alle wondverzorging, zoals spoelen, wondtoilet, VAC-pomp
 • stomazorg
 • verpleegtechnische handelingen, zoals infuus, drainage, sondevoeding, blaaskatheterisatie
 • revalidatie en reactivering
 • gezondheidsvoorlichting en begeleiding
 • verpleging, verzorging en ondersteuning in de laatste levensfase

Wilt u weten hoe het revalidatietraject na een knie- of heupoperatie in het Herstelcentrum verloopt? Bekijk dan het onderstaande filmpje:

Het ZZG Herstelcentrum is ISO gecertificeerd. Alle handelingen zijn geprotocolleerd.